Obsah

Vyvlastnění jako projev zvůle politické moci

Nemůže být sebemenších pochyb o tom,že socialismus je neoddělitelně spjat s totalitarismem a se servilním zbožňováním státu.“

W. S. Churchill

Konzervativní názory (např. názory Konzervativní strany) zaujímají ve spektru politického myšlení vždy pozici vpravo od politického středu, říkáme tedy, že konzervativní strana a její politika je politikou pravicovou. Nicméně nelze recipročně tvrdit, že každá pravicová strana a její politické myšlení je myšlením nutně konzervativním. Uvedený rezultát má oporu především v pohledu jednotlivých politických subjektů (jež jsou masmediálně často označovány za pravicové či dokonce konzervativní) na vztah soukromého vlastnictví a roli státu co by právně-politické instituce k tomuto vlastnictví jako takovému.

Číst dál...

Žije-li člověk dosti dlouho, všechno se vrací

Sociologie nebyla - na rozdíl od politologie, ekonomie či historie - nikdy předmětem mého zájmu. Když se tedy ke mně Bergerova kniha dostala, nijak nadšený jsem nebyl. A přiznám se, že ani první stránky mě nikterak hluboce nezaujaly. Jsem však rád, že jsem knihu neodložil. Postupně se mi začala jevit jako zrcadlo něčeho, co bych nazval ideologickou proměnou světa.

Číst dál...

Klaus, Havel, jakobíni a konzervatismus

Prezident Václav Klaus přirovnal v rozhovoru pro polský týdeník Do Rzeczy politiku Václava Havla k radikálům krvavé francouzské revoluce. „Byla to spíše ozvěna francouzského jakobínství než britský konzervativní princip klasického liberalismu. Bylo to extrémní levičáctví.“ Na Klausova výbušná slova reaguje Roman Joch.

Číst dál...

Servus servorum Dei

Je pro mě prakticky nemožné přidat něco podstatného k těm myšlenkám, které v souvislosti s resignací Benedikta XVI. zazněly. Jediné, co mi víří hlavou, je drobná úvaha na téma pokorných ve vysokých úřadech. Je v tom paradox: nepochybně je žádoucí, aby mezi všemi odborně způsobilými to byli právě ti vpravdě pokorní, kteří budou vysoké úřady zastávat. A je to právě jejich pokora, vědomí vlastní nedokonalosti, co jim brání usoudit, že jsou připraveni stejně nebo lépe než jejich okolí, a projevit zdravou ambici. O to cennější pak je, když někdo oplývající ctností všech ctností skutečně vysoký úřad zastává.

Číst dál...

Jak to vidí bílý konzervativní muž

Matěj Hollan v internetovém deníku iHned.cz ve svém komentáři „Právo vypálit si nebe“ (4.2.2013) kritizuje odpor ministra životního prostředí Tomáše Chalupy (ODS) k regulaci svícení ve veřejném prostoru a identifikuje důvody tohoto odporu jako ideologické. V té souvislosti mmj. říká: „Český liberální přístup k ochraně svobod je poněkud perverzní. Na jedné straně chráníme právo každého svítit si libovolně do nebe a ničit tím pohled na hvězdnou oblohu či prostředí pro život nočních živočichů (daný nový a zajímavý obor, který se nočním životem zabývá, se jmenuje skotobiologie), chráníme právo hazardní mafie na provoz libovolného množství hazardních automatů, na nichž lze prohrát za jednu noc libovolný obnos na libovolném místě, hájíme právo jakkoli plýtvat energií a tvrdíme, že se vším si poradí jakýsi trh. Na straně druhé se můžeme pominout, když chce někdo rodit doma, nechce své dítě dát očkovat, či nedejbože ho zamýšlí pojmenovat jinak, než je v seznamu oficiálních jmen. To je hned oheň na střeše a autentický český bílý konzervativní muž se může přetrhnout, aby vysvětlil, že při porodu doma zemře ročně o 0,0002 % víc bílých českých dětí.“

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.