Revoluce – změna k lepšímu?

Jedenáctého února uplynulo čtyřicet let od islámské revoluce v Íránu. Po pádu šáhova režimu a krátkém mezivládí utužil svou moc ajatolláh Chomejní. A nastolil islámskou teokracii. Pušky popravčích čet střílely dnem i nocí; i ženy, děti, starce. V červenci uplyne čtyřicet let od pádu diktátora Somozy v Nikaragui. Po jeho revolučním svržení se moci chopili komunističtí sandinisté a nastolili diktaturu svou.

Číst dál...

Století s hlavním spojencem

Česko-americké vztahy jsou historicky výjimečné a nesamozřejmé. Začaly při vzniku ČSR.

Číst dál...

Fort Ivanka aneb Něco za něco

Prezident USA (POTUS) Donald J. Trump je politik transakčního typu. Jde mu o ekonomický a mocenský realismus. Dáte-li vy něco jemu (umožníte mu „vyhrát“), on dá něco vám. To mnozí (Západo)evropané nechápou.

Číst dál...

Editorial

Milí čtenáři,

již několikrát jsme zmínili SWOT analýzu České republiky. Texty jsou shromážděny, zpracovány a tu hlavní porci obdrží předplatitelé v tištěném VÝBĚRU Z HROZNŮ, který v nejbližích dnech naleznou ve svých schránkách. Na webu bude vše v březnovém čísle, rozšířeno o soubor všech shromážděných podkladů – tedy i těch, které se „neprobojovaly“ mezi těch několik ucelených textů, které stojí coby samostatné články („neprobojovaly“ se např. proto, že byly pojaty více-méně anketně...). Ale i v tomto, únorovém webovém čísle, stejně jako v tom minulém, přinášíme ochutnávku v podobě textu Alexandra Tomského, který bychom zpracovali a zařadili do zmíněného VÝBĚRU Z HROZNŮ, kdyby, ... ehm... nebyl dodán s malým zpožděním... To ovšemže článku nic neubírá na zajímavosti.

Číst dál...

Porozumět Americe

Ano, myslí se Spojeným státům americkým... Jako prakticky v každém čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ přinášíme vhledy Romana Jocha do politického dění v USA – tentokrát jsou tedy logicky zařazeny do tohoto Tématu měsíce. Pohled je rozšířen historickým srovnáním situace, se kterou se v rámci výkonu svého mandátu potýká president Trump, a té, se kterou měl co do činění president Lincoln.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.