Obsah

Slovenské volby jako předzvěst českých?

Předčasné slovenské volby mohou být tentokrát určitou předzvěstí voleb českých. Snad ještě nikdy nebyla předvolební situace u nás tak podobná.

Číst dál...

Veřejný statek aneb malý výlet do historie pozemkových knih

V katastrech všech obcí odedávna existovaly (a dosud existují) pozemky i jiné nemovitosti, které užívali všichni občané. Nikdo nebyl z jejich užívání vyloučen, nikomu nebyla vymezena míra jejich užívání, ani platba za toto užívání, protože to nebylo prakticky, tedy rozumně možné. Tento „Veřejný statek“ byl osvobozen od daně a byl neprodejný. Patřila sem neplodná půda, rybníky bez užitku, mokřiska, průhony k pastvinám a k lesům, koryta řek i drobných vodotečí, silnice, veřejné cesty (vesměs hlavní polní cesty) – ale také náměstí, návsi, státní dráhy a kanály, kostely, kaple, hřbitovy, budovy sloužící státu, obecné školy i veřejné vzdělávací ústavy. Jasnou definici „Veřejného statku“ obsahuje už všeobecný zákoník občanský vyhlášený 1.6.1811 patentem císaře Františka I. č. 946 Sb. z. s platností pro všechny země rakouského císařství, vyjímaje země koruny uherské. Pro české země platil, mnohokrát novelizovaný, až do 31.12.1950.

Číst dál...

Konzervativci si musejí vyjasnit si, čí zájmy chtějí hájit

„Hájí-li křesťanský politik své souvěrce a jim podobné, znamená to, že stojí na straně skupin s nižším příjmem a nižším vzděláním. Zájmy pražského profesora religionistiky a drobného vesnického řemeslníka rovněž nemohou být stejné“, napsal Petr Hampl v předloňské polemice na téma Konzervativci, jak dál? (KL 09/2010).

Číst dál...

Vítejte v éře salónního konzervatismu!

Víte, proč jsou konzervativci u nás tak zoufale politicky neúspěšní? Proč se jim nedaří těžit z prohlubujícího se konfliktu mezi prostým lidem a elitami, který byl v minulosti živnou půdou konzervativních kontrarevolucí? Protože většina z nich ve skutečnosti žádní konzervativci nejsou!

Číst dál...

Husa potrefená

Dobrá, tak si tedy, coby potrefená husa, pěkně zakejhám. Odmítám se totiž připojit k „nacionalistickému“ odboji a k tomu „liberálně ekonomickému“ bych se snad i připojil rád, ale mám za to, že bez vyjasnění, ke komu/čemu, proč a jak, to půjde jen stěží. A právě všem nám takto obezřetným a na definicích lpějícím konzervativcům to Petr Hampl pěkně natřel: s levicovými intelektuály splynete!

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.