Obsah

Směřují USA k druhé občanské válce?

Zatímco někteří naříkají nad politikou plnou konfliktů (v originále Punch and Judy – což je tradiční loutkohra s násilnými scénkami, pozn. red.), skutečnými problémy trhajícími na kusy tuto zemi nejsou ani tak nesmiřitelné ideologické rozdíly mezi Demokraty a Republikány, konzervativci a liberály, jako spíše příkop mezi těmi, kteří požadují prosazení federálního imigračního zákona a těmi, kteří jsou proti a dělají obstrukce.

Je to záležitost – a debata – prosakující už léta, ačkoliv v plném světle se ukázala až teprve poté, co prezident Donald J. Trump učinil hlavním bodem své kampaně za zvolení přislíb „postavit zeď". Stavění pohraniční zdi mezi USA a Mexikem se časem stalo eufemismem pro prosazení federálního imigračního zákona, včetně rázných opatření vůči tzv. azylovým městům (v originále sanctuary cities, česky též bezpečná města, pozn. red.).

Ta nejsou v této debatě ničím novým, podobně jako většina souvisejících témat. Obvyklé levicové bašty se staly útočišti pro ilegální imigranty už před léty. Ale města a okrsky zakazující místní policii částečně nebo zcela spolupráci s federálními úřady, které jsou povinny prosazovat imigračníí zákony, si nově vysloužily neblahou pověst v důsledku vraždy dvaatřicetileté Kate Steinleové. Stalo se to v San Francisku na známém nábřeží Embarcadero a vrahem byl Jose Ines Garcia Zarat, ilegální imigrant z Mexika, pětkrát deportovaný z USA a usvědčený ze sedmi závažných zločinů.

Jako se Arizona snažila prosadit federální imigrační zákon, když byl prezidentem Barack Obama, vydala se Kalifornie směrem opačným a stala se azylovým státem. V sázce není jen možná ztráta federálních peněz, což je v případě nejlidnatějšího státu podstatné. Avšak Kalifornie, kde je údajně 10 procent pracovních sil ilegálních, nejen že zvyšuje napětí, ale rovnou přilévá oleje do ohně otevřenou opozicí vůči federálním ustanovením.

Výsledkem je, že Ameriku pohlcuje nebezpečná atmosféra rozpolcenosti, což tu nebylo od časů občanské války Severu proti Jihu. Tehdy, jako i dnes, se rozdíly mezi oběma stranami zdály nesmiřitelné. A frontová linie je, podivnou ironií, u Demokratů stejně secesionistická jako tehdy.

V Oaklandu, v sousedství San Francisca přes záliv, varovala demokratická starostka Libby Schaaf plnou vahou městské rady své voliče o nadcházejících raziích den před zákrokem federálních imigračních a celních orgánů, které pak zatkly 150 jednotlivců.

Mezitím kalifornský ministr spravedlnosti Xavier Becerra pohrozil postihem ze strany státu vůči podnikům odhalujícím federálním úřadům právní status svých zaměstnanců. To navzdory skutečnosti, že Becerra, patřící k Demokratům, se přísahou zavázal „podporovat a bránit" a „zachovat věrnost a oddanost" vůči americké ústavě.

Za takových okolností není obtížné představit si situaci, kdy nějaký šerif nebo šéf policie, podnícen politickými představiteli v nějakém azylovém městě nebo státě, klade fyzické překážky federálním úředníkům, když tito provádějí zátah v daném místě. Nejen že by to situaci vystupňovalo, ale taková politická pře by se mohla zvrtnout do občanského nepokoje, či dokonce, troufám si říci, do vzpoury.

Kalifornie, svým záměrným podrýváním legitimního a zákonného výkonu federální autority, zachází už mimo ústavu. To ohrožuje Unii.

Autor je politickým komentátorem a konzultantem v otázkách implementace vládní politiky. Převzato z Townhall.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.