Obsah

Někdejší islámský zasvěcenec varuje

Reza Chálilí je autorem pozoruhodné knihy Čas zrady. Nedávno jsem měl možnost mluvit s panem Chálilím telefonicky a klást mu otázky ohledně íránské krize. Kdysi byl jako agent CIA nasazen do řad íránských revolučních gard a proto rozumí silným i slabým stránkám této islámské republiky. Zná mentalitu islamistů stejně jako omyly nakaženou politiku USA.

Zeptal jsem se pana Chálilího, jestli pokládá preventivní úder proti Íránu za dobrý nápad. On odpověděl:

"Je to složitá otázka. Neměli jste nikdy dovolit, aby se Írán stal tím, čím je dnes. Promarnili jste jednu příležitost za druhou."

Čtenáři si možná vzpomenou, že islamistický režim byl v roce 2009 na pokraji pádu; protesty proti němu byly den ode dne silnější. To byla podle Chálilího ideální doba k činu, ale západní svět nepodnikl nic k podpoře Íránců proti utlačovatelům.

"Výzvědné služby hlásily, že islámští vůdci se chystali uprchnout," řekl Chálilí. "Bezpečnostní služby nebyly s to zadržet protesty. Revoluční gardy byly demoralizovány. Západ ale mlčel. Tak to bylo – hra ztracená pro íránské disidenty a sympatizanty se Západem."

Západ se neustále pokoušel nalézt "umírněné" v íránském režimu. USA se neustále snažily vyjednávat a usmiřovat. Islamisté si vlastně nemohou pomoci: principy, které je ženou vpřed, nemohou opustit nebo zpochybnit. Každý úspěch je pro ně důkazem Boží přízně.

"Klerikové vyrůstali s vizí, že jediná cesta spravedlnosti je smrt nevěřících," vysvětloval Chálilí.

Ale copak islám není "náboženstvím pokoje", řečeno slovy prezidenta Bushe? Chálilí se zasmál: "Náboženství pokoje? Pokud odpálí jednu jadernou pumu na naftových polích Saudské Arábie, zastaví to veškerou produkci ropy, protože ta bude radioaktivní. Při naší závislosti na ropě bude výsledná pohroma jednou z nejhorších v celé historii."

Jak Chálilí dále vysvětlil, takový výsledek vyvolá zoufalství ve světě, ale radost u kleriků. Válka a pohroma, to pro ně nic neznamená. Zahyne-li nevěřící, buď pochválen Alláh požehnaný a milosrdný. Pokud zahyne věřící, je to také příležitost pro pocit zadostiučinění.

Tvůrcům americké politiky se nepodařilo pochopit Írán. Přestavují si, že hospodářské sankce přinutí tuto islámskou republiku zasednout k jednacímu stolu. Podle Chálilího působení ekonomických potíží na fanatické islamisty nemá vliv. "Není to ekonomika, na čem jim záleží, ale ideologie."

A co je jejich ideologií? Veliký ajatolláh při svém výkladu koránu poznamenal: "Muslimští duchovní převezmou řízení světa. Ve svatých písmech stojí, že takový člověk přijde." Tím člověkem, podle vysvětlení Chálilího, je Mahdí, dvanáctý imám. Zeptal jsem se ho, co si myslí o tvrzeních ajatoláha Chameneího a prezidenta Ahmadínedžáda, že jsou ve spojení s Mahdím. "Chameneí se modlí a pak "vystupuje na nebesa". Během tohoto duchovního výstupu komunikuje s Mahdím. V Íránu jsem byl a někdy, když čtete korán uprostřed noci, budete mít stejný prožitek a budete přesvědčeni, že se nemýlíte."

Chálilí říká, že nejdůležitějším učením koránu je zabíjení a mučednictví, džihád a výboje: "Korán slibuje, že Mahdí vypudí ty, kteří nevěří v Alláha. U normálních lidí se islám soustřeďuje na to, jak velkorysý prorok Muhammad byl; ale ti, kteří se islámem řídí, vědí, že učí o zabíjení a to je v něm psáno velmi jasnou řečí."

Vůdcové islámské republiky se nejspíš mýlí, upozorňuje Chálilí. Mají za to, že jim Bůh přislíbil vítězství. "Tihle lidé mají velmi úzký pohled na svět," dodal, "ajatoláh věří, že krev má téci až do konce světa, jinak Alláh spokojen nebude. Víte, ideologie islámu je soustředěna na právo. Až Mahdí přijde, pobije všechny nevěřící. Takové je to jejich právo."

Jedno islámské proroctví praví, že zemi zahalí temná oblaka a zahubí třetinu lidstva, zatímco hladomor zahubí další třetinu. Pak se objeví Mahdí, aby ztrestal nevěřící a silou obrátil celý svět na víru. Podle Chálilího taková proroctví podněcují u muslimů víru, že jaderná válka přinese konečnou spásu. Co víc ještě může přispět ke spuštění globální destrukce?

Chálilí říká: "V zásadě, ve světle toho všeho, musíme učinit rozhodnutí. Můžeme akceptovat Írán a jeho jadernou výzbroj nebo ne? Ať už se Amerika rozhodne jakkoli, mám za to, že Izraelci jaderný Írán akceptovat nebudou." Je jenom logické očekávat, že Izraelci zaútočí na íránská jaderná zařízení. V době psaní těchto slov Izraelci připravují aktivaci zvláštního raketového obranného systému kolem Tel Avivu. Zcela přirozeně se Izraelci připravují na nevyhnutelné. Islámská republika a její spojenci mají tisíce raket zamířených na Izrael. Jakmile Izraelci zaútočí na íránská jaderná zařízení, islamisty to přinutí k odvetě. To bude válka se zničujícími důsledky pro danou oblast i pro celý svět.

Podle Chálilího existuje několik dobrých zpráv. Íránci islámskou republiku nenávidí. Pokud základny Revolučních gard budou blokovány leteckými útoky, může dojít k lidovému pozdvižení. "Pohromu lze odvrátit jedině změnou režimu, jedině pomocí íránskému lidu," řekl Chálilí. Vysvětlil, že Íránci se obracejí proti režimu a jeho ideologii. Dále navrhl, aby po pádu islamistického režimu zůstalo v zemi jen několik mešit.

"Mnozí tajně konvertovali ke křesťanství," dodal. Chálilí soudí, že existuje reálné nebezpečí války na Blízkém východě už letos. Co by taková válka znamenala pro svět? Možnost nedostatku ropy, s následnými finančními důsledky. Kromě toho se zdá, že Írán má podporu Ruska a Číny. Ruští důstojníci ve výslužbě veřejně navrhují, aby Rusko v případě vypuknutí války bojovalo po boku Íránu. Někteří čínští důstojníci hlásají totéž. A prezident Obama, jakoby v odpověď na toto všechno, oznámil záměr zredukovat jaderný arzenál o osmdesát procent.

Nejspíš to není náhoda, že jsme dnes v tak obtížné situaci. Reza Chálilí není sám v přesvědčení, že Západ usuzoval nesprávně a projevil málo rozhodnosti vůči Íránu. Aby naše civilizace přežila bez úhony, musí si vést lépe. Už jsme se obelhávali dost dlouho. Odmítali jsme pojímat naše nepřátele jako nepřátele, jejichž záměrem je naše zničení. Připozdilo se a čas se krátí.

Reza Chálilí je pseudonym chránící pravou identitu autora knihy A Time to Betray. The Astonishing Double Life of a CIA Agent inside the Revolutionary Guards of Iran, (Barnes & Noble, 2010). Réza se narodil v Teheránu, sloužil v íranských Revolučních gardách a po léta pracoval jako agent pro CIA. Nyní žije v Kalifornii (USA).

J. R. Nyquist je analytikem Strategického krizového centra a komentátorem, publikujícím na Financial Sense Online, odkud je převzat i tento text. Pro KL přeložil Jozef Zummer.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.