Obsah

Recenze knihy: Normalizace gayů

Robert Reilly je polyhistor – společně můžeme nahlédnout do jeho ohromujícího nadání a zkušeností v mnoha rozmanitých oblastech života.
Jeho nová kniha vydaná v nakladatelství Ignatius Press pod názvem „Normalizace gayů: Jak se vše mění kvůli racionalizaci homosexuálního chování“ (v originále „Making Gay Okay: How Rationalizing Homosexual Behavior Is Changing Everything“, pozn. překl.) je podle mého názoru jednoduše tím nejlepším, co bylo dosud o tomto nesmírně ožehavém a zásadním tématu dneška napsáno. Reilly v ní systematicky popisuje neutuchající zvrácený útok na nejdůležitější instituci jakékoli země v kterémkoli období: manželství muže a ženy, jenž vzkvétá díky manželským vztahům. Naše přežití jakožto národa závisí na zdraví této instituce.

Jedním z důvodů, proč tuto knihu považuji za nejlepší na dané téma, je fakt, že nezmiňuje náboženství. Od katolického kněze to může znít jako podivné uznání, avšak Reilly se odvolává na logiku, takže je přístupný každému.
Poslechněte si autora například v kapitole „Sodomie a věda“, kde píše: „Existují dvě základní koncepce vědy – jedna je vědecká, druhá nikoli. V té první se věda náležitě zabývá realitou zejména v jejích fyzikálních projevech. Snaží se porozumět věcem tak, jak jsou – jak fungují z hlediska účinných příčin. Smyslem vědy není ani tak ovládnutí přírody, jako spojenectví s ní. Abychom uspěli, musíme pracovat s přírodou, ne proti ní. Druhá představa vědy – ta nevědecká – je snahou nikoli o pochopení existence a způsobu, jak ji naplňovat, ale o získání moci nad ní a její transformace od samého základu. Člověk se stává legitimním pánem skrze prosazování své vůle prostřednictvím uplatňování své moci pomocí vědy a jejích nástrojů.“
Až z toho mrazí, že?
Příklad této mentality „věda jako moc“ lze spatřovat v nechvalně známém citátu prezidenta Clintona, který řekl (cituji): „Přeji si neomezené vědecké objevy a jejich neomezená upotřebení, přejeme si žít věčně a blížíme se k tomu.“
Tím, co tuto knihu vyvyšuje nad jiné skvělé knihy o tomto tématu zásadním pro přežití lidstva, je její důkladnost při vysvětlení toho, že k revoluci nedochází mimo dějiny, a toho, jak jí lze argumenty a diskusí ve společnosti, na veřejnosti i u soudu, racionálně čelit. Jinými slovy Reilly ukazuje, jak o tomto tématu diskutovat s rozumem a jak se soustředit na fakta a nikoli pocity ohledně lidské sexuality, jejího smyslu a pravdy o ní.
Seznam kapitol pomůže čtenáři prozumět důležitosti a hloubce této knihy. Část první, nazvaná „Racionalizace a její fungování“, obsahuje části: „Kulturní válka“, „Řád ve všehomíru: aristotelské zákony přírody“, „Rousseaovo převrácení Aristotela“, „Argument ze spravedlnosti“, „Lekce z biologie“ a „Převrácení morálky“. Část druhá, nazvaná „Pochod institucemi“, obsahuje: „Sodomie a věda“, „Stejnopohlavní rodičovství“, „Sodomie a vzdělávání“, „Sodomie a skauti“, „Sodomie a armáda“ a „Sodomie a americká zahraniční politika“. Je zde také „Dodatek o nemocích a úmrtnosti“.
Tato kniha je cenným nástrojem. Ovládněte argumenty a fakta z této zásadní knihy a můžete v rámci přátelské konverzace změnit myšlení několika lidí – a tím sehrajete roli při záchraně naší země před zánikem.

Normalizace gayů: Jak se vše mění kvůli racionalizaci homosexuálního chování. Autor: Robert Reilly. Ignatius Press 2014

Otec C. John McCloskey je katolický kněz. Tento článek se poprvé objevil v Národním katolickém registru v dubnu 2014. Se souhlasem převzato ze Spero News (SperoForum.com). Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Vojtěch J. Trmal.

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.