Obsah

G. K. Chesterton jako vzor pro evangelizaci?

„Chesterton je vzorem evangelisty,“ možná trošku překvapivě tvrdí ve své nové chestertonovské knize Dale Ahlquist, předseda American Chesterton society.

Chesterton, významný spisovatel 20. století a křesťanský konvertita je vzorem pro radostnou evangelizaci a může pomoci sjednotit roztříštěný moderní pohled na svět, píše Ahlquist a pokračuje: „Jeho křesťanská láska nikdy nebyla v rozporu s pravdou, o níž byl přesvědčen. Vždycky dokázal obojí spojit dohromady.“

To bývá velkou slabinou současného světa: jsou zde určití lidé, kteří se starají jen o pravdu a správné učení, druhým zase leží na srdci především láska k bližním a milosrdenství, a tyto skupiny nedokáží oba přístupy vzájemně propojit. Chesterton je vždy spojoval.

Ahlquistova kniha má za cíl změnit způsob, jakým lidé „uvažují o myšlení“. "Myslet", napsal Chesterton, "znamená spojovat věci." Ve světě stále narůstající specializace nám Chesterton pomáhá vidět, jak četné a různorodé prvky v rámci naší zkušenosti do sebe zapadají a souvisejí spolu. Vrhá světlo na téměř každé téma a otevírá dveře z jedné věci na druhou s oslňující jasností.

Ahlquistova kniha The Complete Thinker: Marvelous Mind of G. K. Chesterton vyšla loni v americkém nakladatelství Ignatius Press a stala se bestsellerem.

Chesterton žil v letech 1874-1936. Pod vlivem své ženy Frances se stal oddaným anglikánským křesťanem. Roku 1922 pak konvertoval ke katolicismu.

Psal eseje, romány, poezii, divadelní hry, filozofická díla a spisy na obranu křesťanské víry. Je též autorem detektivních povídek o Otci Brownovi. Je znám jako vtipný spisovatel, který rád nalézal pravdu ve zdánlivém paradoxu.

„Psal o všem,“ říká Ahlquist. „Má naprosto úžasný, široký záběr.“ Ahlquistova nová kniha by chtěla čtenářům pomoci proniknout do „Chestertonova způsobu myšlení“. Snaží se pomoci lidem „myslet konzistentně“ napříč různými obory a životními styly.

„Moderní svět, jak upozorňoval Chesterton, se stal jedním divokým rozvodovým soudem, kde bylo vše odděleno od všeho,“ vysvětluje. „Oddělili jsme umění od vědy a humanitní vědy od věd exaktních. Oddělili jsme náboženství od politiky a od ekonomie. Očekáváme, že všechny tyto obory budou fungovat ve vlastních vodotěsných odděleních a už nevidíme, jak do sebe vzájemně zapadají.“ Podle Ahlquista působí Chestertonova komplexnost na tuto situaci jako „protijed“. „Lidé hladoví po pravdě. To, čím se Chesterton prosadil a čím stále láká čtenáře, byl jeho vtip, jeho radost, jeho dobrota. Právě tohle lidi přitahuje,“ řekl. „Když čtete Chestertona, víte, že jste se setkali s někým, kdo uvažuje správně. Jeho moudrost vás zasáhne. Ale zároveň vás zasáhne i jeho dobrota a radost.“

Dále Ahlquist uvádí v televizní stanici EWTN pořad „G. K. Chesterton: Apoštol zdravého rozumu“. Ahlquist horuje pro to, aby se o Chestertonovi více učilo na středních a vysokých školách, protože tento spisovatel je „jedním z největších pokladů anglické literatury“ a „jedním z největších mistrů slova“. Chestertonovo dílo je „skvělou ukázkou myšlení, z něhož budou mít naši studenti obrovský prospěch“. Chestertonovy spisy představují „dokonalou a konzistentní moudrost“, která může při vyučování sloužit jako příklad „interdisciplinárního a celistvého myšlení“.

Ahlquist se ve své knize rovněž snaží psát o Chestertonovi tak, jak on psal o jiných lidech – například o svatém Františkovi z Assisi, svatém Tomáši Akvinském a Charlesi Dickensovi. „Když Chesterton o někom psal, nebyla to standardní biografie. Používal určité myšlenky, ideje a vlastnosti, které s danou postavou souvisejí, a pak je využil jako odrazový můstek k úvahám o důležitějších věcech a vyšších pravdách.“ „Pokusil jsem se napsat chestertonovskou knihu o Chestertonovi, kde jsem využil jeho myšlenky, jeho slova  a události z jeho života, abych poukázal na vyšší pravdy.“ Ahlquist si velmi cení rovněž Chestertonova smyslu pro humor. „Je skvělé, když se dokážeme smát. Lidé se chtějí smát. A Chesterton vás rozesměje.“

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.