Obsah

Editorial

Vážení čtenáři,

říjnové číslo KONZERVATIVNÍCH LISTŮ vychází v předvečer presidentských voleb ve Spojených státech amerických. Jejich výsledek nás ovlivní dost možná výrazněji, než mnohé volby u nás doma. Téma měsíce je tedy jasné a jeho jádrem je anketa „Donald vs. Hillary“, kterou publikujeme coby úvodník a jako takový bude patrně nejdelším v historii KONZERVATIVNÍCH LISTŮ. Doporučujeme.

...a představ si, on zrušil vyznamenání toho starýho člověka, toho jeho strýce...“ slyšíte mimoděk na ulici vám zcela neznámou ženu, jak popisuje rozhořčeným hlasem někomu na druhé straně aparátu vy-víte-co. Ať už jsou příčiny kdekoli, lze se důvodně domnívat, že jde o zatím největší chybu pana presidenta Zemana v rámci jeho nepřetržitého tažení za znovuzvolení. Nespravedlnost, která může být v jádru celé záležitosti, je totož pochopitelná pro každého. Příliš mnoho lidí si ještě podobné manýry pamatuje od bolševiků. Právě tento zastrašovací modus operandi stál za vyhazováním studentů ze škol pro přečiny jejich rodičů (a tak podobně). Taková praxe je přitom odporná, ať již ty přečiny jsou domnělé či skutečné – proto považujeme za druhořadé jakkoli hodnotit krok pana ministra Hermana sejít se s kým uzná za vhodné. Jinou věcí však je, zda realita plně odpovídá tomu, co je nám předkládáno. Jistě není žádný důvod pochybovat o slovech pana Bradyho, nicméně ne všichni v jeho okolí (včetně pana ministra kultury) musí nutně mít pohnutky prosté postranních motivů a vlastních politických zájmů, čili ani v tomto případě bychom neměli podlehnout sugesci střetu čistého dobra s čistým zlem.

I druhořadé však může být samo o sobě důležité – a v tomto případě to rozhodně platí. Bohumil Doležal ve svém textu „Spory šejdrem – Peroutka, dalajláma atd.“ (Svobodné fórum, 21. října 2016) mimo jiné uvádí: „Druhý a podobný případ je tibetský dalajláma. ... Musím se přiznat, že jeho duchovní autorita je aspoň v mém případě nulová: ideje, které hlásá, jsou v lepším případě banality, v horším hlouposti... Věc má ovšem i druhou stránku: Dalajláma je zároveň zcela legitimním představitelem utlačeného tibetského lidu. ... Česká národní společnost se svými historickými zkušenostmi je povinna se Tibeťanů, a tedy i dalajlámy jako jejich legitimního představitele, zastat. Je zjevné, že konkrétní forma takového zastání musí brát ohled na politické okolnosti, v žádném případě však nelze připustit, aby si současná Čína via facti přisvojila pravomoc diktovat České republice, kdy má zapomenout na elementární slušnost a na své zásady. Z toho hlediska je společné prohlášení našich ústavních činitelů kapitulací před čínským nátlakem (a také jakékoli řeči o uznávání integrity ČLR jsou zbytečné, dalajlámovi jde jen o autonomii v rámci dnešní Číny), defétistickým alibismem a neblahým precedentem. A řešit jaksi předem otázku, zda se někteří čeští političtí představitelé s dalajlámou sešli jako soukromé osoby či jinak, považuji z jejich strany za poněkud nedůstojné.“ Souhlasíme.

Že např. není jisté, zda byl pan Brady skutečně na státní vyznamenání nominován? Nebo naopak, že pan Herman dokonce vyjednával vyznamenání pro svého strýce, přislíbil „za to“, že se nesetká s dalajlámou a pak dohodu porušil...? Byť, jistě, něco se ocitlo na dokumentu, který kontrasignoval premiér. Význam diskuse, zda k případné změně posice presidenta ve věci vyznamenání pana Bradyho došlo před sepsáním definitivní podoby dokumentu, nebo až po něm, je přinejmenším poněkud sporný – prohlásit konečnou verzi za pracovní je příliš snadné. Tak či tak, kancelář presidenta ČR by si měla některou verzi vybrat – např. obě výše zmíněné nemohou platit současně. Takové rozličné mlžení snižuje (již tak mnohokrát fatálně otřesenou) důvěryhodnost slov, která znějí z Hradu. V každém případě je to tedy poprvé, co pochybujeme o vítězství současného presidenta v příštích volbách hlavy našeho státu. A následný pokus o cenzuru (v zemi se všeobecným přístupem k internetu naivní a pro cenzora leda tak kontraproduktivní...) tuto naši pochybnost jen umocňuje.

Přejeme co nejužitečnější prožití nadcházejících svátků a pevné nervy při sledování výsledků voleb v USA.

 

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.