Obsah

SWOT analýza - souhrn příspěvků

Mojmír Hampl

Silné stránky

Česko je krásná, bohatá, klidná, bezpečná, svobodná a ve většině ohledů nadprůměrně fungující země světa. Země, v níž stále vládne kultura práce, a v níž se díky mnoha vlivům dávným i nedávným prakticky vše myslitelné vyrábí. Též země, v níž se stále netoleruje zjevná nespravedlnost, a v níž žije nadprůměrně vzdělané, z hlediska životního stylu výjimečně tolerantní a přitom přiměřeně konzervativní obyvatelstvo.

Číst dál...

SWOT analýza České republiky

Všechny věci dobré pro život jsou výsledkem pracného balancování mezi extrémy. Hledat zlatou střední cestu ale neznamená považovat průměrnost za ideál. Ideál musí zářit vysoko na vertikále a směřování k němu je vázáno na dar rozlišování. Nejde o nic menšího, než o člověka, lidskou společnost a o přírodu, zkrátka o stvořený svět, v němž se pere dobro se zlem. Zlo vždy slibuje a nabízí, vždycky si člověka kupuje. Bojovat s ním se nedaří, když před očima nemáme alternativu dobra. Slabosti jsou tu proto, aby se překonávaly, dary proto, aby se nezakopávaly, šance proto, aby se využívaly a hrozby proto, abychom je beze strachu odhalili.  Analýzy tvoříme proto, aby nám pomohly správně číst znamení doby.

Číst dál...

SWOT analýza ČR

Silné stránky

Česká republika podle mého názoru vstupuje do roku 2019 s dlouhým seznamem silných stránek a pozitiv, kterých si myslím ne vždy dostatečně vážíme a která si někdy možná ani příliš neuvědomujeme.

Číst dál...

Česká republika – tabulka SWOT

Silná stránka České republiky

Možná to někoho překvapí, ale jsem toho názoru, že Česká republika má dobrou ústavu (až na neorganicky vložený článek o přímé volbě prezidenta). Má fungující zdravotnictví i relativně dobře fungující sociální systém. V posledních letech jí nadto ještě dobře fungovala ekonomika, byť na tom máme zásluhu pouze částečně.

Číst dál...

S čím vstupuje ČR do dalšího století?

Silné stránky

Přes všechny naše maléry uplynulého období se zdá, že zodpovědné jádro národa zůstává jakž takž zachováno. Ač je tím vším silně zmenšeno, ještě žije. A přes všechny statistické signály upadající společnosti, jako je například další růst již převládajícího ateismu, je stále ještě možno potkat i v mladé generaci lidi, kteří jsou přirozeně charakterní a poctiví ve vztahu ke své rodině, k práci a k sousedům.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.