Obsah

"Dezinformace“, nová kniha rekapitulující sovětskou kampaň vůči USA, Izraeli a katolické církvi

Bývalý rumunský generálplukovník Ion Mihai Pacepa v nové knize odhaluje, že islamistický protiamerický terorismus byl živen Sovětským svazem, s cílem škodit USA a Izraeli. Podle Pacepy v 70. letech KGB šířila promyšleně cílené dezinformace v muslimských zemích. Pacepa je nejvýše postavený důstojník výzvědné služby v rámci sovětského bloku, který kdy přeběhl na Západ. Byl šéfem rumunské tajné policie a výzvědné služby do doby, než v roce 1978 požádal o politický azyl v USA.

Kniha s názvem „Dezinformace“, jejímž spoluautorem je Ronald Rychlak, profesor práva na Universitě Mississipi, odhaluje, že Jurij Andropov, který po dobu 15 let vedl KGB, vysílal do muslimských zemí stovky agentů a tisíce výtisků propagandistické literatury. Andropov se později stal vrcholným představitelem Sovětského svazu.

V knize se píše, že kolem roku 1972 Andropovova dezinformační mašinérie jela na plné obrátky, aby přesvědčila svět islámu, že Izrael a USA zamýšlejí přeměnit zbytek světa v léno sionistů. Podle Andropova byl islámský svět jakousi Petriho miskou, na které mohla komunita KGB z marx-leninských bakterií vypěstovat zhoubný kmen protiamerické nenávisti.

Pacepa a Rychlak soudí, že Andropov byl duchovním otcem spiknutí s cílem obrátit blízkovýchodní a muslimské země proti USA tím, že se jim naočkuje představa americké podpory plánům Izraele na ovládnutí Evropy.

Andropov převzal KGB v roce 1967, jen pár měsíců poté, co Izrael uštědřil ohromující porážku Jordánsku a Egyptu v takzvané šestidenní válce. Spojenci Moskvy, Egypt a Sýrie, byli poníženi. Andropov se zjevně rozhodl vyrovnat skóre výcvikem palestinských teroristů k provádění bombových útoků a k únosům letadel na izraelských linkách. Navíc právě Andropov zadal k překladu do arabštiny nechvalně proslulý podvrh zvaný Protokoly sionských mudrců, který se v roce 1905 rozšířil v carském Rusku jako domnělý důkaz, že se Židé za pomoci USA chystají ovládnout Evropu. Stejná kniha posloužila také nacistickému režimu v Německu při rozpoutání 2. světové války i Henry Fordovi, známému automobilovému magnátu a antisemitovi.

Podle Dezinformace byly Protokoly „východiskem velké části Hitlerovy antisemitské filosofie“. KGB bude později v 70. letech šířit tisíce jejích výtisků po muslimských zemích.

V rámci společných aktivit KGB a rumunské výzvědné služby DIE byl realizován arabský překlad knihy Protokoly sionských mudrců a zároveň docházelo ke snahám dokázat, že USA jsou sionistickou zemí. Bylo nařízeno šířit tento podvrh do cílových muslimských zemí.

„Později za mých let v Rumunsku“, vzpomíná Pacepa, „služba DIE rozšířila ve sféře svého působení v islámských zemích měsíc co měsíc tisíce kopií. Na setkáních, která jsem měl se svými protějšky z bulharských a maďarských služeb, s nimiž jsem tehdy měl zvlášť úzké vztahy, jsem se dovídal, že oni také vysílají vlivové agenty do islámských zemí v jejich působnosti.“

Než Pacepa požádal o azyl v době Carterovy administrativy, dověděl se, jak tvrdí, o „tajném kontu“ KGB pro řadu teroristických útoků proti izraelským cílům. Pacepa uvedl jedenáct takových incidentů, mezi nimi útok na letiště Ben Guriona 30. května 1972, kde zůstalo 22 mrtvých 76 zraněných, a bombový útok na jeruzalémském náměstí Sion 4. července 1975, kde přišlo o život 15 lidí a dalších 62 bylo zmrzačeno.

Pacepa a Rychlak uzavírají knihu tím, že protiamerické nálady na Blízkém východě i jinde lze sledovat nazpět k sovětským tajným operacím, ve kterých sám Pacepa sehrál klíčovou roli. Byla to podle autorů dezinformační kampaň sovětského premiéra Nikity Chruščova, která „rozšířila propast mezi křesťanstvím a židovstvím“, stejně jako „dezinformace Andropova, která obrátila islámské země proti USA a roznítila mezinárodní terorismus, jež nás dnes ohrožuje“.

Další záležitostí odhalenou v knize je pomlouvačná kampaň vedená Sovětským svazem a jeho spojenci proti dědictví papeže Pia XII. z období 2. světové války; často mu byla kladena za vinu nedostatečná reakce na vyvraždění miliónů Židů. V jednom rozhovoru na internetové stránce Spero News Rychlak před časem řekl, že papeže Pia XII. za jeho roli při pomoci Židům uniknout z nacistických spárů chválily takové osobnosti jako Albert Einstein a izraelská premiérka Golda Meirová. Podle Rychlaka papež Pius XII. zachránil nejméně 500 000 Židů, z nichž některým poskytl bezpečí ve Vatikánu a papežském letním sídle Castel Gandolfo.

Například 3. června 1945 moskevský rozhlas uvedl, že papež Pius XII. byl vlastně "Hitlerův papež“, a tím mu vlastně přisoudil účast na vyhlazování Židů. To bylo v rozporu s prohlášením, které papež pronesl den předtím před kolegiem kardinálů a v němž „satanský přízrak nacismu“ odsoudil. Prezident Franklin D. Roosevelt ve veřejném dopise ocenil papeže, že „pomáhal obětem rasového a náboženského pronásledování“. Ještě předtím britský premiér Winston Churchill mluvil o papeži Piu XII. jako o „největším muži naší doby“. A byl to Albert Einstein, kdo později řekl, že „pouze církev protestovala proti hitlerovským útokům na svobodu. Do té doby jsem se o církev nezajímal, ale dnes cítím velký obdiv vůči církvi, která jediná měla odvahu k boji za duchovní pravdu a morální svobodu“. Podobné pocity vyjadřovali i někdejší vůdci dnešního státu Izrael.

Ale než nastala 60. léta, jak říká Rychlak, se papežova pověst v důsledku sovětské dezinformace „převrhla“.

Spero News editor Martin Barillas je bývalým diplomatem USA, který se také věnoval obhajobě demokracie a jako pozorovatel se účastnil voleb v Latinské americe. Živí se též jako překladatel na volné noze.

Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer.

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.