Obsah

Editorial

Vážení čtenáři,

Evropa je pod tlakem. To je Téma tohoto měsíce a nabízíme k němu několik hutných textů. Tím se však tentokrát zdaleka nevyčerpáváme. Roman Joch a Miroslav Beňo polemizují s Petrem Honzejkem – připomeňme, že s ním polemizuje také Ondřej Štindl na Echo24.cz. Opět přinášíme jeden z pronikavých textů J. R. Nyquista. Pohledem Martina Vadase nahlížíme průběh jednoho soudního jednání. S Miroslavem Návratem se zastavujeme u Kongresu ODS – při této příležitosti se sluší gratulovat panu Petru Fialovi k obhájení posice předsedy. Dan Drápal polemizuje s Petrou Hůlovou mmj. o tom, co je podstatou manželství. A ani to není zdaleka vše... což zjistíte, až aktuální číslo KONZERVATIVNÍCH LISTŮ „prolistujete“.

Tak nějak poněkud na pozadí mnoha vzrušujících události (pomiňme jejich „znaménko“... aneb, jak praví jeden bonmot, zážitek nemusí být pozitivní – hlavně že je silný...) klesla cena barelu ropy pod 30 USD. Texty na téma, kdo je v takové situaci spíše vítězem a kdo spíše tratí, jsou k dohledání, byť nikoli na prvních stránkách. Ale měly by tam být – s palcovými titulky. A to ještě Írán není pořádně na trhu. Krom jiného je to rána zelené ideologii – lze tedy očekávat tlak na ještě větší zdanění spotřeby fosilních paliv. Všichni přerozdělovači světa to rádi podpoří... a jednou zvýšenou daň už nikdy nesníží. Jsme daleci toho radit Zeleným co dělat, ale ještě jedna kauza se dříve či později (spíše dříve) objeví v jejich zorném poli: navržená změna způsobu výpočtu plateb za elektrickou energii, konkrétně zvýšení fixní složky („za jistič“) a snížení složky variabilní (samotná spotřeba). Každý, kdo investoval do solárních panelů na střeše, počítal s nějakou návratností této investice – a pokud bude navržený postup aplikován, bude mít oprávněný pocit, že se mu někdo prostě krutě vysmál. Ti, kteří už solární panely mají, budou Zeleným patrně zcela lhostejní. Co je však „horšího“, zmíněné opatření významně utlumí zájem do čehokoli takového v budoucnu investovat. Je to zkrátka krok jdoucí přímo proti obnovitelným zdrojům. Troufáme si proto odhadnout, že zdaleka není všem dnům konec a navrhovatelé tohoto opatření to budou mít s jeho prosazením ještě hodně složité. Již dnes hojně zmiňovaní důchodci a chalupáři však budou v téhle bitvě sloužit oběma stranám přinejlepším jako vítaný argument sloužící k mobilisaci veřejnosti (a taková rozhořčená veřejnost, to už je spojenec...), v případě horším jako rukojmí...

Do čela si Strana zelených zvolila pana Matěje Stropnického. Přejeme jim to. Jemu také, samozřejmě, a taktéž gratulujeme. V každém případě vstup takovýchto politiků do 2. ligy (za ligu první mějme na chvíli strany zastoupené v Poslanecké sněmovně Parlamentu) klade podnětné otázky těm, kteří považují dělení na pravici a levici za až zoufale překonané. Připomeňme v této souvislosti Rogera Scrutona: „Kdo říká, že není ani na pravici ani na levici, je na levici.“ Těch, kteří alespoň otevřeně říkají, že jsou na pravici, je přitom čím dál méně...

Do České republiky dorazili v uplynulých dnech první křesťané z utečeneckých táborů v Erbílu a brzy přibudou další. Dík patří předně nadačnímu fondu Generace 21 a hned v zápětí všem, kteří se na celé věci jakkoli podílejí. Samozřejmě též příslušným orgánům naší země, které to nakonec umožnily, v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Je-li příležitost k poděkování a/nebo pochvale, neměli bychom ji nikdy promarnit. Dodejme již několikrát vyjádřené, totiž že jsme stoupenci co nejmasivnější pomoci blízkovýchodním křesťanům – a tedy také příznivci jejich co nejvelkorysejšího přesunu do naší země, tedy těch, kteří o to stojí... po tisících.

My už vyhlížíme jaro. Pokud vy také, přejeme trochu té trpělivosti, kterou k tomu asi budeme společně potřebovat. A mezi tím se můžete občas začíst do KONZERVATIVNÍCH LISTŮ.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.