Obsah

Editorial

Vážení čtenáři,

květnové číslo KONZERVATIVNÍCH LISTŮ přichází s mírným spožděním, za které se omlouváme. Avizovaná třetí část triptychu „My Češi a náš komunismus, ‚benešismus‘, humanismus, katolicismus“ Jana Cholínského vévodí tématu měsíce, které se tentokrát věnuje domácím luhům a hájům. Číslo se jinak vyznačuje větším (než obvyklým) počtem textů Dana Drápala (všechy převzaté) a Milana Tausche (všechny původní). A jelikož místní dění je tedy podchyceno jinde, nahlédněme krátce za hranice...

Jak je všeobecně známo, Evropská komise navrhla, aby členské státy, které odmítnou přijmout uprchlíky, musely zaplatit velmi vysokou částku – jakousi pokutu za každého z nich. Oni snad chtějí vypudit Spojené království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie stůj co stůj...

„Švédsko se v rámci loňské zprávy OSN dostalo na seznam zemí, které mají nedostatky v integraci přistěhovalců ze subsaharské Afriky.“ – dočtete se v textu Hrdinka sociálních sítí. Drobná Švédka se postavila davu neonacistů (iDnes.cz, 5.5.2016). No když má nedostatky už i Švédsko, co teprve my ostatní chudáci? A člověk si mimoděk říká, jak strašně záslužnou práci OSN dělá, když pečlivě sleduje schopnost integrace subsaharských afričanů ve Skandinávii...

Švédsko se nám totiž strašně horší. Zrovna ve Stockholmu se mají sejít neonacisté z Aliance pro mír a svobodu. A, co je údajně šokujícího, obdrželi na to grant od Evopského parlamentu... Prý přes přísnější kontrolu dotací. Budiž řečeno, že my na tom nic šokujícího neshledáváme; naopak považujeme dotování levicového extremismu ze strany institucí Evropské unie za zcela všední záležitost. Naneštěstí – pochopitelně.

A pojďme ještě na chvíli na jih. Itálie jako jedna z posledních zemí Evropy schválila registrované partnerství. Premiér v souvislosti s tímto zákonem položil na stůl otázku důvěry vládě, když před tím již v únoru totéž udělal v tamním Senátu. Co je to za lidi, u kterých má tohle stejnou váhu jako např. rozpočet či národní bezpečnost? A co je to za lidi, kteří to těm prvním spolknou? Společenství, jež ve svém čele strpí vládu, která stojí a padá s registrovaným partnerstvím homosexuálních párů, nemá budoucnost.

Přejeme pevné nervy do závěru školního roku; třeba k jejich žádoucímu vyztužení přispějí i KONZERVATIVNÍ LISTY.

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.