Obsah

Proč je obchodování s Ruskem a Čínou hloupost

Minulý týden jsem psal o Borisu Berezovském, ruském miliardáři, jehož smrt vyšetřovaly britské úřady. Abych porozuměl kariéře Berezovského, jako duchovního otce ruského kapitalismu, dotázal jsem se bývalého důstojníka KGB Konstantina Preobraženského na Berezovského minulost. Bez nejmenšího váhání mi řekl, že Berezovskij byl agentem KGB, který nabyl svého bohatství od Komunistické strany Sovětského svazu. A dodal, že také všichni ostatní ruští oligarchové mají stejný původ. K úplnému pochopení významu tohoto odhalení si čtenář musí představit, co by znamenalo, kdyby každého amerického miliardáře vložila do byznysu FBI, za použití peněz Demokratické strany. Jaký kapitalismus by vznikl na takovém základě? A dále: jaký systém obchodování je takto ustaven?

Když jsem minulý týden pokračoval v mém interview, kladl jsem tyto i jiné otázky Konstantinu Preobraženskému, který kdysi působil jako vrcholný poradce sovětské KGB, direktorátu "T". Podle vyjádření Preobraženského, "Rusko není zemí obchodu; carské Rusko takovou zemí bylo. Dnešní Rusko a Sovětský svaz, kterého je dědicem, je zemí špionáže."

Zeptal jsem se Preobraženského, jestli sdělil tyto názory americkým politikům, a on se smíchem odpověděl:

"Ale ne, oni se od mých názorů odvracejí."

A proč se někdejší důstojník KGB (který zná pravdu o těchto věcech z první ruky) dočkal chladné odezvy od těch, které se pokouší varovat? Podle Preobraženského se Západ chytil do svých zbožných přání.

"Mýtus o tom, že studená válka skončila, je největším sebeklamem Západu. Položme si prostou otázku, kdy vlastně studená válka skončila, ke kterému datu? Kdy bylo podepsáno příměří? A kdo přiznal porážku?" ptá se v sarkastické narážce.

"Mnozí věří, že Sovětský svaz byl poražen," pokračoval bývalý důstojník KGB, "ale on se nejspíš jen zmenšil. Ve skutečnosti nevidím velký rozdíl mezi nynějším Ruskem a Sovětským svazem. Zvláště když některé z jeho bývalých republik – na papíře nezávislých – jsou stále ještě ovládány z Kremlu: A když se pokusíte  oslovit nějakého chodce na ruské ulici a zeptáte se ho, zda už studená válka skončila, řekne vám, že ne, že USA pořád ještě vedou studenou válku proti Rusku. Ví o tom z ruské státní propagandy."

Když jsem uvažoval o teorii Kevina E. Freemana, že americké hospodářství je záměrně sabotováno "zločinými elementy komunistické Číny a Ruska", zeptal jsem se na čínské a ruské úsilí o podkopání hospodářství USA prostřednictvím obchodu. Preobraženskij řekl:
"Je nemožné rozvrátit obchodováním tak velkou zemi jako USA.  Ale dá se to provést špionáží, sabotážemi a dalšími tajnými aktivitami. Rusko i Čína znají zranitelná místa Ameriky a zneužívají toho jak jen umí."

Ale proč by to Rusko a Čína dělaly?

"Stejnou otázku si kladou představitelé kontrašpionáže Británie a Německa," odpověděl bývalý důstojník KGB. "V jimi poskytovaných interview pociťuji zjevné nepochopení: proč prý nás ruští agenti odvádějí od důležitější práce proti čínským špionům a muslimským teroristům? Copak Rusové nevědí, že studená válka skončila? Nad tím vším jsem se jen ušklíbl, protože Rusové mají velice dobré vztahy jak s muslimy, tak i s Číňany. Nelze se divit, že nově zvolený čínský prezident Si Ťin-pching zamířil na svou první státní návštěvu nikoli do USA, ale do Ruska.  Putin odmítl pozvání do USA a navštívil nejdříve Bělorusko, aby tak demonstroval myšlenku obnovy SSSR. Rádi byste také věděli, na jakém ideologickém základě provádí Rusko špionáž vůči Americe nyní. Je to na základě antiamerikanismu. Cílem Ruska je dnes připravit USA o status globální velmoci. Základem tohoto antiamerikanismu je ideologie euroasianismu, vynalezená ruskou NKVD ve dvacátých letech dvacátého století. Dnes se stala oficiální ideologií Ruska. Hlásá opozici vůči Americe na základě přátelských vztahů s Íránem a Čínou."

Zeptal jsem se bývalého důstojníka KGB o poměru Ruska ke komunismu. Je komunismus opravdu mrtvý? A kapitalismus opravdu triumfuje?

Preobraženskij zvolal:

"Rusko se komunismu nikdy nezřeklo! Neexistuje žádný oficiální dokument, v němž by ruské úřady napsaly: zříkáme se komunismu a odsuzujeme ho. Vyskytl se sice pokus o zřeknutí se komunismu, a to v roce 1992, kdy bylo zahájeno soudní řízení vůči sovětské komunistické straně, ale mocná komunistická lobby ho velmi brzy rozbila. A to ještě není vše, jak jsem se dověděl od Vladimíra Bukovského. Proces s komunismem byl ukončen na žádost Západu, protože ten byl natolik zapleten do flirtování se sovětským komunismem, že kdyby se to zveřejnilo, způsobilo by to skandál."

Zeptal jsem se, jak se kontinuita komunistické moci v Rusku slučuje s ochotou Moskvy pohřbít posledního cara, zatímco ochota pohřbít Lenina schází.

"Předstírání Ruska, že se odvrací od komunismu, je jen kosmetickou úpravou," poznamenal Preobraženskij, "komunisté se dnes přemalovávají na demokraty.  Kromě toho, mnoho turistů z komunistické Číny jezdí do Moskvy – především spěchají spatřit tělo Lenina. Někteří říkají, že to je hlavním bodem jejich návštěvy Moskvy. U Leninova mauzolea jsem jich viděl davy. Jak je možné pohřbít Lenina po tom všem? Ach, jak je ten Západ naivní!"

Protože Preobraženskij v rámci KGB působil na Dálném východě, kde verboval čínské a japonské agenty, neodolal jsem a zeptal jsem se ho na možné vojenské spojenectví Ruska a Číny. K tomu mi hned řekl:

"Takové spojenectví už existuje."

Zeptal jsem se, na jakém základě toto spojenctví vzniklo, pokud vezmeme v úvahu, že Rusko a Čína jsou přirození rivalové.

"Čína je ideologický nepřítel Ameriky. Nemůže být ničím jiným, než protivníkem. Na druhé straně, jak Rusko, tak Čína se těší ideologické integritě: oddanosti komunismu a nenávistí vůči Americe. Čínští komunisté rozumějí tomu, že Rusové si musí nasazovat masku demokracie před naivním Západem, ale před Čínou tuto masku nepotřebují, proto ji odkládají. Obě země svoje antiamerické spojenectví nevyhlašují veřejně. Je to součástí jejich spojeného úsilí oklamat Ameriku. Vidíte, ta ideologická integrita je dostačujícím rámcem pro takové spojenectví. A protože není veřejné, většinou se týká spolupráce v některých utajených sférách. Především jde o výzvědnou činnost, ve které spolupracují. Jsem si jist, že existuje nějaká dohoda mezi výzvědnými službami Ruska a Číny ve věci podvratné činnosti vůči Americe, ale drží se to pod pokličkou."

Najdou se čtenáři, kteří se budou při čtení Preobraženského svědectví zlobit. Ale s takovými tvrzeními není Konstantin Preobraženskij sám. I jiní z jeho branže přeběhli a riskovali životy, aby Američany varovali. Přesto je příběh pokaždé stejný. Američané nechtějí naslouchat varovným zprávám. Je to naše rozhodnutí, jako národa, věřit tomu, co je pohodlné a přijímat propagandu o nás samých, vytvořenou nepřítelem. Chceme investovat v Rusku a v Číně. Chceme věřit, že kapitalismus triumfuje. Ale kapitalismus odumírá, tady a teď, na americké půdě. Jak to vysvětlit? Udělali jsme si správnou představu o tom, co se děje? Naše dlouholetá prosperita nás zkazila, náš blahobyt nás naočkoval proti pravdě. Dnes jsme se stali národem, který dává přednost příjemným lžím před nepříjemnými pravdami. Raději bychom se měli probudit. Mnoho času nezbývá.

Převzato z Financial Sense on Line. Pro Konzervativní listy přeložil Jozef Zummer.

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.