Obsah

Pomozme nejpotřebnějším!

Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, vážení páni ministři,

vyzýváme vás tímto, abyste bezodkladně umožnili příchod 152 křesťanů z utečeneckých táborů v iráckém Erbílu, jak navrhuje fond Generace 21. K podpoře tohoto záměru nás vedou následující důvody:

1. blízkovýchodní křesťané jsou prvním a hlavním terčem násilí a to z důvodu své víry – jsou tedy těmi nejohroženějšími;

2. na rozdíl od ostatních uprchlíků nemají tamní křesťané naději na podporu svých souvěrců z blízkého okolí – jinými slovy, mají pouze nás... jsou tedy těmi nejpotřebnějšími;

3. ti, kteří zůstávají v utečeneckých táborech, jsou těmi nejchudšími;

4. přímým přijetím uprchlíků jsou obcházeny pašerácké mafie a předchází se nelegálnímu a tedy také nekontrolovanému příchodu uprchlíků;

5. přímé přijímání potřebných z utečeneckých táborů usnadňuje prověřování přijímaných a jsou tak omezována bezpečnostní rizika;

6. z těch, kteří prchají ze svých domovů před násilím, jsou křesťané, s ohledem na kulturní blízkost, potenciálně nejpřizpůsobivějšími životu v naší, tedy západní společnosti;

7. a konečně, je-li naší zemi některými našimi zahraničními partnery vyčítán nedostatek solidarity, máme možnost prokázat, že se takové výtky nezakládají na pravdě. Přímé přijetí blízkovýchodních křesťanů do České republiky tedy není jen správné v nejobecnějším slova smyslu, ale také pragmaticky výhodné.

Závěrem vyjadřujeme přesvědčení, že tento krok by měl být pouze prvním, úvodním, k tomu, aby byl umožněn příchod do České republiky podstatně většímu počtu blízkovýchodních křesťanů. Dovolujeme si vás tímto povzbudit k vykročení takovým směrem a ujišťujeme vás o podpoře Konzervativní strany vládě České republiky při takové pomoci těm nejpotřebnějším.

Budeme rádi, pokud nás budete o vašich krocích v této záležitosti informovat.

S pozdravem a přáním moudrosti při rozhodování, za Konzervativní stranu a na základě usnesení jejího Sněmu

Jan KubalčíkTomáš Müller

místopředseda Konzervativní stranykancléř Konzervativní strany

Na vědomí: veřejnost, tisk

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.