Inspirovanost Písma

„Bůh chtěl a chce oslovit všechny lidi – bez ohledu na to, v jaké žili době, bez ohledu na to, v jaké vyrostli kultuře,“ je přesvědčen Dan Drápal, autor prvního textu knihy. „Bible je psána normálním jazykem a pro obyčejné lidi,“ domnívá se Jiří Hedánek, autor druhého textu. Známí autoři, kteří se většinu svého profesního života zabývají Písmem, přinášejí odpovědi na mnohé otázky, které nás v souvislosti s Biblí napadají. Jak byla inspirována Bible? Co je zjevení? Je Bible Boží Slovo? Hovoří k lidem Bůh? A jakými způsoby? Nemohli udělat autoři píšící jednotlivé knihy Písma chyby? Má nám co říci Bible i dnes? Jak chápe Bible samu sebe?

Základ knihy tvoří dva texty – Dana Drápala a Jiřího Hedánka. Oba autoři se zabývají otázkou inspirovanosti, zjevení, Biblí jako Božím Slovem a nezávisle na sobě docházejí k zajímavým závěrům, které čtenářům otevírají nové obzory.

Dan Drápal (*1949) se zabývá tím, jaký je Bůh, zda Bůh hovoří k lidem a jakým způsobem. Na konkrétních svědectvích, které zažil Drápal ve své pastorační práci, ukazuje, jak Bůh jedná s lidmi a proměňuje životy. Zamýšlí se také nad překládáním biblického textu z hebrejštiny a řečtiny. Na jednotlivých slovech ukazuje, jak je snadné přeložit určitá místa či pasáže špatně či správně. Zamýšlí se také nad jednotlivými překlady, které vznikly v naší zemi za posledních třicet let.

Jiří Hedánek (*1956) rozebírá problematiku inspirovanosti Písma a přitom nás, čtenáře, vede k tomu, abychom se nedívali na text Písma jako na každý jiný text, ale dokázali nahlédnout až za něj, kde končí lidská slova a začíná hovořit Bůh. Zamýšlí se nad různými přístupy k chápání inspirovanosti Bible, zvažuje jejich výhody i nevýhody.

Oba autoři rozebírají také konkrétní místa v biblickém textu a ukazují na nich, jak je možné je různými způsoby vykládat. Provedou nás starozákonní hebrejštinou a novozákonní řečtinou, což je zajímavé zvláště pro ty čtenáře, kteří nečtou Písmo v originálních jazycích.

V knize se dočteme, jak se vnímání Písma a jeho inspirovanost měnila během dějin – od církevních otců (Augustin), přes klasické reformační teology (Kalvín) i moderní teology (Barth), až k osvícenství a racionalismu 18. a 19. století. Nahlédneme, jak vnímají Písmo liberální teologové či fundamentalisté. Autoři citují např. Karla Bartha, T. de Chardina, Hanse Künga, Jana Kalvína či Thiessena, C. S. Lewise, Joshe McDowella, Dallase Willarda, Františka Sušila...

Knihu bych doporučila nevěřícím i křesťanům. Pokud chcete hlouběji porozumět Bibli a nebojíte se náročnějšího textu, pak je tato e-kniha pro vás. Odborný text ale vylučuje „přelouskat“ e-knihu najednou, tak jako je to možné u beletrie, a s tím je třeba počítat. Sháníte-li informace, argumenty, různá hlediska dané problematiky – pak je dostanete. Každopádně je výhodou mít při čtení po ruce Bibli, abyste si sami vyhledali a přečetli zmiňované odkazy z různých knih Bible, které oba autoři uvádějí.

Drápal, D., Hedánek, J., Inspirovanost Písma, Nakladatelství KMS, Praha, 2013, první vydání, ISBN 978-80-87904-17-6. Text byl publikován na blogu Hany Rebeky Šiander (siander.blog.idnes.cz) a byl převzat s laskavým svolením redakce iDNES.cz. Redakčně kráceno.

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.