Hrozba komunismu: tehdy a nyní

Jedním z nejslavnějších nepřátel sovětského komunismu je Vladimir Bukovskij. Sovětské úřady ho týraly. Mnoho let strávil v sovětských věznicích. Dokonce ho prohlásili za „choromyslného“ a poslali do psychiatrického vězení. Vypudili jej do vyhnanství na Západ, lidé se mu za jeho odvahu odměnili neupřímnými sliby; jen málo jich však věnovalo pozornost jeho varováním ohledně Gorbačovovy perestrojky.

Číst dál...

Exilové Zrcadlo v pojetí Rio Preisnera

Když jsem v roce 1968 emigroval na Západ, bylo mi jasné, že socialismus je absolutně neslučitelný s demokracií chápanou jako zřízení garantující individuální svobodu. Na Západě jsem ke svému naivnímu překvapení zjistil, že tento soumračný svět je ovládán absurdní představou, že demokracii lze zachránit už jenom uskutečněním demokratického socialismu…“ (Speculum, s. 174)

Číst dál...

Pomoc sirotkům v Sýrii

Řád sv. Lazara se staral o malomocné na Blízkém východě celou řadu století. V době křižáckých válek byli tito nemocní převáděni pod jurisdikci tohoto starobylého řádu. Špitály byly z hygienických důvodů vždy za hradbami města a po směru převládajícího větru. Vzhledem k pomalému průběhu choroby byli nemocní pověřeni i bojovými úkoly, a tak se stal řád sv. Lazara řádem rytířským.

Číst dál...

Huawei a ti druzí

Současná kampaň „proti Huawei“ resp. „za kyberneticky bezpečnější Česko“ je klasickým plácnutím do vody naprosto chaotických státních úřadů. To za prvé. Za druhé to může být jen lehce schizoidní reakce, kdy někdo ze státní správy odpovědný za kybernetickou a podobnou bezpečnost začal o překot řešit situaci, o které samozřejmě všichni zainteresovaní věděli, jen se o ní nemluvilo. A za třetí se to hodí do krámu všem kritikům ruských švábů a expanzivních čínských komoušů. Tak nějak podobně vznikají, pro širokou veřejnost, naprosto zbytečné kauzy, nejen v našich zeměpisných šířkách, ale i ve světě. Tyto kauzy pak dlouhé týdny recyklují všechna média obracející problém ze všech, možných i nemožných, stran.

Číst dál...

Podobnost nikoli náhodná

Spojené státy chtějí odstoupit od smlouvy INF. Neboli smlouvy o jaderných silách středního doletu, kterou v prosinci 1987 podepsali Ronald Reagan a Michail Gorbačov a jejíž ratifikací rok poté skončila studená válka. Oznámila to americká vláda loni 20. října. Proč to chce udělat?

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.