Obsah

Vydejme se opačným směrem

Evropská komise opakovaně doporučila České republice budování jeslí, tedy zařízení pro péči o děti do tří let, prý aby stoupla zaměstnanost žen. Naše země údajně neusnadňuje ženám nástup do práce. Následkem je velký rozdíl mezi výší platů mužů a žen.
Naštěstí je výchova dětí, rodinná (či protirodinná) politika včetně politiky zaměstnanosti v kompetenci členských států, nikoli EU. Evropská komise, Evropská rada nebo Evropský parlament mohou zatím jen „doporučovat“, nikoli nařizovat. Doufám, že to tak zůstane.
Česká republika bývá rovněž kritizována za prý zbytečně dlouhou mateřskou dovolenou. (Máme ji nejdelší v celé Evropě.)
Jaký je ideál elit Evropské unie?

Číst dál...

Nárok či vděčnost

Víte, kteří lidé jsou na světě nejšťastnější? Pocit štěstí je pochopitelně velice subjektivní a těžko měřitelná záležitost, nicméně různé průzkumy ukazují, že mezi nejšťastnější lidi patří ti, kdo prošli nějakou těžkou nemocí, o níž věděli, že by mohla skončit smrtí, ale dostali se z ní. Takoví lidé jsou zpravidla vděční za svůj život a netrápí se mnoha věcmi, jimiž se trápí ti, kdo podobnou zkušenost nemají.

Číst dál...

Recenze knihy: Normalizace gayů

Robert Reilly je polyhistor – společně můžeme nahlédnout do jeho ohromujícího nadání a zkušeností v mnoha rozmanitých oblastech života.
Jeho nová kniha vydaná v nakladatelství Ignatius Press pod názvem „Normalizace gayů: Jak se vše mění kvůli racionalizaci homosexuálního chování“ (v originále „Making Gay Okay: How Rationalizing Homosexual Behavior Is Changing Everything“, pozn. překl.) je podle mého názoru jednoduše tím nejlepším, co bylo dosud o tomto nesmírně ožehavém a zásadním tématu dneška napsáno. Reilly v ní systematicky popisuje neutuchající zvrácený útok na nejdůležitější instituci jakékoli země v kterémkoli období: manželství muže a ženy, jenž vzkvétá díky manželským vztahům. Naše přežití jakožto národa závisí na zdraví této instituce.

Číst dál...

Měsíc v muslimské Británii: protikřesťanská diskriminace a násilí na ženách

Lloyd’s Bank, jedna z největších bank v Británii, ruší debetní poplatky výhradně pro muslimy. Britský bezpečnostní aparát je stále ostražitější vůči muslimům, kteří se navracejí z bojů v Sýrii, zatímco ženy si nemohou být jisty ohledně možnosti znásilnění v londýnském taxíku. Počet těchto tak zvaných taxi-znásilnění lavinovitě roste takovou měrou, že jistý britský soudce nedávno vydal varování, že žádná žena nemůže předpokládat, že bude při cestě taxíkem v bezpečí. Ibrahim Munir, vysoký představitel Muslimského bratrstva, dnes v exilu v Británii, byl dotázán, zda by násilí mohlo být reálnou alternativou; jeho odpověď zněla, že „možné je cokoli“. „Mám snad změnit svoji náboženskou víru, jen abych získal nejlepší (bankovní) podmínky?“ Tak se ptal zákazník Lloyd’s Bank, podle listu Daily Telegraph. Islám a témata s ním související byla v Británii všudypřítomná během dubna 2014 a lze je třídit podle tří rámcových námětů: 1) rostoucí znepokojení britské vlády ohledně islamistického extrémismu a domácích bezpečnostních důsledků působení britských džihádistů v Sýrii, 2) pokračující pronikání islámského zákona šaríja do všech aspektů britské každodennosti, 3) pokračující otázky ve věci integrace muslimů do britské společnosti.

Číst dál...

Katolické „upřednostňování“ chudých musí jít za materiální chudobu

Programy sociální „záchranné sítě“ byly po desetiletí manipulovány pro politické záměry. Programy nepomáhají chromým chodit, ale lenivět.
Bohužel, tím, jak vůdcové katolické církve kapitulovali a připustili, aby jazyk a terminologii, kterou se bude diskutovat o ekonomických problémech, určovaly sekulární osoby, čím dál více přehlížejí základní biblické učení. „Přednostní právo chudých na zvýhodnění“ je nebezpečnou výzvou pravému duchu spravedlnosti jasně formulovanému ve verších Exodus 23:3 a Leviticus 19:15.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.