Obsah

Editorial

Milí čtenáři,

již několikrát jsme zmínili SWOT analýzu České republiky. Texty jsou shromážděny, zpracovány a tu hlavní porci obdrží předplatitelé v tištěném VÝBĚRU Z HROZNŮ, který v nejbližích dnech naleznou ve svých schránkách. Na webu bude vše v březnovém čísle, rozšířeno o soubor všech shromážděných podkladů – tedy i těch, které se „neprobojovaly“ mezi těch několik ucelených textů, které stojí coby samostatné články („neprobojovaly“ se např. proto, že byly pojaty více-méně anketně...). Ale i v tomto, únorovém webovém čísle, stejně jako v tom minulém, přinášíme ochutnávku v podobě textu Alexandra Tomského, který bychom zpracovali a zařadili do zmíněného VÝBĚRU Z HROZNŮ, kdyby, ... ehm... nebyl dodán s malým zpožděním... To ovšemže článku nic neubírá na zajímavosti.

Kromě toho nebyl pan Tomský sám, ještě jeden vstup jsme takto obdrželi – od pana předsedy Klubu angažovaných nestraníků ing. Domlátila, který sice na jedné straně poněkud schématicky, ale na straně druhé obsahově velmi podnětně uplatnil pohled, který jsme nenalezli u žádného jiného z autorů (přinejmenším ne v takto koncentrované podobě) – ocitujme několik bodů (bude zřejmé, zda je autor považuje za klady či zápory): tektonicky klidné geologické podloží, příznivá nadmořská výška, geologická, botanická i živočišná pestrost, zdroje kvalitní pitné vody, mírné podnebí, dlouhé období vegetačního klidu, velká vzdálenost od moří a oceánů, nevelké oblasti úrodné půdy.

***

Opět je na stole nápad s tzv. zálohovým výživným – tedy koncept, v rámci kterého by stát platil dlužné alimenty a zpětně si je vymáhal po rodičích s pochybnout platební morálkou. Je to již poněkolikáté a tak všechny argumenty asi již zazněly. Připomeňme tedy jediné: představme si, že se samoživitel(ka) stane obětí nějakých podvodníků či obecně zlodějů. Uhradí stát vzniklou škodu a bude ji po podvodnících vymáhat následně? Pokud ne – proč ne? Nebo, ještě lépe, když takové osobě bude dlužit zaměstnavatel výplatu, zaplatí ji „zálohově“ stát? Ne? A proč ne?

Nechceme jakkoli bagatelizovat tíživou životní situaci některých našich spoluobčanů, ale některé kroky prostě mají značný potenciál napáchat víc škody, než přinést užitku.

***

Do ČR bylo z Polska dovezeno hovězí maso, které je hygienicky nevyhovující. Je dobře, že byla tato skutečnost odhalena, že se po tomto masu pátrá, nalézá se a že se podnikají opatření, aby se podobným událostem napříště zamezilo. Chtělo by to ale poněkud méně hysterie. Vezměme si na pomoc specializovaný server vitalia.cz: Ano, v aktuálním případě veterináři odhalili salmonelu v jednom vzorku masa z Polska (nyní tedy, zdá se, ve dvou – pozn. red.). Přičemž v té době již byla zkontrolována více než stovka vzorků polského masa. Je však třeba připomenout, že například loňské výsledky testů kuřecích řízků na našem trhu dopadly z pohledu četnosti výskytu salmonel mnohem hůře, například v případě Vodňanských kuřat se našly salmonely ve třech z pěti balení, v řízcích Albert a Tesco v jednom z pěti balení a v případě rumunských řízků také v jednom z pěti balení. Což je jistě četnost vyšší, než je jeden vzorek ze sta.

Čím to jenom je, že v případě těch Vodňanských kuřat nebyl ani stín poplachu?

***

Přejeme příjemné chvíle s KONZERVATIVNÍMI LISTY na přelomu zimy a jara. Ještě malý krok a je tu postní doba, příprava na Velikonoce – tak ještě využijte zbytku plesové sezóny co nejlépe!

 

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.