Obsah

Editorial

Vážení čtenáři, 

i kdyby jen jeden z vás četl některý z textů Dana Drápala či Romana Jocha v KONZERVATIVNÍCH LISTECH poprvé, stála jejich publikace za to. Je jich tentokrát poměrně dost a všechny – až na jeden – jsou převzaté. Tématem měsíce je (zjednodušeně řečeno) Donald Trump, v dalších textech naleznete úvahy o civilisační nutnosti kloubit odvahu s ohleduplností nebo o presidentských volbách, tentokrát těch našich, domácích. Na okupační výročí 21. srpna tentokrát vzpomínáme pro KONZERVATIVNÍ LISTY poněkud netradičně – básní (napsanou již v roce 1980).

Číst dál...

Dejme si pozor na to, co si přejeme

...mohlo by se nám to totiž splnit. A tak je vedle otázky, zda má Donald Trump šanci stát se presidentem USA, popř. jak velká ona šance je, na místě přemýšlet, zda si jeho vítězství vůbec mají konzervativci přát. A lze to ještě specifikovat: zda si vítězství pana Trumpa mají přát středoevropští konzervativci. Úzce pojato je právě toto naším tématem měsíce. Pojato poněkud šířeji jsou jím okolnosti provázející americké presidentské klání.

Číst dál...

Presidentská volba – alfa i omega?

As long as the press sees sex and drugs behind the left hand, you can park a battle carrier behind the right hand and no one's gonna fucking notice.“ (Gust Avrakotos, Soukromá válka pana Wilsona)

Číst dál...

Odešel historik Václav Veber. Čest jeho památce!

Dne 24. května 2016 zemřel v nedožitých 85 letech vynikající český historik doc. PhDr. Václav Veber, CSc. I v pokročilém věku se intenzivně věnoval badatelské a publicistické činnosti zaměřené zejména na ruské a československé dějiny 20. století a obohacoval profesní historiografickou obec přínosnými monografiemi, studiemi a přednáškami, podílel se na přípravách výstav. Ještě v posledním roce života připravil k vydání svou knihu Rudý car. Stalin v čele Sovětského svazu 1924–1953 (Triton, 2016) a publikoval rozsáhlou studii „XX. sjezd KSSS a jeho místo v dějinách bolševismu“ (Paměť a dějiny, 2016/1).

Číst dál...

Mladoboleslavská balada

„Kdo pláče:“ Voják zvolní v kroku.

„Zem pochovaná zaživa,

po které dnes už dvanáct roků

jde vaše bota dunivá.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.