Obsah

A která ruská loutka vyhraje u nás?

Při jedné z nedávných internetových diskusí s politologickými odborníky, které pořádá čtenářům KONZERVATIVNÍCH LISTŮ dobře známý americký analytik J. R. Nyquist, došlo i na velmi zajímavou zmínku o situaci v evropských postkomunistických zemích. Byl probírán názor, že uprchlický problém je dlouhodobě vytvářen a skrytě podporován Moskvou.

Existuje o tom rozsáhlá faktografie z minulosti a spousta indicií v přítomnosti. Záměrem je oslabení západních společností, zejména EU a USA, způsobením trvalého chaosu a ochromením možnosti účinně vládnout. Zátěž imigrační záplavou protikladné islámské kultury má definitivně rozvrátit existující strukturu této společnosti, stále ještě se přidržující křesťanského hodnotového systému. Strategický cíl spojenectví Ruska, Číny a západní levice ustavit globální socialistickou nadvládu vyžaduje připravit si poddajnou masu společnosti, složenou z atomizovaných jedinců bez opory víry ve společné tradiční hodnoty. Tomuto trendu šly vládnoucí elity vůdčích západních zemí zřetelně, až přímo radikálně naproti – viz například vítání od prezidenta Obama nebo od kancléřky Merkelové.

V této souvislosti byl také v diskusi zmíněn zvláštní jev, společný pro všechny postkomunistické země středo-východní Evropy, kde jsou povětšinou u moci elity pod vlivem exkomunistů. Tyto země se postavily za stejné stanovisko neotevírat se zmíněnému chaosu. K tomu předložil Nyquistův host, investigativní publicista James Simpson, který se intenzivně věnuje politickým aspektům imigrace, poněkud překvapivé vysvětlení. Nás příliš nepotěší. J. Simpson je přesvědčen, že Moskva v souladu s výše uvedeným výkladem celkové strategie považuje tyto země za výjimku. Podle ní jsou již pevně podřazené do jejího systému, a proto si naopak nepřeje vnášet do nich imigrační nestabilitu, která by mohla způsobit nepředvídatelné komplikace v dalším vývoji. Má pro tyto země odlišnou variantu plánu.

Možná, že u Polska nebo i Maďarska to dočasně vidíme méně zřetelně, ale naše země jsou podle toho považovány Moskvou za již připravené k více méně pokojnému připojení do plánu globální vlády – mají již ovladatelné řízení a tvárné obyvatelstvo. Potom se tedy logika postupu vládnoucích elit odvíjí v tomto smyslu pochopitelně, když se náhle v tématu imigrace ostře obrátily proti svým socialistickým soudruhům v EU. Mínění „zaostalé“ části domácího lidu přeci rozhodně nepodléhají.

Jestliže střízlivě shrneme a zvážíme všechna známá fakta o ruském, čínském i eurokomisařském vlivu na naši politiku, ekonomiku a ostatní společenské oblasti, neměl by nás tento pohled zvenčí zase tak příliš překvapit. Tady uvnitř však téměř nikdo nechce zmíněná fakta raději příliš vnímat, natožpak jasně vyslovit závěr. Přiznejme si to naplno – je zde na všemožných důležitých místech křiklavě mnoho „spolupracovníků“, než aby tomu mohlo být jinak. A právě to místo nahoře, na Hradě, patří mezi symbolicky nejdůležitější. Proto tam vždy má být ta nejdokonalejší loutka. Randál a cirkus kolem volby je jen jevištní kouřová clona, halící manipulační posuny na scéně.

Prvním krokem k naší svobodě je uvědomit si a osahat rozměry jámy, do které jsme spadli. Když už si o ní cvrlikají i vrabci daleko za mořem.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.