Obsah

Rodina v širokých souvislostech

Ať se na kulturní střet zuřící v rámci Západu díváme z kterékoli strany, ať již navštívíme jakoukoli frontovou linii tohoto zápasu, v určitém okamžiku zjistíme, že se dané téma nějak závažně dotýká rodiny.

Číst dál...

Žádný rozdíl?

V červenci t. r. se v Poslanecké sněmovně projednával poslanecký návrh zákona, který měl umožnit adopci dětí homosexuálům a lesbám. Po vystoupení poslankyně Pavlíny Nytrové se rozvířila vášnivá debata, která se ovšem týkala spíše samotného vystoupení paní poslankyně než meritu věci. Několik závažných otázek bylo ovšem zmíněno. Tento článek se týká jedné závažné a sporné otázky, totiž zda děti vychovávané homosexuálními či lesbickými páry jsou na tom stejně jako děti, vyrůstající v klasické rodině, nebo zda jsou nějak znevýhodněny.

Číst dál...

Jak (a proč) definovat rodinu

„Dnešní rodina je velmi heterogenní kategorií, její struktura se stále dynamicky proměňuje. Rodina je základní sociální jednotka společnosti a přirozené prostředí pro rozvoj jejích členů a členek. Konstitutivním znakem je partnerství alespoň dvou osob spojených biologickou či sociální vazbou s jednogeneračním nebo vícegeneračním aspektem. Zásadním kritériem rodiny je vzájemná péče a hospodaření. Podoba soužití osob je rozhodnutím členů rodin, nelze preferovat konkrétní vybraný model rodiny nebo určovat formy soužití.“

Číst dál...

Seminář o rovnosti příležitostí z pohledu rodiny

Dne 20. září 2016 uspořádaly Národní centrum pro rodinu a Asociace center pro rodinu v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR seminář „Rovnost příležitostí z hlediska rodinné politiky“, pod záštitou poslankyň PČR P. Golasowské, J. Chalánkové a N. Novákové. Jednotlivé příspěvky se zabývaly rovností příležitostí z řady pohledů: z pohledu vývojové psychologie, z pohledu matky a otce, z pohledu pečujících, sociálně vyloučených apod.

Číst dál...

Proč muži nechtějí děti

V Lidových novinách ze soboty 27. srpna 2016 vyšel v příloze Relax článek Zuzany Daňkové, nazvaný „Dobrovolně bezdětní“. Autorka píše, že podle studie Renáty Kyzlinkové a Anny Šťastné „Reprodukční plány mladých mužů v ČR“ se pouze 57 procent mužů ve věku 25-29 let chystá mít v budoucnu děti. Zuzana Daňková vyslovuje nad touto skutečností podiv. Podle ní situace „volá spíš po úvahách nad důvody“, proč tomu tak je, než po „moralizujících nebo katastrofických úvahách o zodpovědnosti za vymírající společnost“.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.