Obsah

K zavedení regulace bankovních bonusů

V Evropském parlamentu bylo v uplynulých dnech dohodnuto omezení bonusů bankéřů, resp. k dohodě došlo již před časem, teď už zbývalo jen její formální schválení kvalifikovanou většinou. Jde o to, že zaměstnanci finančního sektoru budou mít právo na bonusy ve výši maximálně (dvojnásobku) jejich pravidelné mzdy. Nutno dodat, že zároveň proběhlo referendum o zavedení snad ještě přísnějších pravidel ve výrazně svobodomyslném Švýcarsku, a omezení byla tamními občany odhlasována, přes velmi silnou antikampaň, až neuvěřitelně přesvědčivě.

Číst dál...

Návrat socialistické praxe

V časech převratných pozitivních změn na počátku devadesátých let minulého století zřejmě by si nikdo z tehdejších zákonodárců (pokud ještě nenosil průkazku KSČ) nepřipustil, že za dvacet let bude tak zásadně ohrožováno jedno z nejdůležitějších individuálních práv, kterým je vlastnického právo k nemovitostem.

Číst dál...

Otázka velikosti kroku

Před pár týdny navštívil premiér Nečas Bavorsko. Bylo to ve čtvrtek a já byl v tom týdnu zrovna na dovolené. Jediným zdrojem informací mi byl můj tranzistoráček a ten mi poskytl jen zprávu o nadšení, které po projevu našeho premiéra v Zemském sněmu vyjádřili předseda bavorské vlády Seehofer i předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Posselt. Obsah Nečasovy řeči mi však zůstal téměř utajen. Otevřel jsem tedy až později internet s cílem najít plný text projevu, v němž Nečas podle Posselta udělal v nápravě našich vztahů větší krok, než kdysi Václav Havel. Plný text jsem snadno našel. Ale nad délkou toho kroku zůstávám v rozpacích.

Číst dál...

Zemanův volební systém

Čerstvý president vystoupil v Senátu mmj. s návrhem úprav volebního systému pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu: zvýšit počet volebních obvodů, snížit hranici pro vstup z 5 na 3%, zavést tzv. panašování (možnost volit napříč kandidátkami). Mohlo by se zdát, že jde o utilitární krok – tedy u prostředního z návrhů, krok, kterým bude pojištěno, že se presidentská strana SPOZ do Poslanecké sněmovny dostane. První z návrhů však jde proti tomu – menší obvody totiž de facto hranici pro vstup naopak zvyšují. Dobrým příkladem je dnes Karlovarský kraj, ve kterém se standardně přiděluje 5 mandátů a na získání jednoho z nich je tedy nezbytné obdržet přibližně 20% hlasů. Jinou věcí je poměrně neznámá skutečnost, že počet mandátů, které se v jednotlivých volebních obvodech – krajích přidělují, není předem daný, ale odvozuje se od volební účasti: čím je tato vyšší, tím více mandátů se v daném kraji rozdělí. Jsem dlouhodobě toho názoru, že tento fakt by si zasloužil nejméně takovou míru medialisace, jakou má magická uzavírací klausule. Dvacet let jsou voliči masírováni apely „nevolte malé strany – váš hlas propadne!“. Avšak sdělení, že prostou účastí ve volbách občan – ať už volí kohokoli – reálně přispěje k početnosti zastoupení svého kraje v legislativním tělese, to patrně nezní tak apokalypticky, aby to stálo za cenu tiskařské černi či paměti na serveru.

Číst dál...

Ženy u plotny?

Nedávno proběhla médii zpráva o jakési americké top manažerce, která povila dítko a čtrnáct dní po porodu opět nastoupila do zaměstnání. Publicisté se přeli o to, zda udělala dobře nebo špatně.

Ve Španělsku, v Portugalsku a v Řecku je bez práce čtvrtina obyvatelstva (a pokud jde o mladé, tak polovina), ale v bruselském ústředí Evropské unie se řeší otázka, jak dostat alespoň třicet procent matek do práce do dvou let po porodu.

Dovolím si vyslovit nevyslovitelné: Bylo by lépe, kdyby rodiny mohly žít alespoň jedno desetiletí z jednoho platu (tedy za předpokladu, že mají děti).     Ostatně, tak tomu bylo do první světové války. Byly to obě světové války, během nichž výrazně stoupla zaměstnanost žen v průmyslové výrobě. Mnozí výrazní a úspěšní podnikatelé typu Tomáše Bati nebo Henryho Forda byli toho názoru, že jejich dělníci by měli dostávat mzdu dostatečnou k tomu, aby uživili celou rodinu.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.