Obsah

Rodina pod palbou

Tak trošku nás vypekli. Kdo? Ti, kteří v uplynulých letech zveřejňovali text na téma dvakrát deseti kroků – jedněch, které měly ve světě v minulém roce nejpozitivnější dopad na rodinu a druhých, které měly dopad nejhorší. Tento analytický materiál velmi dobře demonstroval, kde (a mnohdy i proč) je rodina terčem a kde jí kyne naděje na restauraci výsadního postavení, které jí právem náleží. V loňském i předloňském roce jsme tento text v KONZERVATIVNÍCH LISTECH přebírali, komentovali jej a vyzvali osobnosti z našeho místního prostředí zabývající se tímto tématem, aby tyto Best and Worst reflektovali s ohledem na podmínky naší země. A letos nic. Příslušný text jednoduše nevyšel. Důvod neznáme. Právě kolem něj jsme hodlali, již potřetí v tomto čase, soustředit rodinné téma. Texty, které přinášíme, měly být spíše pouze doplňkové, všechny jsou převzaté. Přesto je však nabízíme v podobě „tématu měsíce“. Jde o tři různé náhledy na otázku rodiny, od tří odlišných osobností a v jednom případě i z relativně vzdálenější doby. V každém případě je to ze zamýšleného ovoce jen slupka, bez jádra. Zkrátka: tak trošku nás (všchny) vypekli...

O momentálním dění kolem rodiny ve Francii jsme se zmínili v minulém čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ. To, co se v Galii kolem rodiny děje, není zdaleka u konce. Navíc, důvodně se lze obávat, že dříve či později se podobného vývoje dočkáme i u nás – a můžeme jen spekulovat, jakou bude mít podobu v našem, dá se říct již dlouhodobě ateistickém prostředí. Nepochybujeme, že rodina jako tradiční instituce nepodlehne. Tuto jistotu nám poskytuje její přirozená podstata. Přesto však nelze nechat rodinu jen tak „osudu“, nelze nad vším mávnout rukou s tím, že to přece nakonec všechno dobře dopadne. No ano, dopadne, ostatně to víme z Apokalypsy. Ale než to dobře dopadne, mohou se věci dít lépe i hůře. Aby se děly lépe, o to je nezbytné se zasadit. Je to na nás, musíme se vybavit a připravit – i argumentačně. Věříme, že následující tři texty k tomu mohou svým dílem přispět.

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.