Obsah

Imigrace na obou březích Atlantiku

Otázka imigrace je velmi živá v Evropě i v severní Americe. Situace zde a tam má řadu rozdílů, jakýmsi svorníkem je pan George Soros, o kterém se v tomto čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ zmiňujeme celkem dost. V jednom z textů tohoto Tématu měsíce je odkazováno na článek pana Sorose – s ohledem na důležitost sdělení považujeme za užitečné jej ocitovat: „... the EU has to accept at least a million asylum-seekers annually for the foreseeable future.“ (George Soros: Here’s my plan to solve the asylum chaos, marketwatch.com, 29. 9. 2015) – to je: „... EU musí v dohledné budoucnosti přijmout nejméně milion žadatelů o asyl ročně.“ V každé diskusi o imigraci v souvislosti s aktivitami pana Sorose by mělo být bráno jako fakt, že právě toto je podstatnou součástí jeho záměrů. Odmítání této skutečnosti coby smyšlenky (či jakkoli jinak) je důsledkem buď neinformovanosti nebo zlé vůle diskusi zamlžit.

Je třeba se dívat pravdě do očí a podle toho se rozhodovat. Této tezi se věnuje jeden z textů tohoto Tématu měsíce (Medvědí služba) a zde jej doplníme ještě o dva případy. Na obecné rovině bude s předloženým tvrzením souhlasit snad každý – přesto je nekonfliktnost této teze jen zdánlivá. Stačí přejít od obecného ke konkrétnímu.

Jaroslav Kaczynski přednesl v Sejmu řeč, která stojí za poslech. Existuje záznam, který je opatřen českými titulky (redakce jej má k disposici). Není z něj zřejmé, kdy byla tato parlamentní řeč přednesena, ale domníváme se, že při troše úsilí by nebyl problém se toho dopátrat – není to však důležité (alespoň zde, pro nás). Jde o velmi dobrou řeč, pan Kaczynski v ní velmi jasně, pádně a logicky argumentuje ve prospěch polské posice vůči kulturně nekompatibilní imigraci a i když člověk nemusí souhlasit s každým slovem, i kritik pana Kaczynského, potažmo polské příslupu k imigraci, by musel vzít přednesené argumenty vážně. Zkrátka, rozhodně nad projevem pana Kaczynského nelze mávnout rukou.

Autorovi čestkých titulků však nestačilo to, co pan Kaczynski skutečně řekl, ale považoval za nutné ještě něco přibásnit – patrně v duchu přání otcem myšlenky. Od času cca 8:04 nahrávky říkají české titulky toto: „Proto nemáme důvod, aby nás tížilo svědomí. Namísto toho máme důvod bránit naši suverenitu. Postavit se neslýchaným prohlášením evropských politiků s panem Schulztem v čele. Máme právo se bránit té hanebné antinárodní akci...“ Jak však bylo potvrzeno (téměř) rodilým mluvčím, o žádné antinárodní akci pan Kaczynski vůbec nemluví – hovoří o pomlouvačné kampani. Prostě omyl? Připusťme to.

Druhý příklad v zásadě s imigrací již nesouvisí – nebo jen velmi volně. Opět jde o nahrávku, tentokrát ve slovenštině. Hovoří slovenský kněz Marián Kuffa a hovoří místy velmi dobře, zejména na téma genderové ideologie a nároků LGBTI aktivistů, argumentuje ve prospěch rodiny, vymezuje se proti nevládním organizacím (zní to, že proti všem, ale z kontextu je zjevné, že tak to míněno není...). Hovoří také o aktuálním dění na Slovensku. Místy je nepřesný, místy snad příliš emotivní, ne každému se musí zamlouvat styl, kterým svoji řeč vede (leckterý z nás, spíše méně temperamentních, může mít i obavy z jisté míry fanatismu...), ale celkově je zjevná pozitivní intence a základní vhled do problematiky, včetně náležitého zdůrazňování rozdílu mezi hříchem, který je třeba nenávidět, a hříšníkem, kterého je nutné milovat. Varuje před naivitou, pýchou a opatrností (zbabělostí), vyzývá k odvaze – míněno k odvážnému vystupování křesťanů na obranu rodiny. Nahrávku zvěřejnil 17.3.2018 Euportal.cz. Potud vše v pořádku.

Nahrávka je však uvozena doplněným popiskem, jehož první věta zní: „Sluníčkáři tančí na hrobě novináře Kuciaka a jeho snoubenky.“ V bezmála půlhodinové nahrávce řeči M. Kuffy však není ani jediná věta, kterou by bylo možné interpretovat takto. Hovoří se o tom, že mezi dnešními demonstrujícími, kteří se vymezují proti (dnes tedy již bývalé) vládě pana Fica, jsou nejen, ale také (mmj.) zmínění aktivisté LGBTI a křesťané by se neměli nechat zneužít k tomu, aby posloužili coby beranidlo, které prorazí cestu nárokům právě těchto skupin. To je racionální reflexe skutečnosti, že na jedné straně vláda premiéra Fica (ať již z jakéhokoli důvodu) stála na straně některých západních hodnot a na straně druhé se dopustila celé řady chyb (a, dodejme, jiné západní hodnoty pošlapávala). M. Kuffa je kněz – nepouští se do politických záležitostí, nedotýká se korupce, zneužití moci... drží se své perspektivy, svého zájmu, kterým je zjevně rodina a nic než rodina. Lze mu jistě vyčíst, že přehlíží řadu závažných skutečností. Ale nelze mu naopak ani podsouvat, že obviňuje kohokoli z tance „na hrobě novináře Kuciaka a jeho snoubenky“. Zde tedy o omyl jít nemůže. Čili, co je smyslem takového „jemného posouvání významů“?

Zaspekulujme si: vybudit emoce, hecovat, štvát. Proč? Nepravdivám, vylhaná zpráva má až o 70% vyšší pravděpodobnost, že bude dále svými čtenáři šířena - právě proto, že je o tolik snadnější podat lež emotivně: pokud se totiž autorovi nezdá dost emotivní jeden výmysl, tak prostě šáhne po jiném. Trváte-li na pravdě, takovou „kreativitu" prostě neuplatníte, neboť možností, jak sdělit pravdu, je sice hodně, ale nedá se to srovnat s nekonečným množstvím způsobů, jak lhát...

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.