Obsah

Kapitoly z dějin kulturní revoluce na Západě VI.

Předchozí části (první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá)

Hippies jako masové sociální hnutí

Počet americké mládeže, která se v šedesátých letech připojila k hnutí hippies nebo se podílela na jeho aktivitách, je známý jen přibližně, vzhledem k neformálnosti tohoto sociálního hnutí i k jeho prolínání s hnutím studentským a s množinou příznivců rockové a folkové hudby.1 Řádově šlo o stovky tisíc hippies a mnohem větší počet vyznavačů filosofie, fanoušků spřízněné hudby apod. V letech 1965-1966 se do sanfranciského Haight-Ashbury přistěhovalo asi 15 tisíc mladých lidí, podle sociologických výzkumů v roce 1968 patřilo k autentickému hnutí hippies asi 200 tisíc mladých Američanů, podle dalších odhadů sledujících rozvoj hnutí se v následujících dvou letech tento počet ještě zvýšil.2 Co se týče počtu hippies vzhledem k celkovému počtu obyvatel Spojených států, nelze hovořit – alespoň u mladých lidí s hnutím přímo spjatých – o převažující většině mladé generace, ale spíše o početné až „masové“ subkultuře.3

Číst dál...

O civilizačním střetu v nejmocnější zemi světa

Úvodní poznámka: Tento text byl přijat počátkem prosince k uveřejnění v kulturní příloze předního českého deníku. Nedošlo k tomu a na opakované dotazy redaktor neodpovídá.

Obecně myslím platí, že lidé v Evropě Spojené státy podceňují. Podceňují jejich schopnost zvládat krize, jejich invenci a efektivitu, sílu vojenskou i průmyslovou, mravní zodpovědnost a rozhodnost, schopnost vstřebat a integrovat nejrůznější kultury a podněty. V Evropě se toho mnoho pozitivního o Spojených státech nedozvíte. Daří se především zprávám, které ten obraz, jenž jsem nastínil, zpochybňují. Že těch zpochybňujících údajů se dá nalézt hodně, to nerozporuji.

Číst dál...

Průvodce americkými komunistickými stranami pro začátečníky – 2. část

Druhá část tohoto článku se týká amerických komunistických skupin, které se organizují mimo Demokratickou stranu, na rozdíl od jejich demokratům přátelsky nakloněných protějšků, o nichž pojednávala 1. část.

Číst dál...

Průvodce americkými komunistickými stranami pro začátečníky – 1. část

Podle autorových zkušeností většina amerických novinářů, politiků, policejních důstojníků a dokonce i důstojníků tajných služeb velice málo rozumí současnému komunistickému hnutí v Americe.

Číst dál...

Jak president Trump sdílí boj proti fake news s Lincolnem

Když list The New York Times otiskl značně lživý titulek s tvrzením, že prezident Trump byl možná ruským agentem, zuřil jsem. Vybavil jsem si, ale také jinou dobu v našich dějinách, kdy byl tisk vůči americkému prezidentovi takhle nepřátelský.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.