Obsah

Proč konzervativní vítězství nestačí

Poslední volby prokázaly mimo veškerou pochybnost, že Amerika je národem konzervativním. Navzdory všemu, konzervativní ideje stále nalézají mocnou odezvu u mnoha Američanů a určitě jim patří budoucnost. Ale prosté vítězství nedostačuje.

Je tomu tak proto, že současným vítězstvím není objasněno vše. Zatímco konzervativci zvítězili právě v roce 2014, prohráli v letech 2012 a 2008. Národ je rozdělen a my prožíváme, jako na houpačce, volební cyklus, který násilně osciluje mezi dvěmi hlavními stranami.

Číst dál...

Temný středověk

Tento termín se objevil až v 19. století a podařilo se mu proniknout až do učebních osnov; třeba jako tvrzení, že ve středověku lidé věřili, že země je plochá. Především však, aby se prosadil názor, že zlá církev je proti dobré vědě. Prvním z propagátorů tohoto nesmyslu byl Američan Washington Irving, který v roce 1828 vydal svou verzi Kolumbova životopisu. Zobrazil ho jako „prostého námořníka, stojícího před temným zástupem inkvizitorů a kapucemi zahalených teologů shromážděných v Salamance“. Druhým byl Antoine-Jean Letronne, francouzský akademik se silnými protináboženskými předsudky, které se plně projevily v jeho knize O kosmografických ideách církevních otců, plné různých falešných interpretací a překroucených skutečností.

Číst dál...

Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením

„V naší společnosti je mnoho věcí nelogických a proti přírodě a tato nelogičnost a protipřirozenost je chráněna právními předpisy. Na jedné straně je asi jedna třetina manželství neplodných, tedy nemohou mít vlastní dítě. Na adopci se čeká několik let. Na druhé straně společnost umožňuje uměle ukončit těhotenství, a to přesto, že jsou zde manželé, kteří by si toto dítě velmi rádi osvojili, pokud by se narodilo živé. Na jedné straně se říká, že se rodí málo dětí, na druhé straně se nedělá nic pro to, aby rodiče chtěli mít více dětí. Rodiny s více dětmi jsou znevýhodňované, příjem matek na mateřské je velmi malý, pokud bude žena s více dětmi déle na mateřské, její důchod bude žalostný, a to přesto, že vychovala děti, které pracují, budují společnost, platí daně a odvody.“ (Tomáš Majerčák)

Multidisciplinární konference pod tímto názvem se snaží již třetím rokem poukazovat na v mnohém groteskní plášť legislativy týkající se ochrany nenarozených, aby tak připravila prostor pro změnu této legislativy v legislativu respektující vědecké poznatky, legislativu, která bude spravedlivá a prospěšná a bude zohledňovat lidskou důstojnost všech lidí.

Číst dál...

Homosexuálové své zastánce mají. Ale kdo se zastane práv dětí?

V poslanecké sněmovně čeká na první čtení návrh novely zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví, který má umožnit adopce dětí registrovanými partnery v případech, kdy druhý z partnerů je biologickým rodičem dítěte, které s nimi žije ve společné domácnosti. Ač tedy zákon neřeší osvojování „cizích“ dětí např. v dětských domovech, přesto by jeho přijetí znamenalo naprostý průlom do rodinného práva.

Návrh je poslaneckou iniciativou skupiny poslanců napříč stranami, vláda přes nesouhlas svých lidoveckých ministrů k němu nezaujala žádné stanovisko a ponechala rozhodnutí na poslancích. Podaří se prosadit tento návrh, který přináší zásadní změnu pohledu na fenomén rodičovství? Skutečně si to celá naše společnost přeje?

Číst dál...

Co je a co není umění?

Tato otázka mne čas od času napadá při pohledu na ten či onen produkt umělecké tvorby, a často na ni nenalézám přiměřenou odpověď. Míval jsem vícekrát pocit, že pro odpověď na otázku „je tohle umění?“ mě samotnému (ale nejen mně, i nám všem lidem v tomto současném světě) scházejí nástroje, měřítka, argumenty, kterými by bylo možno poměřit, posoudit, zhodnotit, zda ten či onen výtvor je skutečně „uměním“, nebo jen pouhým „výrobkem“.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.