Laisi Finwen: Elfí rodina

Laisi Finwen je matka čtyř dospělých dcer, překladatelka (1. a 2. vydání Letopisů Narnie vyšlo v jejím překladu) a autorka knih z okruhu fantasy. Vystudovala religionistiku na Masarykově universitě v Brně a napsala studii o stopách víry v jediného boha v mimokřesťanských náboženstvích a kulturách.

Elfí rodina je útlá knížka o 70 stranách. Název je trochu zavádějící – knížka pojednává o rodině lidské. Sám jsem vydal přesně o rok dříve knihu Vztahy, sex, rodina, která má 270 stran, ale asi na nich neříkám tolik důležitých věcí, kolik Laisi Finwen vměstnala do své útlé knížky. Pro Návrat domů jsem přeložil mnoho knih o výchově dětí, manželských problémech aj., a Laisi Finwen mnohé z nich zná. Přesto je její knížka pozoruhodně originální.

Číst dál...

Roman Míčka: Znovu jsme se ujali dědictví otců…

PhDr. Roman Míčka, Th. D., Ph. D., odborný asistent na katedře etiky, psychologie a charitativní práce Teologické fakulty Jihočeské university, napsal knihu věnovanou primárně dvěma představitelům katolického politického konzervatismu ve Spojených státech, Michaelu Novakovi a Patricku Buchananovi. Spisy obou těchto autorů vyšly i u nás. Podtitul Míčkovy knihy zní „Konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana“.

Číst dál...

Co je a co není umění?

Tato otázka mne čas od času napadá při pohledu na ten či onen produkt umělecké tvorby, a často na ni nenalézám přiměřenou odpověď. Míval jsem vícekrát pocit, že pro odpověď na otázku „je tohle umění?“ mě samotnému (ale nejen mně, i nám všem lidem v tomto současném světě) scházejí nástroje, měřítka, argumenty, kterými by bylo možno poměřit, posoudit, zhodnotit, zda ten či onen výtvor je skutečně „uměním“, nebo jen pouhým „výrobkem“.

Číst dál...

Islámská rozpínavost pod drobnohledem

„Někteří představitelé Západu tvrdí, že Západ nemá problémy s islámem, nýbrž jenom s násilnými islámskými extrémisty. Čtrnáct století historie svědčí o opaku“, píše Dr. Martin Janeček v úvodu své knihy Islámská rozpínavost včera, dnes a zítra. „Hlavním důvodem tohoto procesu není ani tak síla islámského světa“, pokračuje Janeček, „jako spíš slabost světa našeho. A není to ani tak slabost vojenská, jako slabost morální, psychologická a z ní vyplývající i slabost demografická.“

Většina zodpovědných politiků si dnes uvědomuje smrtelné ohrožení naší civilizace ze strany „mezinárodního terorismu“, někteří z nich jsou už i ochotni připustit, že tento fenomén nějak podstatně souvisí s islámem. Boj proti terorismu má nepochybně více dimenzí. Kromě nepominutelné dimenze vojenské a bezpečnostní patří k boji proti terorismu i pochopení cílů nepřítele, jeho mentality a tradic. A právě tomu je kniha věnována.

Číst dál...

Proč je Pán Prstenů největší love story, aneb jak dobro vítězí nad zlem v našem světě

Ten, kdo zná „Pána Prstenů“ od J. R. R. Tolkiena (ať už tuto trilogii četl, anebo viděl její veleúspěšné filmové zpracování režiséra Petera Jacksona), a není zrovna ohromný fanoušek tohoto díla, tak si určitě automaticky definuje jeho poučení: „I ten nejmenší človíček může změnit budoucnost“, a tím to uzavře. Souhlasím s tím, že toto je opravdu „hlavní“ nebo spíše „nejviditelnější“ ponaučení z „Pána Prstenů“, avšak tady seznam nekončí. Když se zeptáte těch, kteří se nešli naschvál pídit po dalších zprávách a poučeních, co si v kostce o tomto díle myslí, většinou říkají, že „je to opravdu hezký příběh o tom, že nezáleží jak je kdo veliký a důležitý, protože i sebemenší člověk dokáže udělat veliké věci“.

Jako fanoušek „Pána Prstenů“ musím říct, že i když je takový výrok pravdivý, dost mě pohoršuje zjištění, že většina lidí si z tohoto veledíla vezme k srdci nebo zapamatuje pouze toto.

Číst dál...

Podporujeme



Partneři



Copyright © 2014. All Rights Reserved.