Obsah

Editorial

Vážení čtenáři,

jak jsme avizovali, i v tomto čísle se zabýváme zejména volbou presidenta České republiky. Při této příležitosti a zároveň jako zahájení roku, ve kterém si připomínáme 100 let od vzniku Československé republiky, publikujeme část z knihy Josefa Kalvody Genese Československa, kapitolu Masarykova cesta do Ameriky. Druhé výdání této monumentální monografie se připravuje na jaro 2018.

Vedle volby presidenta se na domácí politické scéně odehrálo několik dalších významných událostí. V sobotu 13. ledna obhájil Petr Fiala post předsedy ODS – gratulujeme. Pokud tedy někdo vsázel na změnu uvnitř této strany, která by znamenala ochotu podílet se na vládě pana Babiše, musí být zklamán. My jsme naopak potěšeni, že zásadová politika, kterou pan Fiala representuje, došla uznání. Snad dojde také úspěchu. Kdyby občanští demokraté postupovali takto zásadově před dvaceti lety, mohli jsme být mnohého ušetřeni.

Ještě podstatnější je pak neúspěšný pokus pana Babiše o získání důvěry Poslanecké sněmovny pro jeho první vládu. President Zeman jmenoval pana Babiše premiérem napoprvé bez jakýchkoli podmínek zjevně proto, aby jej prostě do Strakovy akademie dostal, aby dostal jeho ministry na ministerstva – a dosavadního premiéra Sobotku a jeho ministry pryč... Pan Babiš nyní, byť v demisi, exekutivu ovládá a disponuje rozsáhlými pravomocemi. Je pouze na něm, nakolik bude zdrženlivý. A toto president Zeman dopustil, aby se panu Babišovi zavděčil a získal si jeho ještě silnější podporu. Jak loyální dokáže pan Babiš ke svému spojenci být opět předvedl těsně po vyhlášení výsledků prvního kola.

Nicméně, nyní si pan Zeman stanovil podmínku předběžné podpory 101 poslanců – podmínku, kterou sice Ústava explicitně nevyžaduje, ale která tradičně zaručuje, že president nejmenuje premiérem někoho, kdo je v Poslanecké sněmovně se svojí vládou předem bez šance na důvěru. Přesně toho jsme však byli svědky. Někteří ústavní právníci podmínku 101 poslanců kritizují s tím, že blokuje proces, který Ústava předpokládá. Problém však, domníváme se, nespočívá v samotné podmínce, ale v její kombinaci s tím, že je předem určeno, kdo bude sestavením vlády pověřen – určí-li takto president někoho, kdo naději na získání důvěry skutečně nemá a zároveň neposune ústavní proces vpřed, dokud se mu to de facto nepodaří, pak jsme skutečně v patové situaci. Podotkněme ještě, že argument Marka Antoše „Kdyby premiér měl vždycky mít 101 podpisů předem, tak ústava nepracuje s tím, že je v ní i druhý a třetí pokus o sestavení vlády. Když by bylo nutných 101 podpisů, předpokládá se, že už první pokus musí být zákonitě úspěšný.“ není platný: zapomíná na to, že případný druhý či třetí pokus může nastat po nějaké době fungování předchozí vlády, které byla Poslaneckou sněmovnou vyslovena nedůvěra. Uzavřeme toto téma konstatováním, že druhý pokus by v žádném případě panu Babišovi náležet neměl. Pověření by měl obdržet buď jiný zástupce strany, která vyhrála volby do Poslanecké sněmovny, nebo předseda strany, která se umístila jako druhá.

Kromě domácího dění opět sledujeme také scénu ve Spojených státech amerických. Z tohoto čísla by bylo lze vyzvednout převzatý text generála Pacepy, nejvýše postaveného defektora z řad zpravodajských služeb bývalého východního bloku.

Konečně se krátce zastavme u dění na Korejském poloostrově: dokážeme si představit ten nekončící proud oslavných článků a jiných mediálních výstupů ve Washington Post, New York Times, CNN, atd. v případě, že by k onomu opatrnému pokroku, kterého jsme svědky v posledních dnech, došlo před jedním rokem až devíti lety. Oslavovala by se, pochopitelně, genialita diplomacie presidenta Obamy. My můžeme střízlivě dodat, že aktuální vývoj sice nijak nedokazuje genialitu diplomacie presidenta Trumpa, ale přinejmenším vážně zpochybňuje tvrzení o jeho nekompetenci a všemožné špatnosti jeho politiky – tedy alespoň v předmětné otázce.

Přejeme úspěšné „pololetí“ a presidenta České republiky, o kterém si za pět let budeme moci říct: dobře, že jsme jej tenkrát zvolili...

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.