Obsah

Nebuďme extrémisty

V uplynulých dnech probleskly zprávy, že současný ministr spravedlnosti Lubomír Zaorálek by měl být navržen svojí mateřskou ČSSD na post eurokomisaře a pokud by to klaplo, tak na jeho místo má nastoupit pan Hynek Kmoníček, toho času hradní poradce (viz např. Jan Rovenský: „Vládní změny? Zaorálek prý zamíří do Bruselu a na jeho místo půjde Kmoníček“, Novinky.cz, 20.5.2014). Záhy se dostavilo dementi, nicméně je to taková „první vlašťovka“, s královnou detektivek řečeno „není kouře bez ohýnku“. Nuže, nechci říkat, že jsme to říkali – ale my jsme to říkali... prakticky přesně před rokem. Konkrétně tedy Libor Král v článku „Zájem státu na posledním místě“ (KONZERVATIVNÍ LISTY, 05/2013). Myslím, že to stojí za citaci: „V té souvislosti bude opravdu zajímavé sledovat, kdy a kam se pan Forejt vypraví, resp. zda, nebo možná je lépe se ptát kdy a za jakých okolností se ministrem zahraničí stane pan Kmoníček...“.

Číst dál...

Vlastňák

Vlastní gól se povedl vsítit Martinu M. Šimečkovi v rámci článku „Horší než tanky“ (respekt.ihned.cz, 28.4.2914). Nejprve začíná velmi sympaticky – až nečekaně sympaticky! Totiž kritikou relativismu a poukazováním na jistou (podstatnou) část jeho závažných negativních důsledků. Když přeskočím (už asi téměř povinný) projev obsese ze současné maďarské vlády, reflektuje pan Šimečka kremelského poradce Alexandra Dugina. To nelze nepochválit.

Číst dál...

Rozděl a panuj

Nedávno jsem se zeptal jednoho přítele, polského novináře, co si myslí o současné krizi na Ukrajině. Jeho odpověď měla pět bodů. (1) Ukrajinci bojují proti zkorumpované ruské verzi tzv. kapitalismu; (2) Rusko se pokouší přesvědčit svět, že Ukrajina je nestátním útvarem; (3) Putin obnovuje dřívější sovětské impérium tím, že rozšiřuje vliv Moskvy ve specifických oblastech ekonomiky; (4) konečným cílem Moskvy je pomocí nové protiamerické ideologie zcela vytlačit USA z Evropy; (5) v současné chvíli se Moskva silně spoléhá na to, že Západ je v každém ohledu a v každé věci ochoten ke kompromisům, jen aby si udržel přístup k ruským trhům.

Číst dál...

Strategické možnosti a dialektické hry

Členství Ukrajiny v NATO znamená smrt pro Rusko.

Alexandr Prochanov

V prvních fázích Zjuganovova vytváření Komunistické strany Ruské federace (nikoli bez jisté účasti ze strany mojí i Prochanovovy…) existovalo úsilí interpretovat a koncepčně oceňovat přítomnost nacionální složky sovětského světonázoru (národní bolševismus), ale vedení (komunistické strany) tuto iniciativu opustilo, neboť se zabývalo jinými záležitostmi … Ovšem na úrovni rétoriky a prvních reakcí se ruští komunisté po všech stránkách prezentovali jako přesvědčení národní konzervativci – někdy dokonce jako „pravověrní monarchisté“.

Alexandr Dugin: Čtvrtá politická teorie

Shora citovaný Alexandr Dugin není ideolog. Je to stratég. Než začneme hloubat nad otázkou, co že to ta strategie je, nebo čím by mohla být, zvažme napřed situaci na Ukrajině. Buďto ruské jednotky proniknou po 9. květnu na území Ukrajiny, anebo bude Rusko spoléhat na tajné agenty v ukrajinské vládě, že obnoví (nebo upevní) nepřímou kontrolu země. Pokud uspěje tato druhá strategie, může Moskvě poskytnout novou cestu k rozbrojům v rámci EU.

Číst dál...

Mein Kampf v přímém přenosu

Představme si, že by v příslušném čase západní státníci Hitlerův program nejen četli, ale že by také věřili tomu, že je myšlen zcela vážně. Lze zajisté pouze spekulovat, zda by se v takovém případě svět vyhnul 2. světové válce, ale považujeme za téměř jisté, že by případný konflikt nebyl tak dlouhý, tak rozsáhlý, tak ničivý. Autorem literatury, kterou dnes mají političtí představitelé Západu nejen číst, ale i brát vážně, je alexandr Dugin, ideolog euroasianismu, kterému věnují značnou pozornost v nejvyšších mocenských patrech Kremlu. A, světe div se, dnešní východní dění zcela zapadá do záměrů, které pan Dugin presentuje.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.