Obsah

„Média lžou“

Kolikrát jsem už tuto větu slyšel! Bohužel, v poslední době ji slýchám ještě častěji než dříve. Souvisí to jednak se stále rozšířenější vírou v různé konspirační teorie a rovněž s úspěšným tažením ruské propagandy.

Člověk, který vysloví tuto absolutizující větu, je již zpravidla rozhodnut, že bude své informace čerpat z „alternativních“ zdrojů. Proto už si většinou nedá tu práci, aby dokázal, v čem média konkrétně lhala. Některým lidem stačí, že v „alternativních“ zdrojích (což jsou ovšem také média) se dočetli něco jiného.

Číst dál...

Volejte Mirku Spáčilovou, neví, že Vánoce probíhají

Je 3. ledna a co nevidím: glosu Mirky Spáčilové „Televizionář: Volejte Kavčí hory, nevědí tam, že Vánoce skončily“ (iDnes.cz, 3.1.2015). Dokonce podle autorky prý skončily „už dávno“. Následuje jakási nepodstatná výtka vůči výběru pořadů, která se týká České televize. Prý jeden pořad, který vysílají na programu ČT2 by měl být v tom čase spíše na programu ČT1, kde – ó hrůzo – vysílají pohádku, přestože „Vánoce skončily“... nebo tak něco.

Číst dál...

Odpovědné rodičovství

Při návratu z apoštolské cesty papeže Františka z Filipín proběhla, jako tradičně, tisková konference na palubě letadla. Z jedenácti otázek a odpovědí níže vyjímáme dvě a uvádíme je v plném znění. Činíme tak zejména proto, že často zaznamenáváme různé úvahy až desinterpretace plynoucí jak z „úzkého pohledu“ na papežem vyřčené teze (tedy jejich okleštění, zbavení rámce) na straně jedné, tak z nepochopení až manipulace s jeho slovy na straně druhé. Ano, současný papež provokuje, v některých ohledech více, než jeho předchůdci, a možná že „provokace“ bude v budoucnu brána jako jeden ze symbolů tohoto pontifikátu. Ano, s papežem je samozřejmě možno nesouhlasit i polemizovat (tedy – nepromlouvá-li právě coby hlas Magisteria ex cathedra...), ale vždy by to měla být polemika čestná, tedy vycházející přesně z toho, co bylo skutečně vyřčeno. To se, obáváme se, často neděje – primárně se (nejen, ale také naši domácí) žurnalisté více či méně drží faktů, jejich podání je však natolik bulvární (někdy až vulgární), že téměr vylučuje jejich adekvátní pochopení a celá věc si velmi rychle začně žít vlastním životem, zcela odkloněným od skutečnosti. Vrší-li se pak tyto případy, vzájemě se podporují a utvrzují v pokřivených pohledech a vytvářejí zcela mylný obraz nejen katolické církve, ale křesťanství obecně. K tomu všemu v atmosféře „kulturní války“, která na Západě probíhá, dochází pravidelně zejména v rámci „atraktivních“ témat antropologických (lidská přirozenost, sexualita...) a rodinných. Proto vybíráme právě níže uvedené dvě části. A nyní již k avizovaným otázkám / odpovědím.

Číst dál...

Záleží na genech? Záleží na genech

Roman Joch publikoval 24.12.2014 text „Co jsou Vánoce a o čem je křesťanství?“. Naleznete jej na webu Občanského institutu. V diskusi ke článku tam anonymní přispěvatel odkázal na starší text „Pravice nebo levice? Záleží na genech“ (František Koukolík, iDnes.cz, 7.12.2012). Chtěl patrně zpochybnit tvrzení Romana Jocha „Křesťanství je v první řadě o svobodě.“. Vždyť je-li názor či dokonce čin podmíněn geneticky, moc prostoru pro svobodu nezbývá. Možná, že se anonym cítil Jochovou zmínkou o svobodě nějak ohrožen a proto reagoval. Je přitom zajímavé, že dle jednoho ze závěrů Koukolíkova textu „...jsou konzervativci citlivější /než liberálové, pozn. aut./ na ohrožující podněty, a že jde o vrozený sklon.“. Ale je vcelku lhostejné, zda má ona reakce co do činění s pocitem ohrožení či nikoli. Podstatné je, že – jsou-li závěry Koukolíkova textu pravdivé – onen anonymní diskutér pouze reagoval, jak mu velely geny...

Číst dál...

Laisi Finwen: Elfí rodina

Laisi Finwen je matka čtyř dospělých dcer, překladatelka (1. a 2. vydání Letopisů Narnie vyšlo v jejím překladu) a autorka knih z okruhu fantasy. Vystudovala religionistiku na Masarykově universitě v Brně a napsala studii o stopách víry v jediného boha v mimokřesťanských náboženstvích a kulturách.

Elfí rodina je útlá knížka o 70 stranách. Název je trochu zavádějící – knížka pojednává o rodině lidské. Sám jsem vydal přesně o rok dříve knihu Vztahy, sex, rodina, která má 270 stran, ale asi na nich neříkám tolik důležitých věcí, kolik Laisi Finwen vměstnala do své útlé knížky. Pro Návrat domů jsem přeložil mnoho knih o výchově dětí, manželských problémech aj., a Laisi Finwen mnohé z nich zná. Přesto je její knížka pozoruhodně originální.

Číst dál...

Sledujte:



Copyright © 2014. All Rights Reserved.