Inspirovanost Písma

„Bůh chtěl a chce oslovit všechny lidi – bez ohledu na to, v jaké žili době, bez ohledu na to, v jaké vyrostli kultuře,“ je přesvědčen Dan Drápal, autor prvního textu knihy. „Bible je psána normálním jazykem a pro obyčejné lidi,“ domnívá se Jiří Hedánek, autor druhého textu. Známí autoři, kteří se většinu svého profesního života zabývají Písmem, přinášejí odpovědi na mnohé otázky, které nás v souvislosti s Biblí napadají. Jak byla inspirována Bible? Co je zjevení? Je Bible Boží Slovo? Hovoří k lidem Bůh? A jakými způsoby? Nemohli udělat autoři píšící jednotlivé knihy Písma chyby? Má nám co říci Bible i dnes? Jak chápe Bible samu sebe?

Číst dál...

Recenze knihy: Normalizace gayů

Robert Reilly je polyhistor – společně můžeme nahlédnout do jeho ohromujícího nadání a zkušeností v mnoha rozmanitých oblastech života.
Jeho nová kniha vydaná v nakladatelství Ignatius Press pod názvem „Normalizace gayů: Jak se vše mění kvůli racionalizaci homosexuálního chování“ (v originále „Making Gay Okay: How Rationalizing Homosexual Behavior Is Changing Everything“, pozn. překl.) je podle mého názoru jednoduše tím nejlepším, co bylo dosud o tomto nesmírně ožehavém a zásadním tématu dneška napsáno. Reilly v ní systematicky popisuje neutuchající zvrácený útok na nejdůležitější instituci jakékoli země v kterémkoli období: manželství muže a ženy, jenž vzkvétá díky manželským vztahům. Naše přežití jakožto národa závisí na zdraví této instituce.

Číst dál...

Lukáš Lhoťan: Ježíš Kristus a islám

Nová knížka Lukáše Lhoťana Ježíš Kristus a islám má podtitul Aneb islám a jeho vztah k Ježíši a ke křesťanství. Obsahuje základní informace o tom, jak Ježíše vnímal Mohamed, co se o Ježíšovi píše v Koránu a následně jaký je vztah muslimů ke křesťanům. V těchto souvislostech rovněž otvírá otázku, zda je Ježíšův Otec vskutku totožný s Mohamedovým Alláhem, jak tvrdí někteří křesťané. Jelikož Lukáš Lhoťan byl mnoho let muslimem a studoval Korán a islám, zahrnuje nás řadou důležitých informací, které zpravidla nejsou známy ani informovaným křesťanům, natož našim agnostickým, ateistickým či „něcistickým“ spoluobčanů. („Něcisté“ jsou údajně lidé, kteří věří, že „něco“ nad námi je.)

Číst dál...

Záludný Vesmír soudobého mainstreamového filmu

Ve stavu holého zděšení ze situace našich dní, jak by se dal popsat stav, který většina z nás už léta prožívá (kdy věci veřejné již nejsou tolik veřejné, ale spíše stále jen zákulisní a od toho se vše další odvíjí), „píšu“ dnes tyto řádky věnující se mé lásce „filmu“ a to kupodivu ještě současnému. To proto zdá se být tento pokus o to více marnivým až marným konáním, leč přesto: zde je tedy můj pohled na kinematografická díla k nám obecnými kanály přicházející a kvůli nim tolik prosazované nad jiné.

Číst dál...

W. P. Young: Křižovatky

V roce 2009 vyšla v češtině první kniha Williama P. Younga Chatrč. Knihy se prodalo přes třicet tisíc výtisků, z čehož jasně plyne, že ji nekupovali pouze evangelikální křesťané, mezi nimiž vyvolala nemalou kontroverzi. Kniha je jistě zajímavá nejen pro svůj duchovní obsah, ale i jako literární dílo, a předpokládám, že ji s napětím přečetli i lidé, které její duchovní obsah nechal chladnými. Loni byla vydána další kniha téhož autora. Jde o román Křižovatky (Crossroads) a předpokládám, že se bude prodávat stejně dobře – a že vyvolá kontroverzi možná ještě větší.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.