Obsah

K zavedení regulace bankovních bonusů

V Evropském parlamentu bylo v uplynulých dnech dohodnuto omezení bonusů bankéřů, resp. k dohodě došlo již před časem, teď už zbývalo jen její formální schválení kvalifikovanou většinou. Jde o to, že zaměstnanci finančního sektoru budou mít právo na bonusy ve výši maximálně (dvojnásobku) jejich pravidelné mzdy. Nutno dodat, že zároveň proběhlo referendum o zavedení snad ještě přísnějších pravidel ve výrazně svobodomyslném Švýcarsku, a omezení byla tamními občany odhlasována, přes velmi silnou antikampaň, až neuvěřitelně přesvědčivě.

Samozřejmě, v ideálním světě by měl být způsob odměňování čistě věcí mezi akcionářem (zaměstnavatelem) a zaměstnancem. Bohužel, vzhledem k až příliš častým případům, kdy snaha dosáhnout na (obrovský) bonus za každou cenu vede k následným obrovským ztrátám nejen akcionářů, ale i velkého množství dalších dotčených subjektů (a prostřednictvím narušení stability bankovního systému i celé společnosti), je nějaká regulace nezbytná. Ví se to už dlouho a intenzivní snaha o ni probíhá hned od průšvihu roku 2008. Značným problém je však její zavedení. Bankovnictví je obrovsky složité odvětví, a bez lidí z branže, což však jsou samotné objekty potřebné regulace, se rozumná pravidla nastavit nedají.

Nyní tedy byla, bez spolupráce s investičními bankéři (protože ti na zavedení regulace neměli příliš velký zájem) prosazena poměrně drsná omezení (a pokud by takto měla beze změny platit jednou pro vždy, jsou rozhodně kontroverzní). Předpokládám, že se však nyní obrovsky zvýší motivace samotných bankéřů na vylepšení regulace usilovně pracovat, a tak se v konečném důsledku ukáže tento postup jako rozumný, a to přes to, že v nyní přijaté podobě je toto regulatorní opatření skutečně na hraně snesitelnosti. Lidská povaha je zřejmě taková, že, bohužel, jinudy schůdná cesta nevedla.

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.