Obsah

Vymírání a jeho důsledky

Neznám nikoho (soudného), kdo by tvrdil, ze imigrace je nutná… O to víc mě zarazilo, když jsem v textu Miloše Kubánka „Imigrace a mýty o vymírání“ (Neviditelný pes, 9.3.2015) viděl, jak se autor, mimo jiné, pokouší vyvrátit právě tuto tezi. Prý se v mediálních komentářích objevují tvrzení, že „...Evropa v důsledku nízké míry porodnosti ‚vymírá‘ a lze ji zachránit pouze přijímáním imigrace ze stále početnějšího rozvojového světa.“. Asi jsem něco přehlédl – tedy co se druhé části výroku týká. Nicméně, právě tuto tezi se rozhodl autor sporovat a to v obou jejích částech: „Pochybné je nejen tvrzení o ‚vymírání‘ Evropy, ale i závěr, že je pro ni masová imigrace nezbytná a zachrání ji.“ Já, neboť mi připadá příliš fantastické, že by někdo vážně kázal o nutnosti imigrace, se přidržím zejména toho „vymírání“.

Když to trochu, ale skutečně jen trochu zjednoduším, Evropa prý tedy, podle autora, vlastně nevymírá. Ono „vymírání” by skutečně nebylo zase tak alarmující, kdyby neoddělitelnou součástí dnes probíhajícího procesu nebylo současné stárnutí populace… Ano, ani za sto let nebude evropanů obecně nějaký zneklidňujícím způsobem nízký počet, ale (nyní pouze „střílím“...) půlka jich bude starší než 60 a třeba 20% starších než 80 let… Historie, na kterou se autor odvolává, znala pouze takové demografické situace, kdy dětí byly mraky a seniorů jen pár – my v zásadě poprvé stavíme demografickou pyramidu na hlavu… Problém přitom tkví zdaleka nejen v penzích, které v dalším autor zmiňuje – ty jsou „jen” jedním z podstatných průvodních jevů…

Kromě toho, na autorovo „Rostoucí produktivita výroby způsobila, že je dnes stále menší počet obyvatel schopen svoji prací uživit celou populaci. Většina evropských ekonomik tak má dnes problém smysluplně zaměstnat vlastní obyvatelstvo.“ bych odvětil, že dělníci v textilkách v Anglii si také mysleli, že jim stroje berou práci. Jak se ukázalo, našla se zase jiná práce (viz níže, za to „může“ lidská invence). Jestli se nyní zdá, že technologie „to překonala“, je to, domnívám se, prostě omyl – zase bude „co na práci“...

Kromě toho, pan autor je zjevný malthusiánec: „Pomalý pokles počtu obyvatel má přitom několik dalších potenciálních ekonomických výhod. Především může přinést růst podílu HDP na obyvatele v případě, že omezí nezaměstnanost a zachová dosavadní ekonomickou aktivitu.“ Záleží, jak velký by ten pokles byl, protože od jisté hranice je možnost splnění předpokladu „zachování dosavadní ekonomické aktivity“ v dlouhodobé perspektivě mizivá. A v tom to právě vězí. Ano, Malthus tvrdil (populárně řečeno), že je lépe, když se narodí prase, než když se narodí dítě, protože když se narodí prase, bohatství per capita vzroste, ale když se narodí dítě, tak bohatství per capita klesne… Tento blud vychazí z omylu, že množství bohatství je konstantní a hlavní otázkou je, jak jej přerozdělit (to si v zásadě myslí všichni socialisté). Ignoruje lidskou kreativitu – tedy fakt, ze člověk (na rozdíl od prasete) dokáže za svůj život vyprodukovat větší bohatství, než kolik jej spotřebuje. Stačí si vzpomenout, že Británie za 100 let v XIX. století (snad se nepletu příliš) zvýšila počet obyvatel 4x a bohatství per capita ve stejném období vzrostlo také 4x (viz Michael Novak: Duch demokratického kapitalismu). Každopádně platí, že příhodnou podmínkou pro hospodářský rozkvět je spíše více lidí než méně (jak se pokouší naznačovat autor – ve zjevné snaze vyrobit z nouze ctnost…). Zkrátka, jak sice možná „jen“ intuitivně, ale zato zcela jistě věděly generace našich předků: lépe je děti mít než je nemít.

Paradox je hezky dokumentován autorovým tvrzením: „Populační exploze třetího světa neznamená pro západní civilizaci globální vojenské ani ekonomické nebezpečí v případě, že si Západ zachová svůj inovační potenciál, vysokou schopnost organizace, vzdělanost a vnitřní stabilitu.” Vůbec si neuvědomuje, že to, co píše, významně koreluje s tím, že „budou lidi”…

Kromě toho, autor nezmínil snad nejdůležitější mocenský aspekt: levicové elity si dlouhodobě „vozí“ imigranty v přesvědčení, ze tito se stanou klienty sociálního státu, potažmo z velké většiny jejich voliči, a také – to se týká neomarxistické kulturní levice – že budou jejich spojenci v tažení proti tradičním západním hodnotám, od kterých je přece nezbytné člověka konečně osvobodit... Do toho z nemalé části náleží i Zelení, nad jejichž podporou imigrace se autor pozastavuje.

Závěrem se obávám, že tímto způsobem argumentace udělal autor své věci medvědí službu… Ani já nejsem přítelem ekonomické imigrace (natož abych tvrdil, že je z nějakého důvodu nezbytná...), podobně jako autor, ale výše uvedené argumenty jsou dílem plytké a dílem zcela mylné (relevantní argumentace, co se demografického vývoje a jeho důsledků týká, je k nalezení např. zde nebo zde)… A každopádně dávají do rukou levnou munici těm, kteří pro ničím neomezenou imigraci do zemí Západu horují.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.