Ruský mesianismus

Nedávno jsem mluvil s dlouholetým známým, který je jedním z „chápačů Putina“. Tvrdil, že NATO nebezpečně ohrožovalo Rusko, že Putinovi v dané situaci nezbývalo než obsadit Krym, a nakonec tomu nasadil korunu větou: „Já bych se na jeho místě zachoval stejně.“

Číst dál...

V Iráku prohrál Obama, nikoliv Bush

Poté, co v roce 1949 byla prozápadní vláda Číny nucena uprchnout na ostrov Tchaj-wan, protože její pevninskou část obsadili komunisté, trpké výčitky, které ve Washingtonu následovaly, nastolily otázku: „Kdo Čínu ztratil?“ Čína samozřejmě nikdy nebyla naše, abychom ji mohli ztratit, i když by jistě bylo legitimní se ptát, zda by jiná americká politika vůči Číně mohla vést k jinému výsledku.

Číst dál...

Moskva a Nacistická internacionála

Alexandr Dugin, ruský geopolitický teoretik a rádce prezidenta Putina, prohlásil, že dvacáté století bylo „stoletím ideologie“. Podle Nietzschovy předpovědi to bylo století vzájemně znepřátelené ideje (a ideologie). V pořadí podle doby vzniku šlo o tyto bojující strany: liberalismus (levicový a pravicový), komunismus (počítejme sem i sociální demokracii) a fašismus (včetně Hitlerova národního socialismu). Tyto tři ideologie proti sobě vedly boj „na život a na smrt, který v podstatě tvořil celé ty dramatické a krvavé politické dějiny dvacátého století“. Podle Dugina z něj koncem minulého století vyšel jako vítěz liberalismus. Avšak vítězství tohoto druhu bývají zřídka trvalá.

Číst dál...

Migrace patří k životu

Migrace sama o sobě je jevem přirozeným. Evropa sama byla kdysi dávno zalidněna imigračními vlnami, a stejně tak z Evropy zase mnohé imigrační vlny odešly. Kvůli současné nepříznivé demografické situaci by příchod cizinců na Západ mohl být považován za jev pozitivní. Nově příchozí, kteří se usadí v nové zemi a přijmou ji za svou, byli vždy považováni za obohacení, vždyť s sebou přinášeli nové poznatky, zkušenosti, jinou kulturu, zvyky, a třeba i kuchyni. Migrace je zkrátka přirozeným jevem, který patří k životu. Jenže…

Dávno již nejde o pouhý „přirozený“ jev. Přistěhovalectví se stalo předmětem velmi intenzivní „imigrační politiky“, je dnes politickým problémem s dalekosáhlými ekonomickými i demografickými dopady. Čím dál více se stává nástrojem manipulace, ba dokonce i zbraní, která je stále masivněji zneužívána proti nám. Počty lidí, kteří dnes směřují na Západ, dramaticky narůstají. V evropském sousedství se v současnosti nachází největší počet uprchlíků od dob druhé světové války. Hovoří se až o 25 milionech osob, z nichž mnozí se nebudou moci do svých domovů nikdy vrátit. Miliony lidí jsou v pohybu, běženci prchají ze svých domovů z důvodu útlaku, pronásledování, či chudoby a nedostatku. Problém imigrace, která zaplavuje Evropu a dorůstá rozměrů téměř novodobého „stěhování národů“, vyvolává napětí, nespokojenost a nepřátelství, a způsobuje, že se probouzejí téměř zapomenuté nacionální a etnické instinkty. Islámský svět sílí a stále ambiciózněji vyvolává konfrontace se Západem. A ten stojí stále bezradněji, nevěda co počít sám se sebou…

Takový je kontext, v němž dnes uvažujeme o „imigrační politice“, kterou by měl Západ (tedy i my, jako jeho součást) na tuto krizi reagovat. Texty Dana Drápala, Romana Jocha, Petra Hampla, Petra Macha a Jana Kubalčíka, které dnes k tématu přinášíme, nahlížejí téma různou optikou a snaží se nějak vytýčit a vykolíkovat hřiště. Některé myšlenky jsou možná provokativní a volají po debatě, jiné možná jen provokativně znějí… Zapojte se i vy do debaty nad migrační politikou a hledejte s námi ty správné odpovědi. Čtenářské reakce jsou vítány!

Chvátej vyhnanče z míst, kde jsi žil

„Připadne-li morální realista idealistovi tvrdý, je to proto, že odmítá přesunout ve jménu soucitu či sociální spravedlnosti boj mezi dobrem a zlem z jednotlivce na společnost.“ (Irving Babbitt)

Před šesti lety jsem v textu „Imingrace – podmínky solidarity“ napsal toto:

„Jsem solidární s Italy, Řeky, Kypřany... a všemi těmi, kteří ve svém bezprostředním okolí mají tu nemilou možnost sledovat dopady nezvládnutého přílivu nelegálních nepřizpůsobivých imigrantů. Přesto odmítám, aby jim bylo odlehčeno tím, že nějaká část imigrantů bude přesunuta do České repubilky. Proč?

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.