Obsah

Hysterická reakce médií na Trumpův projev ve Waršavě

Minulou středu jsem psal o pozoruhodném projevu prezidenta Trumpa k polskému lidu ve Waršavě 6. července, který pronesl před cestou na summit G20 v německém Hamburku. Dnes mám jako diskusní téma hysterickou, absurdní a vskutku bláznivou odezvu, kterou mnozí projevili v médiích.

Prezident Trump během svého projevu odvedl podivuhodnou práci zdůrazněním pevných a trvalých svazků, které pojí USA s Polskem a našimi spojenci v NATO, obrovského významu udržování těchto svazků a potřeby sjednocení v boji proti ISIS a dalších nepřátel západní civilizace.

Normálnímu Američanovi tento projev nejspíš připomínal projev prezidenta Ronalda Reagana přednesený v britském parlamentu v roce 1982 nebo projevy W. Churchilla či prezidenta F. D. Roosevelta v časech 2. světové války. Ale levicová média to vnímala naprosto odlišně.

Jeden článek v listu The Atlantic popisuje projev jako „rasovou a náboženskou paranoiu“; aby prý „nějaká země byla pokládána za západní, musí být převážně křesťanskou (především protestantskou nebo katolickou) a převážně bělošskou“. Dále, mám za to, že na podporu této mylné teze, se v článku nesprávně tvrdí, že je dost matoucí otázka, jestli země Latinské Ameriky jsou součástí západní civilizace, když prý, ač jsou většinou křesťanské, „podle měřítek USA nejsou jednoznačně bělošské“.

Toto je dokonalý příklad autora tvořícího falešnou definici, kterou posléze promítá do Latinské Ameriky. Nedbá skutečnosti, že dnešní civilizaci Latinské Ameriky vytvářeli osadníci ze západní Evropy a že vrcholný představitel katolické církve (tedy úhelného kamene západní kultury) pochází z Argentiny. To je buď hluboká nevědomost, nebo klam.

Komentář pro Vox Media nazval projev „krajně pravicovým manifestem“, protože Trump naléhal na spojence v NATO, aby „bojovali jako Poláci – za rodinu, za svobodu, za vlast a Boha“. Tyto hodnoty se mi jeví jako docela normálně americké. Vlastně je to už obsahem Prohlášení o americké nezávislosti, že Američané „pokládají tyto pravdy za evidentní, že všichni lidé se rodí sobě rovni, že jim Stvořitel udělil jistá nezcizitelná práva, k nimž náleží právo na život, svobodu a sledování osobního štěstí“. Naplňuje mě údivem, jestliže tato slova sepsaná Thomasem Jeffersonem jsou pokládána za krajně pravicová, podle vyjádření Vox Media.

Autor v listu Slate hlásal, že jedinou možnou definicí Trumpovy ideologie je „šovinismus amerických bělochů“ a že waršavský projev „dokonale sedí v dlouhé historii bělošské nacionalistické rétoriky“. Vskutku? Redaktoři Slate určitě pominuli prezidentova slova, že „především si ceníme důstojnosti každého lidského života, chráníme práva každého jednotlivce a sdílíme naději každé duše na život ve svobodě“.

Pravda, média jsou tak posedlá opovržením vůči prezidentovi, že operují překroucenou realitou. Jak jsem vysvětlil ve svém bestselleru pro New York Times, nazvaném „Porozumět Trumpovi“, média nedokáží přijmout fakt, že lid Ameriky si zvolil Trumpa jako svého reprezentanta, proto se uchylují do světa falší ve snaze vést boj s Bílým domem. Třeba by pro ně bylo užitečné vzít v úvahu slova prezidenta Reagana v britském parlamentě v roce 1982: „sebeklam tváří v tvář nepříjemným faktům je bláznovstvím“.

Zatímco nepřekvapuje, že média si vzala na mušku waršavský projev prezidenta Trumpa – bez ohledu na to, co řekl –, útoky proti západní civilizaci jsou prostě zarážející. Západní civilizace se vyvíjela po staletí duchovního a intelektuálního růstu, od časů Jeruzaléma, Athén a Říma. Výsledkem byly takové fundamentální dokumenty jako Magna Carta – součást základu našeho pojetí rovnosti všech občanů před zákonem.

Tvrdit, že západní civilizace je rasistická a netolerantní, znamená odmítat předivo tvořící podstatu vývoje naší dnešní společnosti, zejména v USA. Vliv západní civilizace na svět je obsažen v neustávajících vzorech technického pokroku, vytváření volného trhu, zdravé konkurence, zavádění zákonů a podpoře svobody myšlení.

Tento poslední znak poukazuje na ten nejabsurdnější aspekt mediálních nájezdů proti západní civilizaci; bez toho znaku nemůže existovat svoboda tisku.

Autor je bývalým předsedou Sněmovny representantů Kongresu USA (1995 – 1999). Je autorem nového románu „Duplicity“ a společně se svou manželkou Callistou Gingrichovou napsal „Rediscovering God in America: Reflections on the Role of Faith in Our Nation's History and Future“ (Objevme znovu v Americe Boha. Úvahy o roli víry v našem národě v minulosti a v budoucnosti, vydalo nakladatelství Center Street 17. května 2016). Zde jeho webová stránka. Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.