Obsah

Aktuální zpráva

Jan Mládek není žádným mým favoritem, zejména v ekonomických otázkách ne, přestože má i své sympatické stránky (bearismus). Tato poznámka však pracuje s ing. Mládkem jako s pouhým pozadím. Hlavní roli hraje jistý Jan Nevyhoštěný.

Číst dál...

Let do nebezpečí

Civilní letecká doprava odjakživa patří mezi velice obtížné a rizikové oblasti podnikání. Silná citlivost na bezpečnostní, politickou i ekonomickou situaci v jednotlivých regionech světa, velká závislost na světových cenách ropy, ale třeba i vlivy kursových pohybů měn, či dopady různých přírodních katastrof na celém světě – to všechno jsou faktory, se kterými je v oblasti civilní letecké dopravy nutno počítat, i když je prakticky není možno ovlivnit. Při velice křehké rovnováze mezi výnosy a náklady (zisk v úspěšných letech se u zdravé letecké společnosti pohybuje v řádu jednotek procent z obratu) může kterýkoliv z výše uvedených faktorů zavinit propad dosud úspěšné aerolinky do červených čísel. Vedení každé letecké společnosti proto musí velice pečlivě a odpovědně zvažovat veškerá možná rizika, velice uvážlivě rozhodovat o nových investicích, poctivě plánovat výnosy i náklady budoucích období. V dobách úspěšných musí zodpovědný management vytvářet rezervy pro léta hubená, která v letecké dopravě vždy v určitých cyklech přicházejí. To všechno klade na řízení letecké společnosti nemalé nároky a vyžaduje od managementu vysoce odpovědný a konservativní přístup a dlouholeté zkušenosti. Úspěšně zvládnout řízení letecké společnosti ve středně a dlouhodobém horizontu může pouze vzdělaný a zkušený management. Veškerá zásadní rozhodnutí se totiž v letecké společnosti projevují se značným časovým odstupem a je proto velice obtížné a mnohdy nemožné jejich případné negativní důsledky korigovat. Nezkušený či neodpovědný management může proto z počátku podlehnout opojení z dobrých výsledků, které jsou však důsledkem rozhodnutí, jež byla učiněna jejich předchůdci. V době, kdy se začnou projevovat důsledky chybných rozhodnutí, bývá už většinou pozdě a společnost se tak může ocitnout ve vývrtce, kterou již nelze vybrat. České aerolinie (ČSA) se evidentně do takové vývrtky už dávno dostaly. Je nesporné, že hlavní příčinou situace bylo nezodpovědné a nekonservativní chování hlavního akcionáře, tedy státu, resp. jeho politických reprezentací. V následujících řádcích se pokusím stručně zmapovat dění v ČSA v posledních dvaceti letech. Je to smutný příběh o tom, jak pár nebetyčně pyšných lidí, kterým je naprosto neznámý význam slova pokora, dokážou během pár let zničit dílo tisíců lidí několika generací.

Číst dál...

Živnostníci jako parazitující pijavice

Rozohněný Jan Mládek po představení zvýšení daní, které nás po převzetí vlády ČSSD čeká, označil živnostníky za parazity. Je neuvěřitelné, jak pokřivené je vidění pravděpodobného budoucího ministra financí. Místo aby byl rád, že přes půl milionu lidí je schopno se samo zaměstnat, samo se o sebe postarat (a často při tom ještě přinášejí práci dalším) a platit nějaké daně, přítel Mládek je nespokojen s tím, že odevzdávají málo.

Číst dál...

Čtyři reformátoři

V povídce The Four Reformers (Čtyři reformátoři) od Roberta Louise Stevensona se ve stínu ostružiníku setkají čtyři spiklenci a vedou řeč o tom, kterak předělat svět.

Ten první řekl: "Musíme zrušit soukromé vlastnictví."

Druhý na to: "Musíme zrušit manželství."

Třetí: "Musíme zrušit Boha."

Čtvrtý spiklenec navrhl zrušit práci a umlkl.

Nato první vybídl své druhy k praktickému opatření, totiž k odstranění všech rozdílů mezi všemi lidmi.

Druhý navrhl osvobodit pohlaví.

Třetí pravil: "Zkoumejme, jak na to."

První na to: "Odstraňme Bibli."

Druhý: "Odstraňme zákony."

Třetí: "Odstraňme lidstvo."

A jak se odstraňuje lidstvo? Do své první, experimentální fáze, vstoupila věda o vyhlazování když byly založeny vyhlazovací tábory nacistů, sovětská souostroví Gulag a pracovní tábory čínských komunistů pro převýchovu prací. Ale dnes, s nástupem nukleárních, biologických a seismických zbraní (nemluvě o zbrojních nanotechnologiích), se zničení toho, co Nietzsche nazýval "to mnohé-příliš-mnohé", stává zjevnou možností. A tak ti čtyři reformátoři Stevensonova příběhu vydláždili cestu feminismu, ateismu, právnímu nihilismu a darwinismu (přípravujíce tak scénu pro zrušení soukromého vlastnictví – coby nutné předběžné podmínky).

Číst dál...

Ruský kapitalismus a smrt Borise Berezovského

Zrovna probíhalo mé interview s bývalým důstojníkem KGB Konstantinem Preobraženským, když mě zastihla zpráva, že zemřel ruský "oligarcha" a magnát Boris Berezovskij. Neodolal jsem a zeptal jsem se pana Preobraženského na jeho názor na život Berezovského, načež následovala fascinující debata o povaze ruského kapitalismu. Pro informaci čtenáře uvádím, že Konstantin Georgijevič Preobraženskij působil v KGB jako vyzvědač v Japonsku v letech 1980 až 1985 a byl poradcem ve věcech Číny, Japonska a Koreje pro Leonida Zajceva, šéfa Technického výzvědného direktorátu KGB, direktorátu "T" v rámci Prvního hlavního direktorátu.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.