Obsah

Čtení o sexuální etice

 

 

 

V nedávných dnech vydalo občanské sdružení České studny z Vojnova Městce knížku nazvanou Milujte se a množte se, kterou napsal David Floryk. Knížka je útlá, má jen 63 stran malého formátu, obsahuje však podnětné myšlenky z oblasti, na kterou chtě nechtě narazí každý člověk poté, co odrostl dětským střevíčkům. Autor upozorňuje, že známý příkaz, který použil jako název své práce, vyjadřuje dvojí funkci manželského sexu: funkci plodivou, vedoucí ke vzniku nového života, jednak funkci pojivou, stmelující, vyjadřující vzájemnou odevzdanost. Uznává jako zcela legitimní i ten manželský sex, který díky neplodným dnům či těhotenství ženy může mít pouze onu funkci pojivou a je zdrojem radosti z milování.

Hovoří-li kdokoli o funkci plodivé, nemůže se vyhnout otázkám kontroly porodnosti, zabraňování početí, antikoncepce. Tak tomu je i v této knížce. Autor vidí bezproblémově jen přirozené procesy (využívání neplodných dnů ženy) a přijímá s rozpaky toleranci k dalším metodám regulace, která se v poslední době projevuje v části křesťanstva.

Autor přisuzuje legitimitu pouze manželskému sexu, což také na nemalé ploše zdůvodňuje. Jenom si myslím, že to, co se odehrává v prostoru nelegitimním, je pojato až příliš plošně. Homosexualita, která se nám právě v naší době vnutila do až příliš četných diskusí, je zde jen zmíněna v jedné větě s pedofilií a dalšími sexuálními úchylkami. Přece jen se mi nechce věřit, že Bůh nerozlišuje mezi stejnopohlavním svazkem dvou dospělých jedinců, kteří nepožadují, co jim nepřísluší (adopce dětí, uznání za manželství), a chováním, jímž se ubližuje tvorům, kteří se neumějí bránit a ani nevědí, že se bránit mají. Stejně tak vidím potřebu diferencovat mezi vztahy mimomanželskými a předmanželskými; ty první mají potenciál rozbíjet existující rodiny, i když ani ty druhé nejsou bez problémů. A nemohu se zbavit ani obav, že přirozený odpor křesťana proti kontrole porodnosti nutně narazí na problém přelidnění. Opět se mi nechce věřit, že by války a pandemie byly řešením Bohu milým. I když soudím spolu s autorem, že každé dítě je požehnáním.

Ale i přes těchto pár výhrad si myslím, že jde o práci cennou, kterou by si měl přečíst co nejširší okruh lidí. Třeba aspoň někteří z nich přestanou považovat omezení kladená křesťanstvím na sexuální život člověka za zbytečná a nepochopitelná. A bude jim pak méně zatěžko je v zájmu svých rodin i v zájmu vlastním dodržovat.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.