Obsah

Papež František katolickou církev nezničí. Duch svatý to zařídí.

Statistiku nově zvoleného papeže, argentinského kardinála Jorge Maria Bergoglia, už známe: první František, první jezuita, první ze západní polokoule a současně první z polokoule jižní. Nejnovější konkláve bylo zvláštní především v tom, že nemělo žádného jasného favorita. I ti „vatikánologové“, kteří tradičně předem ohlašují kardinály, již jsou „papabili“ – ti, z nichž se rekrutuje nový papež –, tentokrát byli v podstatě bezradní.

Číst dál...

Rodina pod palbou

Tak trošku nás vypekli. Kdo? Ti, kteří v uplynulých letech zveřejňovali text na téma dvakrát deseti kroků – jedněch, které měly ve světě v minulém roce nejpozitivnější dopad na rodinu a druhých, které měly dopad nejhorší. Tento analytický materiál velmi dobře demonstroval, kde (a mnohdy i proč) je rodina terčem a kde jí kyne naděje na restauraci výsadního postavení, které jí právem náleží. V loňském i předloňském roce jsme tento text v KONZERVATIVNÍCH LISTECH přebírali, komentovali jej a vyzvali osobnosti z našeho místního prostředí zabývající se tímto tématem, aby tyto Best and Worst reflektovali s ohledem na podmínky naší země. A letos nic. Příslušný text jednoduše nevyšel. Důvod neznáme. Právě kolem něj jsme hodlali, již potřetí v tomto čase, soustředit rodinné téma. Texty, které přinášíme, měly být spíše pouze doplňkové, všechny jsou převzaté. Přesto je však nabízíme v podobě „tématu měsíce“. Jde o tři různé náhledy na otázku rodiny, od tří odlišných osobností a v jednom případě i z relativně vzdálenější doby. V každém případě je to ze zamýšleného ovoce jen slupka, bez jádra. Zkrátka: tak trošku nás (všchny) vypekli...

Číst dál...

Antropologický základ rodiny

Manželství a rodina nejsou náhodnou sociologickou konstrukcí, plodem určitých historických a hospodářských okolností. Naopak, otázka správného vztahu muže a ženy má své kořeny v nejhlubší podstatě lidského bytí a může najít svou odpověď, jen když budeme vycházet z uvedeného základu. Tato otázka se nemůže oddělit od prastarých a stále nových otázek o člověku samotném: Kdo jsem? Kdo je člověk? A ty zase není možné oddělit od otázek týkajících se Boha: Existuje Bůh? Jaká je jeho skutečná tvář? Odpovědi Bible na tyto dva druhy otázek jsou propojené a navzájem se podmiňují: člověk je stvořený v Božím obraze a sám Bůh je láska. Proto povolání k lásce činí z člověka pravý Boží obraz – člověk se stává podobným Bohu v takové míře, v jaké se stává tím, kdo miluje.

Číst dál...

Širší pozadí sporu o ÚSTR

Každý, kdo se vyjadřuje k situaci okolo ÚSTRu, by měl znát některá základní fakta. Ústav pro studium totalitních režimů vznikl na základě zákona č.181 z roku 2007, o němž rozhodla Poslanecká sněmovna. Od samého počátku s ním ČSSD a KSČM nesouhlasily. Vadily jim dvě věci. Zaprvé sám název ústavu, že je to instituce pro studium totalitních režimů. Levice nikdy nesouhlasila, že bývalý komunistický režim je zde označován za totalitní režim, šlo prý pouze o nedemokratický režim, jakých je a v minulosti byla celá řada. O jakési totalitě bylo prý možné hovořit v době po únoru 1948, hlavně v době politických procesů, ale později už ne. Jenomže v zákoně č.181 nejde o nějakou intelektuální debatu o označení určitých událostí. Mluví zde zde jasně o cíli ÚSTRU, cituji,“ zkoumat a připomínat důsledky činnosti zločinných organizací, které v letech 1938 – 1945 a 1948 – 1989 prosazovaly potlačování lidských práv a odmítaly principy demokratického státu“. Už ze znění tohoto zákona vyplývá hluboké a zásadní rozpory mezi českou pravicí a levicí v nichž vůbec nejde jen o nějaká údajná pochybení odvolaného ředitele Hermana.

Číst dál...

Co je na omezení poslanecké imunity špatného

Ve středu 20. března 2013 odhlasoval Senát poslaneckou předlohu úpravy imunity zákonodárců. Podle některých ba mnohých „konečně“. Jde o ústavní zákon, čili je to konečné – president do tohoto nemá co mluvit. Změna byla přijata na 18. „pokus“. Podívejme se, co je na tomto výsledku špatného.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.