Obsah

Studium v době války

Ve své stejnojmenné eseji se C. S. Lewis zabývá otázkou, zda je legitimní a rozumné věnovat se studiu a bádání na universitě v situaci, kdy vypukla válka a „život našich přátel a osud Evropy je na vážkách“. Jde o přepis kázání, které pronesl v universitní kapli v Oxfordu na podzim 1939, většiny posluchačů se tahle otázka zcela osobně týkala. Není to jako hrát na housle, zatímco Řím hoří? – ptali se.

Číst dál...

Pořadí škrtů

Článek Šetření na řecký způsob: Za peníze z EU v Aténách kupují německé zbraně (server iHned.cz 31.5.2012) pojednává, jak sám název napovídá, o výdajích Řecka na jeho armádu v souvislosti s tím, že do země proudí zahraniční finanční pomoc.

Číst dál...

Vatikán: Rodiče mají právo na domácí vzdělávání

Delegace Svatého stolce u OSN uvedla v prohlášení z 24. dubna, že rodiče mají právo na domácí vzdělávání svých dětí. Prohlášení zdůrazňuje, že rodina je základní jednotkou společnosti a že lidský život musí být ochraňován od početí do přirozené smrti. S ohledem na vyskytující se trend snižovat úlohu rodičů při výchově dětí ve prospěch výchovy státní, cituje prohlášení ze Všeobecné deklarace lidských práv, že "rodiče mají přednostní právo si zvolit druh vzdělání, které má být poskytnuto jejich dětem" (čl. 26,3) a z Úmluvy o právech dítěte, že rodiče mají "prvotní odpovědnost za výchovu a rozvoj dítěte" (čl. 18,1). Stát má odpovědnost, aby zajistil poskytování vzdělávacích služeb. Vzdělávat děti je základním právem rodičů, náboženských institucí a místních společenství. "Stát má respektovat volbu rodičů ohledně jejich dětí a zdržet se pokusů o ideologickou indoktrinaci. Jak stanoví mezinárodní právo, od států je požadováno, aby respektovaly svobodu rodičů vybrat si pro své děti i  jiné školy než ty zřízené státní mocí, aby zajistili náboženskou a mravní výchovu svých dětí v souladu se svým přesvědčením. Stejně tak mají právo činit soudy o morálních otázkách, týkajících se jejich dětí. Křesťanské školy pomáhají rodičům, kteří mají právo a povinnost si zvolit školu nebo domácí vyučování a kteří musí mít svobodu tak činit, jež musí být respektována a usnadňována státem."

Číst dál...

Vůle Boží versus vůle lidu

V názvu křesťanské demokracie se připomíná křesťanství a demokracie. Křesťanství nedává v každé situaci přímý návod, jak se má křesťanský politik chovat. Nezřídka se ale vyskytují situace, kdy ho dává jednoznačně. Křesťanství v názvu má znamenat, že křesťanský demokrat v takových situacích prosazuje Boží vůli a pro tento postoj získává lidi. Demokracie v názvu znamená obyčejný fakt, že věci budou takové, jak o nich rozhodnou lidé ve volbách. A ti většinou Boží řády nerespektují. Tedy věci je třeba prosazovat tak, jak je chce Bůh. Budou takové, jak rozhodnou lidé.

Číst dál...

Lvi už přicházejí

Lidé mého věku většinu svého života prožili v komunismu. Málo jsme však vnímali, že jeho ideje měly velkou podporu i na Západě, i když tam nikdy nepřevládly tak jako u nás. Sympatie ke komunismu byly založeny na vzpouře vůči křesťanství a jeho morálce. Když komunismus padl, lidé na Západě, kteří s ním sympatizovali, hledali nové způsoby vzpoury proti biblickému učení,“ píše Vladimír Palko v úvodu své knihy Levy prichádzajú. Právě tato nová vzpoura, nebo přesněji stará vzpoura v novém kabátě, její strategie a cíle, její přední protagonisté i místa bojů, to vše je hlavním námětem knihy. Palko obšírně dokazuje, že soudobý levicový liberalizmus má skutečně marxistické kořeny a jeho představitele označuje za Leninovy bratrance. Píše o „antropologické revoluci“, neboť předmětem zápasu se stává chápání člověka – kým je a kým být má, proč je zde.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.