Obsah

Věří si Západ?

V závěru své knihy Od úsvitu k dekadenci poznamenává Jacques Barzun, že populární kultura naší doby „netrpí netečností; je mobilní a neustále se měnící, v závislosti na svých nesnázích… je to kultura podněcovaná paralýzou v jedné oblasti a nekompetentností v oblastech mnohých“. Věda a technika pokračují v postupu, zatímco umění a literatura dávají vědět o svém naprostém úpadku. Mnozí pozorovatelé se zdráhají používat k popisu toho, co se s námi děje už od poloviny minulého století, slovo „dekadence“ . Taková zdráhavost je podle Barzuna jen přirozená. Když se ale podíváme na ekonomickou stránku kultury, vezmeme-li v potaz oblast byznysu, výroby, obchodování a trhu, nalezneme mnohé znepokojující trendy. Neboť ve sféře ekonomiky můžeme vysledovat stagnaci objektivně.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.