Obsah

Peníze až na druhém místě – nebo na prvním?!

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaká výše platu by vás natolik uspokojila, abyste se cítili šťastní? Podle výzkumu, který u nás před nějakým časem proběhl, by nám ke spokojenosti stačilo přibližně o pouhých 20 % víc, než máme nyní. Je prý totiž celkem lhostejné, jak velký příjem člověk momentálně má. Výzkum, aniž to bylo jeho záměrem, možná vyhrabal onoho pověstného „zakopaného psa“. Tedy alespoň pokud jde o peníze. Skutečná spokojenost se životem podle všeho nevyplývá z množství peněz, které máme momentálně k dispozici, jako spíš z našeho postoje k životu a daným možnostem.

Druhou stranou téže mince je zjištění, že každý člověk v sobě dokáže objevit až 30 % rezerv v okamžiku, kdy si říká, že je na dně a už doopravdy (ale doopravdy) nemůže. Zdá se, že v sobě i kolem sebe máme víc, než jsme si ochotni připustit, nebo než vnímáme. Možná, že lepším začátkem recenze o knize o penězích by byla otázka: Jsi spokojený s tím, co máš? A pokud ne, nezapomněls tak trochu na vděčnost?

Stěžejním námětem knihy, jak z mého úvodu celkem logicky vyplývá, jsou peníze a s nimi spojené naše očekávání a postoje. Ale také vděčnost, možnosti a také ochota jít i v této oblasti vždycky o kousek dál, než jen momentálně musíme… Práce začíná osobním svědectvím jednoho z autorů knihy, který popisuje jednotlivé etapy svého dospívání, studia a profesního růstu, které byly nezřídka spojeny s finančně napjatou rodinnou či osobní situací.
Co kniha dále nabízí? Například překvapivé konstatování, že se 2350 veršů Bible zabývá financemi a správným hospodařením a že se témuž tématu věnuje asi 15 % z Ježíšových proslovů. Přiznám se, že to byl pro mě skutečný „objev roku“. Zdá se, že autoři Bible brali ekonomiku a svět financí docela vážně. Ostatně je to realita života, v níž se pohybujeme.

Kniha pokračuje zcela bez vytáček tím, že klíčový v našem životě není vztah k penězům a k druhým lidem, nýbrž hlavně a především k našemu Stvořiteli. A od tohoto vztahu že se nakonec odvíjejí všechny vztahy a postoje ostatní. Kromě tohoto základu staví ještě jeden dobrý stavební kámen – a sice posun našich postojů k prostředkům a financím z role majitelů do role dobrých správců.

Autoři, oba zkušení podnikatelé ve světě financí, pak dále přinášejí pohledy na jednotlivé klíčové otázky financí, které jsou důvěrně známy opravdu každému, kdo se zapojil do pracovního procesu a obživy sebe či druhých. Prostřednictvím citátů, zkušeností či popisu příběhů, které se skutečně odehrály, tak postupně projdeme základní principy dluhů a oddlužení, poctivosti, ochoty podělit se o své požehnání prostřednictvím darů s těmi, kdo mají nedostatek. Nahlédneme do světa pracovní kázně, rozumných investic a také do finančního vzdělávání našich dětí.

Kniha je pojata jako určitá učebnice, která nás vede od základních lekcí k pokročilejším tématům. Na konci každé kapitolky je určité srovnání toho, jak se na daný problém dívá svět a jak jej nahlíží Bible. Je zde i motivující „závazek“, ten může být nápomocný těm, kdo s daným problémem zápasí.

Práci M. Lloydbottoma a H. Daytona shledávám pro její čtivost a ucelenost pro křesťany jako velmi užitečnou. Jsem v pokušení říci, že aspiruje na to, aby se stala jakousi učebnicí finanční gramotnosti v církvi. Zejména i proto, že se fakticky rozeběhla odluka církví od státu (alespoň tedy ta finanční). Nicméně by knihu měli číst alespoň kazatelé, pastorační a sociální pracovníci a starší sborů – s problémy, které jsou v knize popsané, se totiž budeme setkávat stále častěji. Možná, že řadu věcí budete znát, nicméně vám kniha nabídne poměrně dobré definice a jednoduchá vysvětlení určitých jevů, které budete muset vysvětlovat druhým vy sami.

Kdysi jsem se domníval, že mít možnost pohrabat se v pořádné hromadě peněz musí být ohromě zábavné (tedy něco na styl strýčka Skrblíka z Kačerova). Po čerstvé zkušenosti s knihou Peníze až na druhém místě své mínění musím poopravit – o penězích je zábavné i jenom číst. Ale ještě zábavnější je zkoumat, jak fungují v knize popsané principy v praxi.

Mark Lloydbottom, Howard Dayton, Peníze až na druhém místě. Cesta ke skutečné finanční svobodě, formát A5, 182 strany, měkká vazba, vydal Návrat domů, Praha 2013.

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.