Obsah

Dvě tváře islámu

Minulý měsíc jsem byl v Damašku. Měl jsem velké privilégium – setkat se s Dr. Ahmad Badr Al-Din Hassoun, velkým mufti Syrie.

Je to muž pokoje, který háji opakovaně rovnost a harmonické vztahy mezi muslimy, křesťany a vyznavači všech náboženství jako členů jedné rodiny lidí. Pro tento postoj je cílem kritiky některých muslimů i atentátu ze strany Saudů. Ví o tom, a proto dbá o svoji bezpečnost i ochranu. Skupina islamských teroristů byla instruována tak, aby když nezabijí Velkého Muftiho, zabijí jeho syna. Na základě těchto instrukcí jeho nezletilého syna zabili. Po několika měsících byli oba vrazi zatčeni a uvězněni. Mufti je chtěl vidět a tak k němu byli přivedni se zavázanýma očima.

Nechal jim odvázat oči a ti dva mladíci, když stáli zoči v oči před hlavou syrských sunnitů se hrůzou roztřásli. K jejich úžasu je mufti vzal za ruce a řekl jim, aby se nebáli. Řekl jim, že nechce, aby jejich matky plakaly jako jeho ubohá žena nad smrtí svého syna a proto jim odpouští.

Týden nato jsem byl v severním Iráku a mohl vidět v kruté realitě druhou tvář islámu, totiž ISIS (Islámský stát Iráku a Levantu nyní jako Islámský stat – IS). Čirou brutalitu této tváře islámu nelze pochopit. Zabíjí muže, ženy, děti, starce – chudé a ubohé. Půlí malé děti a jejich etnické čistky mají charakter genocidy. Jejich chování je čiré barbarství připomínající starých Asyřanů a Babyloňanů, kteří kdysi obývali toto území a jejichž krutost byla také nezměrná.

Islám apokaliptických rozměrů – přicházející noční můra

Isis začal vydávat časopis v angličtině a dalších evropských jazycích s názvem Dabiq. Jméno je název města nedaleko od Aleppa v severní Sýrii, které je důležité v islámské historii. Bylo zde místo velké bitvy mezi otomanskou říší a mameluky (elitními islámskými bojovníky eurasijského původu, kteří vládli Egyptu, Sýrii a sousedním oblastem od poloviny 13. století do začátku 16. století) v roce 1516. Dalo významnější je však zmínka o městě v Hadith (podle tradice se zaznamenanými výroky a činy Mohameda). Má být v těchto místech svedena rozhodující bitva na konci časů, ve které muslimové porazí křesťany, což bude počátek ovládnutí celého světa muslimy. Podle islámské eschatologie Ježíš, kterého Mohamed nazývá Isa, sestoupí z minaretu velké mešity v Damašku a povede vojska ke konečnému vítězství. „Vítězství“ znamenající zničení všech křížů, zabití všech židů a pohanů a pokud se křesťané neobrátí k islámu i jich. Tuto apokalyptickou scénu teď právě zahajuje ISIS a vidí se ve velké bitvě posledních časů.

V prvním vydání časopisu Dabiq ISIS prohlašuje „návrat kalifátu“ zdůvodněný tím, že islám je nyní ve své poslední fázi a stojí před úkolem obnovit kalifát. Kalifát Ottomanů, který padl v letech 1922-3 a stal se republikou Turecko, se nyní narodil znovu a je reprezentován IS.

V druhém čísle Dabiq mluví o Noemovi a potopě. V článku s titulem „Buď islámský stát nebo potopa“ otevírá myšlenku světa zkaženého a lidi staví před volbu, buď dobrovolně přijmout islám nebo zahynout, jako tehdy při potopě, kdy smrt zkažených byla boží vůlí.

Tato tvář islámu je založena na islámských pramenech koránu a hadith podobně jako autentická pokojná jednání velkého muftího Sýrie. Velký mufti je nejenom zesměšňován a tupen, ale jeho souvěrci říkají, že není věrný muslim. Když před 10 lety navštívil Anglii a kázal v mnoha mešitách, musel být ochraňován před islámskými předáky, kteří nesouhlasili s jeho teologií. Dnes už do Anglie nedostane vízum.

Mnoho “islámů”

Je tedy otázka: Co je pravý islám? Je skutečností, že existuje mnoho „islámů”, což závisí na vlastní interpretaci textů nebo tradici a historii. Pokaždé může platit prohlášení teologicky založené na totožných textech. Dík zaslouží pokračování tradice pokojného islámu ovlivňující miliony muslimů na celém světě. Jsou muslimové, kteří hledají lepší příští pro sebe, své děti a vnuky; mnozí z nich take touží žít v pokoji i se svými souvěrci.

Zároveň existuje nezanedbatelný růst radikálního islámu s ideologií propagovanou Saudskou Arábií, Katarem a Tureckem, založenou na jejich ohromných zásobách nafty a nyní efektivně re-formují islám. Tato tvář islámu vyzdvihuje do popředí extrémismus a rodí hnutí jako ISIS.

ISIS je veřejně zavrhován muslimy a vůdci Západu, včetně klíčových politických představitelů Anglie a dalších zemí Západu, kteří tvrdí, že to není reprezentace islámu. Ve skutečnosti jdou někteří až tak daleko, že tvrdí, že ISIS vůbec není islám, protože islám je náboženství míru. Ale i když mnozí chtějí odmítnout ISIS jako dočasný jev, který brzy zmizí, nebo který bude snadno poražen, nebo že je neislámský a proto může být zavržen, nejsou tyto koncepce nic víc, než pára nad hrncem. Dokonce i kdyby tyto extrémní formy přestaly existovat, ideologická podpora, produkující hnutí jako toto, bude pokračovat ať už ze strany států jako Saudská Arábie, stejně jako bezpočtu islámských duchovních a muslimských vůdců pokračujících v doslovných výkladech textů islámských pramenů. To zůstává pravdou, ať si představitelé Západu o teologickém základu takových hnutí tvrdí cokoliv.

Jak mohou křesťané přežít?

Pro křesťany je dnes nemožné přežít na území kontrolovaném ISIS. Pro ty v sousedních oblastech, jako je severní Irák, Bagdád, Damašek, určité oblasti Sýrie a Libanon, je budoucnost naplněná hrůzou. Když vidí mezinárodní společenství bez vůle čelit takové extrémní síle, naděje rychle mizí.

Pro mnohé zůstává jediné řešení, chtějí-li si zachovat svoji víru a ochránit své rodiny a společenství: utéct. Opustit svoje domovy a svoji vlast při hledání přežití. Země, jako Anglie a další ukázaly svoji nechuť zaměřit se na ISIS nebo chránit křesťany a přivítat je ve své zemi.

Volání po koordinovaném úsilí

Dříve než jsem se rozloučil s velkým muftim, komentoval svoji poslední návštěvu v Anglii před 10 roky. Tehdy předpověděl, že v zemi přijde čas, kdy se mnozí muslimové zradikalizují a něktří z jejich členů se stanou extrémními věřícími a to povede k děsivým událostem. Je to smutné, ta doba nyní přišla. Ptal se mě, zda mu mohu pomoci s získáním víza do Anglie, aby tam mohl kázat a učit o mírumilovném islámu založeném na toleranci a obecné humanitě.

Jestliže odvážní muslimové jako on nebudou moci přijet kázat a učit do mešit Západu a ty jim neotevřou brány, jetliže mladí nepřijmou jeho učení a nebudou osvíceni jeho znalostmi a moudrostí, potom bude budoucnost těchto zemí v rostoucí nejistotě. Křesťané na Středním Východě a nyní i jinde vidí rychle se šířící teror: podobnému teroru mohou zanedlouho čelit i na Západě.

Hrůzostrašné popravy byly prováděny krvelačnou muslimskou sektou Ismaili, která působila v pozdním 11. století a založila vládu teroru, která trvala téměř 200 let. Tato vláda může být poražena jen pokud křesťané a muslimové spojí síly k vystoupení proti společenství ohrožujícího všechny. Bez tohoto koordinovaného úsilí vlád regionu a také mezinárodního společenství bude ISIS dále růst a ohrožovat všechny.

Slovo překladatele:
Využil jsem článku, který jsem obdržel od indické křesťanské společnosti ICAN. Chci jen stručně doplnit.

Vlastní interpretací textů bible, tradice a historie vedla ke vzniku dnes už asi 35000 křesťanských denominací. Interpretace koránu není jistě tak „úspěšná“. Asi je to nám lidem vlastní.

Byli jsme svědky hrůz 20. století a zdá se, že jsou lidé nepoučitelní a velmi vynalézaví, jak škodit bližním. To jak vidíme pokračuje i v 21. století. Alespoň hrůzy komunismu a nacismu (a nemylme se, oba jsou levicové) a podpora Západu arabskému jaru, by nás měly varovat a mobilizovat. Nezapomínejme, že člověk je nakloněn ke zlému a ubližování bližnímu.

Křesťané jsou nejpronásledovanější skupinou lidstva. Mějme na paměti, že jim nehrozí jen přežívající komunismus a náboženský fundamentalismus (islám, hinduismus a dokonce i buddhismus) ale i bojovný ateismus a sekularismus Západu. Křesťané čelí potratářskému úsilí jako formě regulace porodnosti, genderové ideologii – stejnost žen a mužů proti jejich rovnosti v důstojnosti atd.

Kardinál Francis George z Chicaga nezapomenutelně vyjádřil, kde je západní společnost v roce 2010: „Očekávám, že já zemřu v posteli , můj nástupce zemře ve vězení a jeho nástupce zemře jako mučedník na veřejném náměstí“. Již ne tak často je citováno kardinálovo pokračování v poznámce pod čarou po odkazu na mučedníka biskupa: „Jeho nástupce zvedne střepy zničené společnosti a pomalu pomáhá obnovit civilizaci, jak to církev učinila tak často v dějinách lidstva.“

Zarážející je naivita politiků Západu, kteří asi pro špatné svědomí mluví dokola o dobrém islámu a náboženství míru. „Vždyť vidíte, že sami muslimové se od ISIS distancují“. Copak neznají korán, který muslima přímo vede k tomu klamat nevěřící psy (pamatujete ještě na jejich dohodu s Izraelem z Camp David?) a jejich prohlášení jsou licoměrná. A kdo dodává ISIS zbraně. Nebo válčí s luky a oštěpy?

Se souhlasem převzato ze Zpravodaje CSI. Přeložil František Kopečný.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.