Obsah

Otevřený dopis vládě ČR - připojení se k výzvě na pomoc křesťanům

Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, vážení páni ministři,

připojujeme se jménem našich členů a sympatisantů k otevřenému dopisu Konservativní strany, která Vás vyzývá k urychlení pomoci křesťanům z válečných zón na Středním východě. Již dříve jsme veřejně projevili své přesvědčení, že dárce má právo si vybrat obdarovaného, a že tím, komu musíme pomoci nejdříve, jsou tamní křesťané.

Žádáme Vás, abyste ve spolupráci s našimi křesťanskými církvemi co nejrychleji organizovali přijetí křesťanských rodin ze Sýrie a dalších  míst, kde právě křesťané, jako náboženská a kulturní minorita, nejvíce trpí. Oni jsou následovníky těch, kteří před dvěma tisíci let křesťanství zformovali, oni mají přednostní nárok na naše milosrdenství. 

Jejich přijetím se přihlásíme k vlastním kulturním kořenům a nepřímo vyjádříme i rezervovaný postoj k možnosti šíření islámu v Evropě i u nás. 

Pokud se pro takový postup vláda republiky rozhodne, ujišťujeme Vás, i jako  monarchisté, v této věci svojí podporou.

Za Korunu českou, monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska

Mgr. Petr Nohel - předseda

Na vědomí: veřejnost, tisk

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.