Obsah

Texas: největší vyšetřování volebního podvodu v historii

Následující text ilustruje nepoměr mezi vyšetřováním možného (byť relativně malého) volebního podvodu ve státě Texas, který k těmto otázkám přistupuje s náležitou přísností, a „benevolentním“ přístupem řady jiných států. Ve státě Texas je na rozdíl od mnoha ostatních států USA vyžadováno prokázání totožnosti voliče. V těch státech, kde se volič legitimovat nemusí, se také často nelegitimuje. Je veřejným tajemstvím, jak je tohoto přístupu zneužíváno a jaké to má důsledky (volebně příznivé pro Demokratickou stranu). Ale vyšetřovat se – logicky – nedá vůbec nic. V KONZERATIVNÍCH LISTECH jsme toto téma otevřeli v březnovém čísle tohoto ročníku – v rámci tehdejšího tématu měsíce. (Redakce)

Stát Texas vyšetřuje údajné volební podvody v Tarrant County, spojené s korespondenčním hlasováním. Existují obavy, že tento typ hlasování vede k tzv. „hlasovacím žním” a nelegálnímu získávání hlasů voličů bez jejich souhlasu. Korespondenční hlasovací lístky byly navrženy pro oprávněné voliče, kteří nejsou schopni opustit své domovy, cestovat, slouží v armádě nebo jsou ve vězení, aby odevzdali svůj hlas, aniž by byli nuceni prokazovat totožnost.

Hlasovací žně jsou taktikou, při které aktivisté chodí ode dveří ke dveřím a soused po sousedovi shromažďují hlasovací lístky od neinformovaných voličů. Poté, co se tyto hlasovací lístky octnou v rukou organizátorů kampaně, jsou vystaveny falšování, nebo mohou být dokonce zlikvidovány, pokud se po jejich otevření zjistí, že podporují opozičního kandidáta.

Tarrant County je třetí nejlidnatější okres v Texasu (1 809 034 obyvatel, posledních třech prezidentských voleb se účastnilo obvykle cca 600 000 voličů, o cca 90 000 voličů více volilo republikány – pozn. red.) a 16. nejlidnatější v USA. Jeho centrem je Fort Worth (je to sídlo velké základny námořního letectva – pozn. red.).

Co je sporné, je jak často mohou asistenti voličům napomáhat nebo být fyzicky přítomni u vyplňování přihlášky pro korespondenční volbu nebo u vyplňování samotných hlasovacích lístků. V Texasu mohou volební asistenti pomoci se žádostí libovolnému počtu osob. Ale každý konkrétní asistent může být svědkem pouze jedné žádosti o poštovní hlasování za rok, pokud se nejedná o blízké členy rodiny. Během primárek obdrželi úředníci Tarrant County přibližně 20 000 žádostí o poštovní hlasovací lístky. Na jejich vyplnění se podílelo 131 svědků (svědek však není u každé žádosti – pozn. red.). Mezi těmito 131 bylo pět, kteří byli svědky více než jednoho korespondenčního hlasování. Čtyři z těchto pěti lidí bylo svědky hlasování několika rodinných příslušníků, což je povoleno. Jeden byl zjevně svědkem pěti žádostí ze stejné adresy (domu s pečovatelskou službou).

„Republikáni hledali senzaci, aby dokázali, že volební podvod není jen řadou malých chyb,“ řekl pro Star-Telegram profesor politologie Brandon Rottinghaus z University of Houston. „Pokud se některá z těchto obvinění ukáží jako pravdivá, mohou mít konečně svoji bílou velrybu (dosáhnou cíle, o který dlouho usilují – pozn. red.).“ Řekl, že „otázka hlasování je polarizovaná a odhalení provedená těsně před volbami mají přímý dopad na úsilí Demokratické strany a přičleněných skupin získat hlasy. Voliči mohou váhat s registrací pro korespondenční volbu, natož ji přenechat někomu jinému. To může snížit volební účast v některých silně Demokratických oblastech, které tento proces využívají.“

Otázka možného volebního podvodu má v Texasu dlouhou historii. Známý autor a publicista William F. Buckley často bavil své posluchače příběhem o svém dědečkovi, šerifu Johnu Buckleym, který byl v roce 1948 registrován jako volič Lyndona Johnsona, přestože byl v té době již několik desítek let mrtev.

Jak ministr spravedlnosti státu Texas, tak volební komise Tarrant County odmítli sdělení deníku Star-Telegram komentovat. Navíc, úřad ministra spravedlnosti odmítl „potvrdit nebo vyvrátit informace o vyšetřování“. Když však byli pracovníci úřadu vyzváni, aby stížnosti popsali, odmítli tyto informace uvolnit s odvoláním na možné narušení vyšetřování trestného činu. Představitelé místních úřadů v Tarant County stělili, že zplnomocněnci ministra spravedlnosti státu Texas Kena Paxtona v současné době vyslýchají možné svědky. Co se guvernéra Grega Abbota (Rep.) týká, uvedl na Twitter: „zlikvidujeme nelegální hlasování“, zatímco se hovoří o největším vyšetřování volebního podvodu v historii.

S tím souvisí případ údajného volebního podvodu, který se dostane před soud 31. října. Rosa Maria Ortega byla uvězněna v roce 2015 a byla obviněna z ilegálního hlasování ve dvojích volbách. Ortega není občankou USA. Je obviněna, že volila osobně ve všeobecných volbách v listopadu 2012 a v republikánských primárkách v roce 2014 v Dallas County „přičemž věděla, že není občankou USA“, což je obdobná situace, jako v případě obvinění ze strany velké poroty Tarant County.

Republikánská strana v Tarant County je zjevně znepokojená záležitostí kolem volebních podvodů a aktuálně rozšířila email s nadpisem „Výstraha: mimořádné informace o podvodných voličích“, který vyzval místní republikány k účasti ve volebních komisích. Píše se v něm: „Historie opakovaně ukazuje že demokraté budou dělat vše co mohou, aby zvítězili u volebních uren – i za cenu nakupování či uloupení hlasů a jiných podvodů. ... Je na nás zajistit, že každý hlas zde v Tarant County bude ZABEZPEČENÝ a LEGÁLNÍ.“ (zvýraznění originál). Email také žádá o zapojení se coby pozorovatel voleb v před-termínu i v den voleb: „Zejména potřebujeme pozorovatele voleb ve volebních lokalitách kontrolovaných demokraty. V Texasu stále platí, že volič se musí prokázat platným dokladem. Chceme zajistit, že NÁŠ ZÁKON O IDENTIFIKACI VOLIČE BUDE NAPLNĚN.“ (zvýraznění originál).

Spero News editor Martin Barillas je bývalým diplomatem USA, který se také věnoval obhajobě demokracie a jako pozorovatel se účastnil voleb v Latinské Americe. Živí se též jako překladatel na volné noze.

Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložila, s přihlédnutím k tomuto textu, Gabriela Clemensová.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.