Obsah

Kdo se vlastně stará o naši bezpečnost?

ed třemi desetiletími, v dobách ČSSR, bylo bezpečnostních složek tolik, že běžný občan se v nich snad neměl ani šanci orientovat. Jejich posláním bylo především zachování vedoucí úlohy komunistické strany a ochrana před vnitřním třídním nepřítelem a americkým imperialismem.

Měli jsme tu složky pro vnitřní bezpečnost jako SNB, OSOŽ, SOOL, PS, VMV, IVP (v pořadí: Sbor národní bezpečnosti, Ozbrojené strážní oddíly železnice, Sbor ozbrojené ochrany letišť, Pohraniční stráž, Vojska ministerstva vnitra, Inspekce veřejného pořádku – pozn. red.), nedílnou součástí Varšavské smlouvy byla ČSLA (Československá lidová armáda – pozn. red.) a když by nestačily profesionální sbory, byly tu ještě LM a PS VB (Lidové milice a Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti – pozn. red.).

Po změně politického systému tu z ozbrojených sborů byla vytvořena policie, IVP se nám změnila v obecní a městské policie. Vznikla profesionální Armáda ČR, v rámci tržního hospodářství se objevil nový článek: soukromé bezpečnostní služby. Až na dílčí excesy se zdálo, že i v ČR máme ozbrojené složky západního standardu. Koneckonců činnost PČR při summitu NATO, zasedání MMF nebo loňské zatčení A. B. Bartoše vrhajícího se pod americký konvoj zaslouží jen pochvalu.

V poslední době se ale zdá, že se profesionalita a služba demokratickému systému kamsi vytratila. Začalo to plíživě, kdy spoustu činností naprosto jim nepříslušejících začaly vykonávat obecní a městské policie (činnosti Služby dopravní police či zásahových jednotek PČR) a některé činnosti dokonce převzaly zcela nekompetentní CBS a jiné soukromé subjekty (měření rychlostí, ostraha železnic, letišť, strategických a vojenských subjektů) – ale pořád tady ještě byla profesionální Policie ČR, kam se mohl občan s důvěrou obracet, když selhaly tyto další subjekty. Od doby, kdy policie měla dva policejní prezidenty a zejména od nástupu gen. Tuhého se ale začíná měnit i image PČR.

Vzpomeňme na excesy jako Uherský Brod 24.2.2015, Albertov 17.11.2015, Praha 6.2.2016, Bochov 9.3. 2016 a v neposlední řadě spolupráce PČR s čínskými agenty koncem března 2016 v Praze, zajištění průjezdu Nočním vlkům, nebo trestní stíhání aktivistů „Z toho ven“ za vyvěšení rudých trenek na Lukoilgradě. Místo toho, aby MV, GIBS a vláda adekvátně reagovaly, spokojí se s tvrzením, že nebyl porušen zákon, nic se nestalo, vybraní policisté jako např. T. Tuhý a J. Komorous (vzděláván u StB) byli povýšeni v rámci generálských hodností.

Policie se na jedné straně potýká s nedostatkem prostředků a sil pro samotný výkon služby na odděleních, na druhé straně se vynakládají iracionálně prostředky na zbytečné monster-akce. Policisté si stěžují na předražené a nekvalitní výstrojní součásti (zřejmě čínského původu), nebýt tragické události v Uherském Brodě nepřemístily by se asi ani dlouhé zbraně a prostředky balistické ochrany do vozidel PMJ/OHS. PČR presentuje, jak aktivně přispívá k ochraně Schengenského prostoru, policisty pak na mise vybaví naprosto nevhodnými, nově nakoupenými korejskými vozidly.

V listopadu 2015 jsme byli šokováni, v březnu 2016 překvapeni, dnes už asi víme, kdo úkoluje policii a kdo vysává prostředky z kapes daňových poplatníků. Stát vedený současnou vládní koalicí je bezedná díra, takže nikoho nenapadne, aby náklady na výše uvedené monstrózní akce hradil přímo pořadatel – konkrétně asi lidé okolo J. Vičanové a Ambasáda ČLR. Tragické zjištění ale je, že rozkazy a úkolování se děje úplně z jiných míst, než je zdrávo. Děje se tak v součinnosti ochranné služby prezidenta (příkazy a rozkazy přicházejí tedy z Lukoilgradu) a podivného seskupení říkajícího si Čsl. vojáci v záloze proti válce vedené NATO, v letošním roce do toho vstupují i Domobranci z Národní domobrany. Pak už ani nepřekvapí, že PČR 7.5.2016 zajišťuje volný průjezd Nočních vlků Václavským náměstím v Praze, odvléká demonstranty z vozovky, aby Putinovy kamarády nikdo nevyrušoval, zatímco rok před tím ještě dohlížela na to, zda toto militantní seskupení neporušuje zákony ČR. Co bude asi v r. 2017?

Dva výše zmíněné subjekty, z nichž první velmi silně připomíná Lidové milice a ten druhý Pomocnou stráž VB, si zaslouží samostatnou pozornost. Jejich programové cíle, postoje, rétorika, struktura, organizování a velení zcela korespondují s léty budování socialismu a obrany světové socialistické soustavy. Nebuďme naivní, že nejde o exponenty bývalých složek jako ČSLA, SNB, SNV (Sbor nápravné výchovy – pozn. red.), PS a LM, které spojuje jen jakási zábava v době volna. Jistě jsou všichni držitelé zbrojních průkazů, pravděpodobně nejeden z nich má i funkční zbraň, např. – vz. 52, vz. 58, vz. 71 či vz. 82, dostatek nábojů potřebných ráží a výstrojní doplňky z doby své aktivní služby.

Vše působí tak, že se Policie začala měnit s nástupem prezidenta republiky Zemana, s uvedením do funkcí gen. T. Tuhého a ministra vnitra M. Chovance. Situace graduje přímo úměrně s dobou, kdy se do hodnostních označení důstojníků PČR vrátily zlaté pěticípé hvězdy – jako kdyby se u některých policistů probudily vzpomínky na červené výložky z dob SNB. Doufejme, že se nedočkáme toho, kdy PČR se začne chovat obdobně jako složky působící na východ od nás – ruská Milice, OMON, Berkut, tzn. nebude pomáhat a chránit jen ve prospěch úzké skupiny osob, ale bude zase policejním sborem srovnatelným s obdobnými složkami zemí vyspělé demokratické Evropy, bude se řídit nejen zákonem 273/2008 Sb. (Zákon o PČR)/, ale vůči občanům své země i zásadami slušnosti, morálky a korektnosti.

Spolu s policí – či dokonce místo policie?

Při trapné události na Albertově 17.11.2015 jsme si mohli poprvé všimnout, že mezi vyvolenými účastníky jsou i ti, třímající loga identická s rukávovými nášivkami ČSLA. Následně vyšlo najevo, že jde o jedince nazývající se Čsl. vojáky v záloze proti válce plánované NATO a že jejich úkolem bylo nejen zajišťovat klid a pořádek, ale úkolovat i ochrannou službu Policie České republiky, koho vpustit a nevpustit do chráněného prostoru pražského Albertova.

Coby organizátoři se objevili následně i na Hradčanech 6.2.2016, průběžně aktivně vystupují i na výjezdních akcích prezidenta Miloše Zemana a snaží se pacifikovat případné odpůrce vyjadřující nesouhlas s politikou Lukoilgradu a jeho panoptikem.

Není tedy bez důležitosti podívat se, co za zajímavosti sami o sobě tito jedinci sdělují na svých internetových stránkách:

Naše iniciativa vznikla i jako připomenutí 30 miliónů slovanských obětí 2. světové války vyvolané západním imperializmem.

Vyženeme a potrestáme společně všechny zločiny na majetku a myslích lidí od roku 1989. Zřekněme se symbolu Václava Havla a nazvěme jej pravdivě největším zrádcem Československého lidu!

Tak toto nám např. sděluje velitel roty Jana Žižky z Trocnova a Kalicha.

Ústředním heslem je „Nepřátelé nejsou ruští vojáci, ale naši politici!“, a tak není divu, že se dozvídáme i něco, co se velmi podobá slovníku bývalé hlavní politické správy ČSLA:

Odmítáme agresivní a proválečnou politiku, kterou dlouhodobě reprezentují české a slovenské politické špičky pod taktovkou USA a EU. Jakkoliv tito hazardéři využívají masivní mediální propagandy, jakkoliv propagují zločineckou alianci NATO a brojí proti Ruské federaci, jakkoliv na Ruskou federaci svalují vinu za vraždění na Ukrajině a jakkoliv fašistickou ukrajinskou chuntu podporují, my vnímáme jako svou povinnost zabránit válce!

A zahraničně politickou orientaci a smýšlení „záložáků“ dokreslují emotivně podkreslené řádky:

Máme rodiny, máme ženy a děti, a jen postavení otců od rodin nám velí chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky, kteří volají po zbrojení a odvodech. Nedopustíme, aby naši nejbližší trpěli stejně, jako trpí ženy a děti v ulicích novorosijských měst. Nenecháme zabíjet bezbranné, své nepřátele známe.

Velmi zajímavá rétorika, není-liž pravda? Co tedy učiní kompetentní orgány zatím svrchované a demokratické České republiky? Budou konat a nebo to nechají dojít do stavu, že spolu s Národní domobranou tento subjekt vytvoří i cosi ne nepodobného separatistickým skupinám operujícím na Krymu a na východě Ukrajiny? Pokud se to nyní jeví jako přehnané, je třeba vzít v potaz, že se netají odporem k evropským strukturám a NATO, naopak vyjadřují silnou inklinaci k východnímu Slovanstvu a k Novorusku budovanému V. V. Putinem. Z personálního propojení (u vzniku obou subjektů můžeme najít jméno pplk. v.z. M. Obrtela), rétoriky i struktury lze vyčíst jasnou koncepci, řád, organizaci a vojenské velení.

Silně to připomíná léta minulá a zdá se, že Čsl. vojáci v záloze vytvářejí opět jakousi ozbrojenou pěst zhrzené dělnické třídy – jsou dost možná vybaveni výstrojí a výzbrojí, která zřejmě zmizela z výzbrojních a výstrojních skladů ČSLA, SNB, PS a LM – tak úspěšně navazují na tradice posledně jmenovaného subjektu. Ten tvořili také otcové od rodin, kteří byli připraveni použít zbraň v zájmu strany proti občanům vlastní země!

A Národní domobrana, tvořená již méně vybavenými, leč vycvičenými a organizovanými jedinci, kterým nechybí horlivost a pečlivě organizovaná úprava myšlení…? Ta bude obdobou PS VB, resp. v tomto případě domobranec bude patrně pomocníkem československého záložáka.

Možná by to bylo k pousmání a někdo by mohl říci, ať se nad to povzneseme, ale tady nelze nevzít v úvahu tu skutečnost, že jmenované subjekty jsou s vysokou mírou pravděpodobnosti personálně propojeny s lidmi, kteří dodnes působí v ozbrojených složkách a sborech ČR, kteří do nich kontinuálně přešli ze SNB, ČSLA, VMV, PS VB… A že to není paranoidní představa dokumentuje chování některých policistů a strážníků v poslední době.

Ideální domobranec

Obáváte se přílivu miliónů migrantů, očekáváte rozpad EU a národních struktur, nedůvěřujete vládě? Pak jste patrně ideálním domobrancem!

Od ledna tohoto roku v této zemi existuje subjekt, který se pasuje do role druhé zálohy armády. V materiálech Národní domobrany (dále jen ND) se můžeme dočíst formulace výzev jako např.:

Naše domovina již brzy může čelit bezprecedentnímu nebezpečí v souvislosti s vetřeleckou invazí na území Evropy. Je proto nezbytné, abyste s domobranci z vaší oblasti skupinu zformovali co nejdříve. Na Vašich bedrech leží osud Vaší rodiny, obce, kraje, země a našeho společného státu!

Zakladatelé Národní domobrany používají i jiná, stylisticky zajímavější sdělení:

Loď jménem Národní domobrana se dává do pohybu a vyplouvá z pohodlného přístavu internetových diskusí na neklidné moře reálného života. Je dobře postavena a každý na palubě ví, kde je jeho místo. Každý ví, kam pluje.

U někoho výše uvedené řádky mohou vyvolat úsměv, u jiného obdiv, u dalšího třeba zděšení. ND není totiž jen jakýsi spolek, či sdružení lidí podobného smýšlení, jakých je v této zemi celá řada. ND je pečlivě propracovaná a vojensky řízená organizace, která poměrně do detailu na svých stránkách instruuje Domobrance, jak zakládat skupiny, jak se identifikovat, utužovat kolektiv a zvyšovat fyzickou zdatnost:

Nejmladší a fyzicky nejzdatnější domobranci budou přirozeně inklinovat k hlídkové činnosti a praktickému výcviku. Nejstarší domobranci budou upřednostňovat logistickou, osvětovou a administrativní činnost a budou tak ostatním oporou v zázemí. Fyzickou připravenost si však průběžně musejí zvyšovat všichni domobranci skupiny.

Instrukce nabádají k tomu, aby si Domobranci zvolili dvouslovný název skupiny a tak se můžeme setkat s docela bizarními názvy skupin ND jako např.: Vepři boubelatí, Brněnský drak, Krušní psi, Pohraniční srdce, Švejkovi Plzeňáci. Domobranci si mají zvolit také symbol skupiny, neboť „Symbolika usnadňuje vzájemné rozlišování jednotlivých skupin a domobrancům napomáhá těsnějšímu ztotožnění se skupinou“. Instrukce též obsahují výzvy jako „Objednejte nášivky Národní domobrany“ a nebo „Připijte na zdar vaší nové domobranecké skupiny!

Stále je to úsměvné? Pak je třeba si uvědomit (polo)vojenský charakter ND, což dokládá i předepsaná výstroj a povinné označení rukávovým a čepicovým odznakem: „Výstroj tvoří jednobarevná nebo maskovací uniforma, pevná obuv, batoh, dalekohled, svítilna, mobilní telefon, vysílačka, modul GPS/GLONASS, prostředky osobní ochrany a další výstrojní doplňky osobní volby.

Bez zajímavosti není, že sice v logu ND je symbol lva, ale některé skupiny si do svého názvu dávají jiné zvíře – vlka (Barunčini či Lužičtí vlci). Je to tedy podobnost s Putinovými Nočními vlky čistě náhodná? A nebo to snad naznačuje jistou spřízněnost se skupinou militantních ruských nacionalistů a budoucí spolupráci i koordinovanou činnost? Noční vlci působili přeci jako předvoj separatistů na Krymu a východě Ukrajiny, komu tedy připravují půdu Obrtelovi Domobranci?

ND sama sebe definuje: „Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky.“ To je nesmyslné, ba co více i lživé tvrzení: ve stávající české legislativě totiž nic jako domobranu nenajdeme. Že by tedy zakladatelé ND vycházeli již ze stavu budoucího, kdy vládnoucí elity zakotví do českého právního prostředí podobné subjekty jako je domobrana, pomocná stráž nebo milice?

Nelze se divit podobným zavádějícím informacím, jestliže nejvyšším velitelem je pplk. v.z. Marek Obrtel. Jak již bylo zmíněno, tento člověk je exponentem také další, výše pojednané podivné organizace Čsl. vojáci v záloze, která je tvořena individui, jež jsou hrdi na svoji přísahu z doby ČSSR a Varšavské smlouvy. MUDr. Obrtelovi asi vyhovovalo po léta pobírat nejen mzdu, ale i normálnímu občanovi ČR nedosažitelný stabilizační příspěvek, příspěvek na bydlení a v případě pobytu na misích i odlučné a cestovní náhrady v USD. Je to snad standardní, že důstojník AČR využívající všech benefitů vojáka z povolání prohlašuje NATO, jehož je AČR součástí, za zločineckou organizaci? Lze najednou takto zásadně změnit názor a zříci se lukrativního zdroje příjmů? Asi ano, pokud je funkce důstojníka AČR nahrazena ještě zajímavějším zdrojem příjmů. A má-li být zdrojem obživy pozice v Radě Národní obrany, odkud se pak berou finanční zdroje? Ze členských příspěvků Domobranců to asi nebude...

Mnohé nasvědčuje tomu, že oba subjekty, ve kterých se můžeme setkat se jménem pplk. Obrtela, fungují koordinovaně a navzájem se doplňují. ND je cosi jako Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti – sdružuje aktivní jedince – civilisty, kteří nedosáhli stavu mít možnost nosit uniformu a zbraň. Čsl. vojáky v záloze můžeme přirovnat k Lidovým milicím – sdružují jedince přísahající věrnost pracujícímu lidu vedeného komunistickou stranou, ochotné použít zbraň při obraně socialistické vlasti a proti třídnímu nepříteli. Z logiky věci pak vyplývá, že ND by měla zřejmě podléhat velení Čsl vojáků v záloze. A že soudruzi umějí velet, to nám předvedli již 17. listopadu 2015 na Albertově, i 6.2 2016 na Hradčanském náměstí, když úkolovali – patrně ještě z dob SNB – spřátelené policisty. Ze strategického hlediska ideální kombinace pro přípravu na intenzivnější přibližování se k Novoruskému impériu. Že je to přehnané? Po přivítání Nočních vlků hejtmanem Haškem a zajištění průjezdu Václavským náměstím republikovou a městskou policií už to nezní jako totální nesmysl.

Co na to kompetentní orgány státu? Je normální, aby se přecházela mlčením existence, fungování a v demokratické zemi zjevně nepřijatelné programové cíle podobných skupin? To „tuhá police“ raději „odstíhá“ aktivisty ze „Z toho ven“ za trenky Miloše Zemana, než aby se zabývala ilegálními bojůvkami.

Milice

Tuhého, možná by se slušelo i „tuhá policie“ nám poslední dobou selhává. Měla by být orgánem, který pomáhá a chrání občany této země, dohlíží na dodržování zákonů této země. Někdy to však vypadá, že než aby byla policejním sborem srovnatelným s obdobnými institucemi vyspělých zemí, je pro ni důležitější výměna uniforem a návrat zlatých pěticípých hvězdiček do hodnostních označení. Pokud přestává dodržovat a naplňovat zákon o PČR – § 2, který říká: „Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.“, je tu tedy něco v nepořádku.

Vytváří-li se tu klima a prostor, aby činnost republikové policie kromě městkých a obecních policií, vč. civilních bezpečnostních služeb, začaly suplovat i podivné subjekty typu Čsl. vojáci v záloze spolu s domobranci, začíná to silně připomínat dobu, kdy tu půsolil SNB, IVP, LM a PS VB. Co nás ještě čeká, pokud se již dnes ochranná služba PČR chová tak, že poslouchá příkazy lidí z okruhu „Hradního pajzlu“ (rozuměj opak „pražské kavárny“)? Vzniknou opět jakési milice dle sovětského, resp. dnes ruského vzoru?

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.