Obsah

Nová „studená válka“

Již před šesti lety vyšla u nás pravděpodobně nejvýznamnější publikace o současném Rusku – Nová studená válka od Edwarda Lucase, (The New Cold War: Putin's Russia and the Threat to the West, Palgrave Macmillan, 2008) editora prestižního britského týdenku The Economist. Název knihy by mohl mýlit. Zahraniční komentátoři totiž konstatují, že současný ruský prezident Vladimír Putin mentálně se Západem ve válce už dávno je. Ruská politika přitom stále víc zabředá do sebeobelhávajícího přesvědčení, že je to Západ a jeho nepřátelství, které Rusko nutí odpovídat razantně všude, kde se mu západní postoje zdají být konfrontační. Je to důsledek paranoii, chronické ruské nemoci ve vztahu k západním světu.

Číst dál...

Konec druhé světové války a sovětská dobyvačná politika

(Anne Applebaumová: Železná opona. Podrobení východní Evropy 1944–1956, Beta-Dobrovský a Ševčík, Praha-Plzeň 2014)

Číst dál...

Dívat se do tváře pronásledovatele

„Mučedníci, tito naši bratři a sestry ve víře, které si dnes s vděčností a úctou připomínáme,“ řekl papež Jan Pavel II. v květnu 2000 v římském Koloseu při vzpomínkové ekumenické slavnosti na počest křesťanských mučedníků minulého století, „představují velkou fresku křesťanského lidu 20. století. Je to freska evangelijních blahoslavenství, prožívaných až do prolití krve.“

Číst dál...

Orlando Figes: Natašin tanec

Orlando Figes (*1959) vystudoval historii v Cambridgi a nyní je profesorem historie na University of London. Je autorem mnoha knih o Rusku: jmenujme alespoň Peasant Russia (Rolnické Rusko), Civil War (Občanská válka) nebo A People’s Tragedy (česky Lidská tragédie). Česky vyšla ještě jeho kniha Šeptem (The Whisperers), pojednávající o soukromém životě v dobách stalinismu.

Kniha Natasha’s Dance (Natašin tanec) vyšla již roku 2002, mně se však dostala do ruky až loni k Vánocům – vděčím za ni jedné ze svých dcer. Má vůbec cenu psát recenzi na knihu 13 let starou a kterou jsem ještě k tomu četl v angličtině? (Jak jsem zjistil na Googlu, česky vyšla v roce 2004 v překladu Darii Dvořákové a vydalo ji nakladatelství BETA Dobrovský. Je ovšem beznadějně rozebraná.) Myslím, že to cenu má. Neblahý vývoj posledních dvou let nás nutí obrátit svou pozornost k Rusku a snažit se mu porozumět. Figesova kniha nám v tom může vydatně pomoci.

Číst dál...

Tolkien podle Kreefta

Psát knihu o filosofii skryté v knihách o Pánu prstenů? Hledat u hobitů nějaké filosofické či snad teologické výpovědi o povaze světa? Není to hloupost? Vždyť jsou to jen smyšlené příběhy, namítne možná někdo, není to skutečné, je to jen jako! Takové námitky vás možná napadnou nad poměrně obsáhlým spisem amerického profesora filosofie Petera Kreefta, který vyšel česky pod názvem „Tolkienovo vidění světa“.

Kniha přibližuje myšlenkový kontext, v rámci něhož Pán prstenů i další autorova díla vznikala. Autor obšírně cituje z Tolkienovy korespondence, dosud v češtině neznámé. Na některých místech snad autor, veden didaktickou snahou vše vyložit, viděl v textu více, než do něj sám Tolkien zamýšlel vložit, přesto je kniha zajímavá a v lecčems objevná - což se pokouším doložit několika kapitolkami níže.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.