Jakou hru to Moskva hraje?

V článku „Ruský generál varuje před 3. světovou válkou – ruské jaderné plány pro svět“ čteme, že Moskva spřádá společné obranné programy s Čínou, Indií a dalšími zeměmi. Pravda cituje výrok generálplukovníka Leonida Ivašova, podle nějž USA „nemají ani jednu zdokonalenou balistickou střelu, ani nekonstruují nové“. Vychloubal se ruským jaderným náskokem. Situace se podle něj „dramaticky změnila a stojíme na pokraji války – nikoli studené, nýbrž horké. Proto dnes Rusko urychleně usiluje o přestavbu obranyschopnosti armádních sil a o změnu vojenské doktríny“.

Číst dál...

Spící ideologické panny

České nevládky se chovají jako Šípková Růženka. Válku na Ukrajině jednoduše „nevidí“.

To hluboké ticho až mrazí. Rozhostilo se přitom v místech, odkud jsme celé roky zvyklí slýchat silný hlas. Najednou nic. Vlastně to není tak najednou, trvá to již rok. Tak dlouho totiž tuzemské nevládní organizace v podstatě mlčí k situaci na Ukrajině.

Číst dál...

Václav Žák, ležící, spící

O Ing. Václavu Žákovi, kdysi místopředsedovi České národní rady a českém levicově-liberálním publicistovi, jsme už v KONZERVATIVNÍCH LISTECH psali coby o „člověku zvláštního ražení“ (což je, jak trefně připomněl Čestmír Hofhanzl, původně výrok Felixe Edmundoviče Dzeržinského).

Žák před Vánocemi v Právu uveřejnil delší esej pod názevem Byzantské útroby o chybách a omylech americké zahraniční politiky pod vlivem těch strašných „neokonzervativců“. Budiž mi prominuto, že se nebudu věnovat bodům eseje všem, ale jen některým.

Číst dál...

Editorial

Vážení čtenáři,

v tomto lednovém čísle publikujeme výzvu Klubu na obranu demokracie a někdejších účastníků Demokratické iniciativy. Výzva se vymezuje proti zneužití obětí holocaustu a útoků v Paříži k pokusům o zastírání, zlehčování, či dokonce legitimisaci aktuálního počínáni Moskvy. Text byl již publikován na více místech – my jej přetiskujeme zejména proto, abychom se k němu tímto způsobem připojili, přestože nyní, kdy máte možnost číst tyto řádky, je již patrně těsně po předmětné události. (Ostatně, za fenoménem Demokratické iniciativy máme v plánu se ohlédnout v některém z příštích čísel.)

Závažnost tématu dotvrzují další události. Kreml je velmi tísněn volným pádem cen ropy, který znásobil účinek sankcí přijatých Západem v reakci na postup Ruska vůči Ukrajině. Je nesporně v jeho zájmu, aby byl jako prvořadé nebezpečí vnímán islámský terorismus a zároveň aby byla Moskva chápána jako (potenciální) partner, se kterým je nezbytné se za účelem potření terorismu spojit. Pak ovšem nejméně dvě události posledních týdnů hrají moskevskému vůdci významně do karet. Událost první: teroristé z tzv. Islámského státu zveřejnili záznam další ze svých vražd – tentokrát s komentářem, že oběti jsou ruští špióni, kteří se pokoušeli do struktur Islámského státu infiltrovat. (Obludnost, že jako exekutor byl na nahrávce přibližně desetiletý chlapec, nyní pomiňme...). To přece jasně ukazuje „správným“ směrem... Potíž (nebo výhoda, jak to vezmete) však spočívá v tom, že pravdivost celé věci nelze prakticky vůbec nijak ověřit. Událost druhá: velmi početná, téměř milionová, demonstrace svolaná do hlavního města autonomní Čečenské republiky Grozného presidentem Ramzanem Kadyrovem – demonstrace proti Charlie Hebdo a hříchům Západu vůbec, demonstrace s transparenty „Ruce pryč od milovaného proroka“ a s výroky svolavatele „Nikomu a nikdy nedovolíme, aby beztrestně špinil jméno proroka a naše náboženství.“. I toto ukazuje tím „nejsprávnějším“ směrem, navíc se to v daném kontextu snaží postavit do poněkud jiného světla někdejší kremelská tažení v Čečensku. A, světe div se, přesně tuto interpretaci v zápětí čteme – zatím „jen“ na blogu, pod názvem „To jsem fakt zvědav, jak se projeví Rusofobové nyní...“ (Pavel Břetislav Reichl, blog.iDnes.cz, 19.1.2015). No není to opravdu šťastná náhoda? Není. President Ramzan Kadyrov je podporován plukovníkem Putinem, je vyznamenaným Hrdinou Ruské federace a dlouhodobě je ve vedení aktuálně nejsilnější ruské strany Jednotné Rusko (tolik zcela konvenční zdroj – wikipedia). Návazné úvahy ponecháme již raději samostatnému přemýšlení – varianty jsou různé, ne že ne, ale některé jsou zkrátka pravděpodobnější než jiné.

Pokračujeme v diskusi započaté u příležitosti 25. výročí Listopadu 89. Zejména prostřednictvím textů Dana Drápala se věnujeme situaci syrských a iráckých křesťanů – utečenců, kteří uhájili mnohdy jen holé životy. Plně podporujeme snahy o to, aby těmto křesťanům bylo umožněno najít útočiště v České republice. Pokud se na věc díváte obdobně, navštivte např. web www.gen21.cz, nebo www.res.claritatis.cz. Tím ale není obsah tohoto čísla zdaleka vyčerpán – ostatně nahlédněte prosím.

Konečně, blíží se vydání čtvrtého čísla VÝBĚRU Z HROZNŮ ročníku 2014. Zopakujeme tuto výzvu jistě ještě několikrát: tedy ti z vás, kteří mají nadále o KONZERVATIVNÍ LISTY zájem, nechť prosím uhradí předplatné na ročník 2015. Ideálně a pohodlně lze předplatné objednat prostřednictvím tohoto formuláře, který přidělí variabilní symbol... Vážíme si vaší přízně i podpory a děkujeme za ni. Snažíme se odvádět adekvátní protislužbu a doufáme, že se nám to alespoň trochu daří. Možná jsme v poslední době zanedbávali zdůraznění toho, že stojíme o Vaše názory, náměty, kritiku... stále platí, že KONZERVATIVNÍ LISTY tvoříme prvořadě pro vás. Chcete-li nám něco sdělit, neváhejte prosím a napište (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Příjemné čtení!

Lineární svět

Některé úlohy, teoretické i praktické, nedokážeme vyřešit přesně. Jsou zkrátka příliš složité. Jsou nelineární. Svět je nelineární. Někdy se říká, že není černobílý. V jistém slova smyslu je to totéž. Jenže některé úlohy zkrátka potřebujeme řešit naléhavě, životně nutně – přesto, že je nedokážeme vyřešit přesně. Tak si je linearizujeme – zjednodušujeme, abychom zvládli nalézt alespoň nějaké, byť pouze přibližné řešení. Jde-li o problém skutečně palčivý a není jiná cesta, nelze nic namítat a zbývá být maximálně ve střehu. Tak se Západ v určitém okamžiku spojil se Stalinem – v duchu teze „úhlavní nepřítel mého nepřítele je můj úhlavní přítel“. Ale to je právě zaručeno jen ve zmíněné lineární situaci, pokud svět zredukujeme na přímku. Jakmile připustíme realističtější pohled, seznáme, že nepřítel mého nepřítele může být pro mě stejně, nebo dokonce ještě více nebezpečný, než nepřítel sám. A nejsme-li akutně ohroženi na životě, nejde-li nám tady a teď o krk, měli bychom to mít na paměti a zvažovat, co nás s nepřítelem našeho nepřítele skutečně pojí a co nás rozděluje – a také, na to nezapomínejme, jak moc jsme si jistí, že jde opravdu o nepřítele našeho nepřítele, tedy zda jejich nepřátelství není jen předstírané za účelem naší porážky. Nutné zlo spojenectví s odpudivým Stalinem mělo za následek expanzi orientální despocie hluboko na Západ. Každé takové spojenectví má závažné důsledky – čím je nepřítel nepřítele odpudivější, tím závažnější. Tak se Západ spojil s afghánskými mudžáhedíny proti SSSR. A tak je nám dnes sugerováno, že je nutné spojit se s Ruskem proti islámskému terorismu.

Johannes Gerloff ve svém textu na téma teroristického útoku na redakci týdeníku Charlie Hebdo naznačil myšlenku „rouhavého atentátu“. Tak jako muslimové demonstrují proti rouhání vůči prorokovi, sekulární francouzi (nejen francouzi) nyní demonstrují proti rouhání vůči jednomu z jejich důležitých „bohů“, tedy vůči „svobodě urážet a vysmívat se“. Ano, to druhé „rouhání“ mělo podobu krvavé lázně, na to nelze zapomínat – je to nesouměřitelné. Je jisté, že vyznavači „svobody urážet a vysmívat se“ jsou s islámem v ostrém konfliktu – a to už takovém, že v něm začínají hrát roli život a smrt. Na osudu křesťanů v Sýrii a Iráku, ale také v Pákistánu, Indonésii nebo v Nigérii či Nigeru je patrné, že islám bojuje i proti křesťanství, přičemž život a smrt hraje v tomto střetu roli již velmi dávno a „ve velkém“. Vyznavači „urážek a výsměchu“ nechtějí být v tomto zápase spojenci křesťanů – to dokazují svojí dlouhodobou lhostejností vůči jejich utrpení. Přesto se křesťané dnes staví jednoznačně na jejich stranu: svorně odsuzují vraždu kněží „urážek a výsměchu“ jako zcela nepřijatelnou. Zaznívají však zároveň oprávněné výhrady, což není neseno zrovna libě. Zaznívá, že oběti masakru nejsou automaticky hrdiny či dokonce průkopníky, vzory svobody slova – a to je prý nepatřičné, to se nerado slyší. Odsudek měl být přece bezvýhradný, jinak jde o „nevkus“. Pro zmíněnou nesouměřitelnost. (Zatímco, riskněme také obvinění z nevkusu a přisaďme si, kritika užívání waterboardingu při výsleších teroristů na Guantánamu, ta asi nevkusná není... krutost vyšetřovatelů je patrně se zločiny teroristů souměřitelná...)

V našem prostředí si troufli podobné myšlenky vyjádřit prof. Tomáš Halík nebo Bohumil Doležal, ve světovém měřítku papež František, Johan Goldberg (A Win for the Jihadists, National Review Online, 9.1.2015), nebo Ross Douthat (The Blasphemy We Need, The New York Times, 7.1.2015). Každý z poněkud jiných posic, s jinými důrazy. V posledně uvedeném textu autor hned v úvodu shrnuje tři pokusné předpoklady rouhání ve svobodné společnosti: (1) Právo rouhat se (a nebo urážet) je od liberálního řádu neodmyslitelné; (2) Není žádná povinnost se rouhat, svoboda společnosti není úměrná množství produkovaného rouhání a s ohledem na řadu okolností smí být něčí rozhodnutí urážet (náboženství a podobně) smysluplně kritizováno jako nesmyslně vyvolávající nepřátelství, zbytečně surové, nebo jednoduše stupidní; (3) Oprávněnost a moudrost kritiky směřované vůči urážlivým projevům je obecně nepřímo úměrná úrovni smrtelného nebezpečí, kterému se rouhač vystavuje. Zejména na základě třetího předpokladu pak autor dovozuje, že s ohledem na fatálnost situace je třeba kritiku z našich vlastních řad vůči rouhání Charlie Hebdo krotit – už proto, že vrazi nesmějí ani na okamžik získat pocit, že jimi zvolenými teroristickými prostředky účinně dosáhnou svých cílů: tedy diktátu, která práva jim odevzdáme a která si (zatím) smíme ponechat. S tím se dá nesporně souhlasit. Můžeme si jistě oprávněně myslet, že právo se rouhat a urážet někoho není zase tak podstatné, že svobodu je třeba pojímat zejména coby právo vést dobrý (mravně dobrý) život – ale co je nesmírně podstatné, abychom o tom, které právo je důležité a které méně, rozhodovali výhradně my sami a ve zcela svobodné diskusi. Třeba k ní jednou naši sekulární přátelé přistoupí. Asi nikoho nepřekvapí, že my bychom v ní nezapomínali na druhý z výše uvedených předpokladů, stejně jako na obecnou platnost toho prvního (to se může hodit, až bude chtít někdo někoho pokutovat či žalářovat za nějakou tu „hate speech“...).

Konečně, máme-li už být obvinění z nevkusu, dotáhněme to: kdyby byla, řekněme, alespoň polovina napadených ozbrojena, měli by to útočníci podstatně složitější...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.