We want our freedom back!

Konzervativní strana zvítězila ve volbách. Zatím do Dolní sněmovny ve Spojeném království. Gratulujeme!

Kde kdo předpovídal povolební pat a následné faktické zhroucení tradičního systému dvou silných politických celků v UK. Tak jako jsou některá proroctví sebenaplňující se (příkladem budiž naše „nemá smysl volit malou politickou stranu – nikdy se do parlamentu nedostane“), jsou i ta sebevyvracející se (z našich končin bychom mohli takto diskutovat např. nedávnou silně medializovanou obavu z toho, že spojeneckému konvoji se v ČR dostane velmi nevraživého přijetí...). Výsledek voleb v Británii do tohoto rámce jasně spadá.

Číst dál...

Zelená je nová verze rudé

Fanatismus, s jakým „Mezinárodní panel pro změny klimatu (IPCC)“ i americká vláda vyznávají teorii změny podnebí působením emisí skleníkových plynů, je zvlášť znepokojivý proto, že se tato teorie ukazuje jako naprostý nezdar o historických proporcích. Díky aféře Climategate [která začala v listopadu 2009 únikem tisíců e-mailů a dalších dokumentů, které pocházely z let 1996–2009 z počítačů útvaru výzkumu podnebí na Univerzitě ve východní Anglii), a při níž neznámý hacker data a e-maily klimatologů zveřejnil na internetu - pozn. překl.] i díky dalším odhalením profesních přečinů v oblasti vědy nyní víme, že u „zavedené“ vědy, nikdy nešlo především o vědu.

John L. Casey, Temná zima (Dark Winter)

 

O hluboké příčiny globálního oteplování se tu nedbá. Původ globálního oteplování tkví v kapitalismu. Kdybychom s ním mohli skoncovat, měli bychom řešení.

Evo Morales, bolivijský prezident

 

Revoluční lež

Evo Morales je radikální socialista, jehož hrdinou je Che Guevara. Chce skoncovat s kapitalismem a nabízí pro to argument. Takových, kdo si tajně přejí totéž co on, je hodně – jenom nejsou ochotni vyrukovat po jeho vzoru s rudou korouhví. Vytahují místo toho zelenou. Ve skutečnosti jim ovšem nejde o životní prostředí. Teorie, podle níž je příčinou globálního oteplování lidská činnost, je ideologickou zbraní odpůrců kapitalismu. Jakmile se víra v globální oteplování stane záležitostí rozhodující většiny, bude s kapitalismem konec. Prvořadým účelem zmíněné teorie je právě toto.

Číst dál...

Editorial

Vážení čtenáři,

toto číslo KONZERVATIVNÍCH LISTŮ je takovým prodloužením toho minulého. Jako je diskutovaná, jen v omezené míře uskutečněná jízda gangu Nočních vlků snahou o prodloužení Dragoon Ride. Znovu se ohlížíme za konvojem, dostáváme se k vlkům – a to v rámci Tématu měsíce, ve kterém opět nechybí další ze strategických úvah J. R. Nyquista.

Ke slovenskému referendu o rodině tentokrát píše Jiří Fuchs. Jeho článku jsou tématicky blízké dva texty z amerického prostředí. Dan Drápal ve svém textu dokresluje příkladem rozmach čínské hospodářské expanze, kterou jsme již několikrát komentovali v bezpečnostních souvislostech. Roman Joch na pozadí recenze prosvětluje některá zákoutí amerického konzervatismu. Pavel Špaček, opět na konkrétním příkladu, implicitně reflektuje problematičnost převádění větších pravomocí na obce – potenciálně žádoucího, ale velmi rizikového kroku.

Tématem, které v tomto čísle zcela neprávem pomíjíme, je migrace – přesněji imigrace do Evropy. Fakta jistě není třeba opakovat: situace na námořní hranici Itálie je stále kritičtější; umírají stovky lidí – a brzy jich dost možná budou umírat tisíce. Pravdu mají ti, kteří vyzývají po odstranění příčin – neboť vypořádávat se s důsledky je potenciálně nemožné. Situace, kdy Evropa prochází demografickou implozí a Blízký východ se severní Afrikou kombinací velkého počtu lidí a politické nestability, je na úrovni důsledků neřešitelná. Vydá-li se několik set milionů lidí na pochod (či plavbu), nikdo a nic je nezastaví – celý systém zafunguje „fyzikálně“: přicházející zkrátka vyplní vakuum. Naděje spočívá jen v tom, že Západ co nejdříve opustí kulturu smrti a současně nalezne způsob, jak povzbudit společenství mimo Evropu tak, aby jejich členové nebyli tak silně motivováni k odchodu. Dopusťme se kontroverzní myšlenky: pokud by nebylo jiné řešení, než nějaká obdoba (neo)kolonialismu, Západ by se tomu neměl bránit – měl by odložit ideologické brýle a zkrátka hledat věcná řešení. V minulosti mnohokrát ukázal, že je toho schopen a že se dokáže obrodit i pomáhat svému okolí, které o to projeví zájem. Této otázce se bude ve větší míře věnovat tištěný VÝBĚR Z HROZNŮ.

Stále platí, že ti z vás, kteří mají nadále o KONZERVATIVNÍ LISTY zájem, nechť prosím uhradí předplatné ročníku 2015. Ideálně a pohodlně lze předplatné objednat prostřednictvím tohoto formuláře, který přidělí variabilní symbol... Je to poslední možnost – první tištěné číslo ročníku 2015 se již připravuje.

Příjemné čtení, hezké májové dny.

Otevřete vrátka

...kůzkátka – děťátka... však to znáte. Svorníkem tohoto tématu jsou vlci. Pochopitelně nám nejde o ta živá, krásná, dravá zvářata, ale o to, co metaforicky představují v myšlení nás, lidí. Od ještě jednoho ohlédnutí se za spojeneckým konvojem se přes krátkou reflexi konce a výsledků 2. světové války dostáváme k Nočním vlkům. Zdá se, že jejich plánovaná pouť se nakonec nekoná – nebo alespoň ne v tom rozsahu, v jakém byla presentována. Debata, kterou záměr vyvolal, však byla a je tak jako tak užitečná a my k ní dnes přispíváme – zejména polemikou s textem Tomáše Pajonka. V něm se autor mimo jiné odvolává na N. Chomského – hlásí se k tomuto jeho výroku: „Svoboda projevu znamená svobodu těch projevů, se kterými nesouhlasíme a které se nám hnusí. I Stalin nebo Goebbels poskytovali svobodu názorům, s nimiž souhlasili.“ Pan Pajonk ale přinejmenším přeexponoval aplikaci tohoto výroku.

Předně, ústavou daná práva jsou hlavně pro naše politické společenství. Pokud by jich chtěl někdo vyuřžit k tomu, aby naši politicou svobodu podkopal, je na místě mu v tom bránit a to tím spíš, je-li to cizí státní příslušník. Žádná země nemůže – v konečném důsledku – nerozlišovat mezi svým vlastním občanem a cizincem. Když český diplomat pracuje proti zájmům České republiky, je to vlastizrádce a patří (přinejmenším) za mříže – když totéž činí cizí diplomat, vyhostíme jej. Chceme tím pokud možno radikálně naznačit, že když dva dělají totéž – není to totéž. Požadavek, aby členové motorkářského gangu z ciziny požívali stejných práv jako občané ČR, tedy není vůbec samozřejmý (jak horlivě předkládá pan Pajonk) – naopak může být spíše problematický...

...a tato problematičnost vyvstane právě ve vyhrocených situacích. Jsou-li vody poklidné, není důvod postupovat ostražitě. Vede-li však Rusko proti nám válku, jen hlupák, naiva nebo užitečný idiot nepoužije svého práva rozlišovat mezi vlastním obyvatelstvem a cizincem vůči lidem, kteří se k vedení této války hrdě hlásí a dávají na odiv svoji aktivní účast na okupaci části území sousedního státu.

Výrok pana Chomského by se dal parafrázovat: Ani Churchill neposkytoval svobodu názorům, s nimiž nesouhlasil, pokud pocházely od válečného protivníka. Nebo se někdo domnívá, že by nějaká nacistická parta mohla vyrazit na přednáškové turné po Británii, zatímco by o tento ostrov zuřila bitva ve vzduchu? Ať Noční vlci třeba sepíší dopis, pošlou jej panu Vyvadilovi nebo někomu podobnému, a ten nechť jejich prohlášení zveřejní – jako občan ČR má na něco takového samozřejmě právo (byť se nám to hnusí), válká je zatím „pouze“ hybridní. Ale to není totožné s tím, že na to, aby zde mohli osobně hlásat kremelskou propagandu, mají právo Noční vlci samotní. Nemají. Mohli bychom jim to umožnit, ale nemusíme. Zatím. Naštěstí. Konejme tak, aby nám tahle možnost volby zůstala.

Déjà vu

Historická mapa Hviezdoslavovho námestia sa v dvadsiatom a dvadsiatom prvom storočí spája so vznikom a zánikom štátov, so zápasom proti potláčaniu náboženských a občianskych slobôd, no to námestie bolo aj svedectvom násilia, nevraživosti a nenávisti, rasovej, národnej, triednej. Námestia, ktorých osudy sú spojené s dejinami obce a mesta, krajiny a štátu, majú takú podobu, akú majú spoločenstvá, ktoré sa na nich zhromažďujú, manifestujú, demonštrujú, protestujú.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.