Obsah

Co nám sdělují Pussy Riot

Tomáš Klvaňa píše ve svém článku „Na obranu Pussy Riot“ (Lidové noviny 29. 11. 2014): „Radikální protest, ať politický, nebo estetický, dráždí většinový vkus a ukrývá očistný impuls. Říká: Jde to i jinak. Šok, který vyvolává, je drastickým vykřičníkem za větou s důležitým obsahem.“

Snažím se vzít Tomáše Klvaňu vážně. Pracuji s předpokladem, že jeho slova něco znamenají a není to pouhé plácání do vody. Marně jsem ale v jeho článku našel byť jen náznak toho, co je oním „důležitým obsahem“, co vlastně „jde i jinak“, a v čem spočívá onen ukrytý „očistný impuls“

Číst dál...

Drulákova busta

Se zájmem jsem si přečetl článek Ondřeje Šlechty „Drulák nebo Havel“ v Revue politika z 24. 11.. Přiznávám, že jsem během jeho čtení nějak přestával rozumět, co mi chce ten zjevně sečtělý a studovaný mladý muž sdělit. Připadal mi tak trochu jako ten rabín, k němuž přišel člen jeho obce, postěžovat si na chování svého souseda. „Máš pravdu, Jakobe.“, řekl mu rabín a nechal ho odejít. Chvíli na to však přišel onen soused za rabínem a stěžoval si naopak na původního stěžovatele, že si prý na něj pořád jen vymýšlí drby a pomlouvá ho. A moudrý rabín mu řekl „Máš pravdu, Davide“. To ale nedalo rabínovu pomocníkovi, a tak řekl rabínovi: „Rebe, nemůžeš přeci v takovém sporu říct oběma stranám, že mají pravdu?!“ A odpověď moudrého rabína zněla: „Máš taky pravdu, Eli!“

Číst dál...

Jižní Súdán: země bolesti i naděje

Letos v září navštívil naši zemi biskup episkopální církve Jižního Súdánu Bernard Oringo Balmoi. Přijíždí k nám již poněkolikáté, navštěvuje školy, sbory i farnosti, vypráví o své zemi a jejím statečném a těžce zkoušeném lidu. Biskup Bernard tentokrát strávil týden v severních Čechách a týden na Ostravsku a všude opakuje svou prosbu i výzvu: Přijďte nás vzdělávat! Pomozte nám učit se! Naši kazatelé umějí bojovat v buši, jsou dobrými veliteli, ale mnozí neumějí číst, neumějí anglicky. Biskup Bernard hovoří o své zemi, plné bolesti a naděje. A připomíná, že Jižní Súdán je nejen nejmladším státem, ale také jedinou zemí na světě, která se ubránila islámské invazi. A cena za to nebyla malá…

Súdán (před osamostatněním Jižního Súdánu v roce 2011) byl s rozlohou 2 503 890 km2 největším státem Afriky. Je to též země, kde se odehrál nejdelší a nejkrvavější ozbrojený konflikt kontinentu. Boje zde probíhaly téměř bez přerušení přinejmenším od poloviny 20. století, přičemž příčiny konfliktu sahají ještě dále do historie. Kořeny vnitrosúdánského konfliktu lze hledat už v koloniálním období, ba možná ještě dříve.

Číst dál...

Je čas na revizi Ústavy?

Nejprve mi dovolte, abych připomenul svá varování z minulých let:

1. Poslední události na české politické scéně jasně ukazují, že současná politická reprezentace se nachází v žalostném stavu. Je to tím, že jsme zažili dva totalitní režimy – tedy nacismus a komunismus – tedy přímou vzpouru proti pravdě, lidské přirozenosti, důstojnosti a svobodě. Je to také tím, že se po listopadu 1989 nepodařilo prosadit moderní politickou kulturu, ani jsme se nevyrovnali s minulostí. Ve společnosti dochází k degradaci života do podoby pouhého přežívání a užívání si, na úkor pravdy, otevřenosti a jí odpovídajícímu svobodnému jednání.

Číst dál...

Papež František není žádný komunista

Během setkání dne 28. října s různými laickými i náboženskými hnutími v rámci katolické církve papež František odsoudil útlak chudých v důsledku chamtivosti a současně varoval před tím, co nazval „globalizací lhostejnosti“. Papež, rodák z Argentiny, řekl, že bývá nesprávně cejchován jako socialista nebo komunista. Například v roce 2013 amerického rozhlasového komentátora Rushe Limbaugha popudilo, že jeden z výroků papeže Františka na téma ekonomiky zavání marxismem. S odkazem na papežovy výroky o „bezuzdném kapitalismu“ Limbaugh kromě jiného kontroval, že nebýt kapitalismu, nebylo by ani církve. A řekl dále: „Je třeba být velmi uvážlivý; ve Vatikánu jsem byl už mnohokrát. Neexistoval by bez hromady peněz. Ale nehledě k tomu, co to je, někdo to pro papeže napsal nebo mu to podstrčil. Co vychází z papežových úst, to je čirý marxismus. Bezuzdný kapitalismus? Takový se nikde nevyskytuje. Bezuzdný kapitalismus, to je liberálně socialistická fráze pro popis USA. Bezuzdný, neregulovaný.“ Výřečný Limbaugh navíc vyjádřil názor, že prostý životní styl papežův není nic jiného, než jen společenský trik.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.