Obsah

O poslání křesťanské rodiny v dnešním světě

Rodina jako společenství má klíčový význam, protože je základní funkční a sociální jednotkou, od níž se odvozují vyšší celky v rámci celospolečenských struktur. Je také prvotním prostředím, ve kterém se formují mezilidské vztahy, rodí se mravní a sociální cítění. Zkráceně můžeme říct, že se zde rodí skutečná láska mezi lidmi společenství, kteří na sobě závisí citově, kulturně a sociálně- ekonomicky.

Číst dál...

Za každou cenu

Jak vyplývá mmj. z článku „Do tří let mají mít školky místo pro všechny děti. Ministr Chládek otevřel dotační fond“ (iHned.cz, 2.7.2014), hodlá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dostat maximum, nejlépe všechny děti příslušného věku do školek prostě za každou cenu. Již několikrát byla rozvíjena myšlenka vyplacení příslušných částek „na ruku“ rodičům – a zpoplatnění školek (viz např. Martin Gregora, „Proč rušit mateřská centra, když dobře fungují?“, blog,iDNES.cz, 19.6.2014); nechť si každý nakoupí takovou službu, o jakou má zájem a nikdo není znevýhodňován – na rozdíl od současného stavu, kdy jsou diskriminovány rodiny, pro jejichž děti ve „státní“ dotované školce nezbylo místo, nebo které své děti zkrátka do školek dávat vůbec nechtějí... Výše zmíněný text nám dává jakousi šanci příslušné možnosti finančně porovnat.

Číst dál...

Žádné dotace nestátním školám aneb prázdninové (ne)žertování ministerstva školství

Ministerstvo školství předložilo počátkem července návrh, kterým chce odejmout nestátním (tedy církevním a soukromým) školám neinvestiční dotace na provoz, a to již od příštího školního roku, tedy od 1. září 2015. Jedná se o vážný zásah do rozpočtů těchto škol (může jít až o 10 - 30%), který může mít pro mnohé z nich likvidační důsledky.

Číst dál...

Odborné stanovisko k „rodovému scitlivovaniu“ detí

Výzva pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí

Číst dál...

Tři domy po deseti letech

Na sklonku roku 2003 jsem napsal článek „Tři domy“. V prosinci roku 2010 jsem jej aktualizoval pod názvem „Tři domy po sedmi letech“. Předpokládal jsem, že další aktualizace přijde někdy v roce 2017, tedy opět po sedmi letech, nicméně světové události nabývají spád.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.