Obsah

"Dezinformace“, nová kniha rekapitulující sovětskou kampaň vůči USA, Izraeli a katolické církvi

Bývalý rumunský generálplukovník Ion Mihai Pacepa v nové knize odhaluje, že islamistický protiamerický terorismus byl živen Sovětským svazem, s cílem škodit USA a Izraeli. Podle Pacepy v 70. letech KGB šířila promyšleně cílené dezinformace v muslimských zemích. Pacepa je nejvýše postavený důstojník výzvědné služby v rámci sovětského bloku, který kdy přeběhl na Západ. Byl šéfem rumunské tajné policie a výzvědné služby do doby, než v roce 1978 požádal o politický azyl v USA.

Číst dál...

Mocná síla uranu

Podle řecké mytologie byl Uran první bůh nebes, zrozený ze samotné pramáti bohyně Gaii, který se po počátečním chaosu zmocnil vlády nad zemí. Podle astrologie postmoderního hnutí New Age, jež v současnosti zachvacuje množství zejména mladých lidí, je planeta Uran patronem revoluce a vztahuje se ke zjevení nového cíle, s očekávaným vystupňováním do roku 2015. A podle suchých výpočtů jednoho z dnešních ekonomických odhadů příštího vývoje, se může stát vládcem světa držitel největšího množství stejnojmenného kovu.

Číst dál...

Dva jedovaté výhonky

Jednou z os hlavního tématu čísla je text Daniela Pipese „Podporovat Assada“. Za hodnou zmínky lze považovat skutečnost, že mezi napsáním tohoto článku a vydáním těchto KONZERVATIVNÍCH LISTŮ se Obamova administrativa přiklonila k prakticky přímo opačnému postupu, než je ten, který poněkud provokativně autor doporučuje. Co z toho vzejde geopoliticky a jaký bude osud křesťanských enkláv na Blízkém východě? To jsou otázky, které se část autorů v tématu měsíce pokouší diskutovat jak ve světle případného vítězství „rebelů“, tak „režimu“. Přímá podpora povstalců ze strany USA pochopitelně posunuje blíže realisaci scénáře opírající se o předpoklad svržení Assada.

Číst dál...

Budoucnost náboženských menšin v Arabském světě vidím spíše pesimisticky

Rozhovor Mezinárodní křesťanské solidarity s ředitelem Občanského institutu MUDr. Romanem Jochem

Číst dál...

Trpí-li jedna část těla...

...trpí s ní celé tělo. Tato citace (1. Korintským) je jedním z leitmotivů Mezinárodní křesťanské solidarity (CSI). Určitě neplatí pouze pro křesťany (i když jsou to dnes, jako již mnohokrát v minulosti, právě oni, kdo pro svoji víru nejvíce umírají – každoročně více než 100 000 zabitých...). Platí pro všechny lidi. Ano, nemůžeme nikdy zastavit každou nespravedlnost, nalézt řešení každého konfliktu, ukončit každou válku. Nemáme takovou moc a je jen pokušením po ní toužit – dříve či později by nás ta moc ovládla a my bychom jí zneužili.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.